Giske i Støres hender

Når Ap samles i dag, seks dager før tidligere annonsert, skyldes det ikke at det er kommet nye opplysninger om Trond Giske som ikke Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng har kjent til. Mest sannsynlige har de to et behov for å få Hadia Tajik til å følge den linjen de har valgt. Når Tajik gikk ut på egen hånd med skarp kritikk av Giske og etterlyste en bedre behandling av varslerne, må sentralstyret på banen og gjøre det klart hvordan sakene skal behandles.

I mediene ble det fram til i går nærmest presentert som et faktum at sentralstyret i dag skulle ta stilling til om Giske må trekke seg som nestleder. En slik dramatikk blir det ikke. Støre og Giske er med hvert sitt utgangspunkt opptatt av å beholde en rimelig kontroll over situasjonen. De ville ikke møte 22 medlemmer av sentralstyret uten å ha en plan. Derfor fritas Giske som nestleder. Han er sykemeldt og forhindret fra å fungere som nestleder. Derfor stiller han heller ikke på møte i Sentralstyret.

Det er ikke Sentralstyret som har initiativet i saken. Det er Giske selv som ber seg fritatt. Det kunne vært fristende for Giske å møte på sentralstyret og gi sin versjon, fortelle om hvordan han opplever situasjonen og enda en gang bedt om unnskyldning.

Tiden er ikke inne for det. Støre er opptatt av å få bedre kontroll over situasjonen. Giske forstår nok at Støre og Stenseng må få tid til å behandle de varslene som har kommet. Så lenge det er en fare for at det kan komme flere varsler, og ingen ved bedre enn Giske om hva som kan komme, kan det ikke konkluderes.

Støre er opptatt av å få bedre kontroll over situasjonen

Det er ikke noe som tyder på at Trond Giske akter å gå av som nestleder. Giske er også i ferd med å forberede sitt forsvar. Han sier rett ut at det har kommet falske varsler mot ham og at han vil legge fram sin versjon av hva som har skjedd.

Jonas Gahr Støre takler situasjonen rimelig godt. Det vil alltid være noen som mener han burde brukt sterkere ord, grepet inn tidligere og konkludert annerledes enn han har gjort. Noen av kvinnene som har varslet, har kritisert Støre for at han ikke har holdt partisekretær Kjersti Stenseng unna – angivelig fordi hun hører til Giskes støttespillere. Støre har hørt hva kvinnene har ment om den saken, men han har ikke gitt et løfte om at partikontoret skal holde seg unna.

Klassekampen skriver i dag at lederen for Aps sekretariat på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, tauet inn en jurist og en organisasjonspsykolog for å vurdere historiene til noen av kvinnene som har varslet. De konkluderte med at det sannsynligvis har funnet sted seksuell trakassering. De konkluderte imidlertid uten å ha snakket med Giske.

Det engasjementet som preger deler av stortingsmiljøet, er sannsynligvis også en grunn til at Støre ville ha sentralstyret samlet i dag. Ledelsen i partiet, det betyr han selv og Kjersti Stenseng, må ha kontroll med hvordan saken skal behandles.

Så langt har ikke Støre og Stenseng sett noe behov for å engasjere jurister for å ta stilling til hva som har skjedd, men de konsulterer juridisk ekspertise for å forvisse seg om at sakene blir behandlet riktig. Det virker som om Hadia Tajik er av en annen oppfatning når hun skriver på sin egen Facebok-side at hun som jurist er opprørt over varslene.

Hvis sentralstyret mener at man må få avklart de juridiske sider av saken, ender en opp i en ny «Valla-sak». Det betyr flere måneder med uro og maktkamp.

Det er slett ikke sikkert denne saken kan løses slik. En av Giskes støttespillere, Leif Sande, som er vararepresentant på Stortinget, sier til NRK at det vil bli opprør i Ap om noen forsøker å kaste Giske som nestleder.

Å gjøre dette til en mulig straffesak, er et blindspor.

Å gjøre dette til en mulig straffesak, er et blindspor. Hadia Tajik og Hans Kristian Amundsen bør koble seg fra juristsporet og la dette handle om etikk og oppførsel. Det er god grunn til å stille spørsmål med om en mann som opptrer overfor kvinner slik Trond Giske gjør, bør være nestleder i Ap. Hadde landsmøtet visst det de vet i dag, ville han neppe blitt valgt. Men det er vitterlig landsmøtet som har valgt Giske.

Giske er avslørt og avkledd, men kan ikke avsettes uten at han selv vil. I dagens mediedramaturgi er det en ting som gjelder, en må trekke seg. Feil må få konsekvenser, særlig for de som har makt. I forlengelsen av #metoo- kampanjen har en rekke menn måttet trekke seg.  Yngre kvinner mot mektige Giske – sauset sammen med maktkamp i Ap og et parti som sliter etter et valgnederlag  – dette er en mediemessig godbit.

Få kjenner forholdene i Ap bedre enn Arne Strand i Dagsavisen. Han var en av de første som konkluderte med at Giske var ferdig som toppolitiker og at han like godt kunne trekke seg med en gang. I 2011 var han også en av de første med å konkludere med at Bård Hoksrud var ferdig som politiker etter at det ble avslørt at han kjøpte sex i Riga. Når Hoksrud klarte seg, skyldes det at han på en troverdig måte ba om unnskyldning. Han ble tilgitt – og vant tilliten tilbake.

Muligheten for Giske ligger i at han blir en annen enn han har vært. Vi har eksempler på at mennesker kan endre seg etter å ha gått skikkelig på trynet. Giske har mye han må rydde opp i. Det hadde gjort seg om han hadde kledd seg i sekk og aske og krøpet fra Youngstorget til Stortinget. Skal Giske ha en framtid som toppolitiker, må han i flere runder ta avstand fra den han har vært. Giske må bli synderen som omvender seg.

Det er ikke sikker Giske klarer å ta inn over seg den ydmykelsen som er nødvendig for å bygge opp igjen tilliten. Det ligger ikke for Giske å være forsiktig og ydmyk. Han er politisk råtass som vet hvordan han får det som han vil. Slik er det ikke lenger. Han kan falle dypt om han ikke får grepet om eget liv og den situasjonen han har havnet i.