​Giske mot Støre

Via sine advokater går Trond Giske til et kraftig angrep på Jonas Gahr Støre for å ha konkludert med at han har seksuelt trakassert kvinner, uten at han har fått gitt en uttømmende kommentar til det han er anklaget for. Støre sa 8. januar at Giske skulle få anledning til å gi sin versjon. Siden den gang har Giske vært sykemeldt. Støre mener at tiden nå var inne for å trekke en konklusjon av hensyn til varslerne.

Flere i landsstyret som Aftenposten har vært i kontakt med, sier de vil stille kritiske spørsmål til saksbehandlingen når landsstyret samles over helgen. Støre sier til NRK i dag at han har snakket i til sammen ni timer med Giske om det han blir anklaget for. Han mener han har et tilstrekkelig grunnlag for å trekke en konklusjon.

Det er to verdisett som kolliderer i denne saken. Det er domstolene som sikrer et individs rettssikkerhet. Det betyr full innsikt i hva en anklages for og mulighet for å forsvare seg ved å vise til andre som kan bekrefte ens versjon. Kontradiksjon står sentralt der rettsikkerheten skal ivaretas. Det skal også kunne stilles kritiske spørsmål til den som fremsetter en anklage. Det skal føres bevis for anklagen. Er det tvil, skal det være til den anklagedes fordel. Den som skal trekke en konkusjon, skal ikke være den samme som anklager. Den som konkluderer, skal heller ikke uttale seg før alle sider ved saken er kjent.  Støre har ikke sørget for å gi Giske en slik behandling.

Giske  finner seg ikke i at Jonas Gahr Støre har konkludert med at han har brutt bestemmelsene om trakassering i likestillingsloven

Når noen varsler om seksuell trakassering, er det andre premisser som gjelder. Da gjelder ikke vanlige bevis. Det er den som anklages som må bevise at det en anklages for, ikke stemmer. Utgangspunktet i likestillingsloven er for eksempel ansettelse i stillinger. Da skal den som har foretatt en ansettelse dokumentere at det har skjedd ut fra saklige kriterier og at det altså ikke foreligge diskriminering. Dette er greit nok når det gjelder denne typen diskriminering. Verre er det når det gjelder seksuell trakassering. Det er i liten grad et definert begrep. Noe av grunnen er at seksuell trakassering også er en opplevelse. Hva som er trakassering kan oppleves forskjellig fra person til person.

Når en kvinne forteller at hun er seksuelt trakassert og varsler om det, skal hun også kunne forvente å bli trodd.

Jonas Gahr Støre sa offentlig 8. januar at han trodde på kvinnene som hadde varslet og at det kun var teoretiske muligheter for at Giske ville komme tilbake som nesteleder. Han gikk også i rette med Giske som skrev på Facebook-siden sin at det var kommet falske varsler mot ham. Dette ble med rette oppfattet som en forhåndsdom fra Støres side. Samtidig sa Støre at Giskes interesser skulle ivaretas. Han skulle få forklare seg i tråd med prinsippene for kontradiksjon.

Det er her problemet ligger. Støre og Giske har ikke snakket sammen siden 1. januar. Giske har ikke fått forklart seg uttømmende. Han har ikke fått lest varslene, kun fått de referert. Støre vil ha slutt på saken. Derfor skjærer han igjennom.

Ap har et stort behov for å få lagt denne saken bak seg. Giske har trukket seg og kan ikke komme tilbake som nestleder. Sannsynligvis får Støre bred støtte i landsstyret.

Sannsynligvis får Støre bred støtte i landsstyret

Det som ikke er avklart, er om Giske fortsatt har en plass i sentralstyret. Det har Støre ingen myndighet til å avgjøre. Det må i tilfelle være sentralstyret som bestemme at Giske ikke lenger får møte. Det er neppe klokt å drive Giske helt ut i kulden.

22. desember, dagen etter at Giske hadde beklaget sin oppførsel og Støre sa at Giske hadde opptrådt kritikkverdig, ble Støre kraftig kritiserte for at han sviktet med på rydde opp, og at han prioriterte partiet framfor kvinnene. Hadia Tajik kritiserte Jonas Gahr Støre og Kjersti Stensens behandling av saken på sin egen Facebook-side. Tajik skrev at hun var rystet – som jurist – over Giske.

Da må Støre ha innsett at Giske måtte gå av og la opp strategien deretter. Han fikk 8. januar i oppdrag av sentralstyret å løse saken. Det har han nå gjort. Kritikken fra Giskes advokater kan han leve med. Den ukjente faktoren er hva Trond Giske vil foreta seg. Svaret fra advokatene kan tyde på at han vil yppe til strid. Han finner seg ikke i at Jonas Gahr Støre har konkludert med at han har brutt bestemmelsene om trakassering i likestillingsloven.