Sykehusdirektør i grøfta

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord hevder hun ble truet av direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen, før jul. Ingebrigtsen som er direktør for sykehuset i Tromsø vil ikke at sykehuset i Bodø skal etablere et såkalt PCI-senter for behandling av hjerteinfarkt. Ved sykehuset i Bodø vil de ha det, fordi det tar for lang tid for pasienter å dra til Tromsø. I Tromsø frykter de en oppsplitting av fagmiljøet vil medføre dårligere kvalitet.

Truslene i forbindelse med den betente lokaliseringsstriden ble ifølge Telle framsatt i en telefonsamtale i forkant av et styremøte i Helse Nord i desember.

– Han sa at dersom så skjedde, ville det få alvorlige konsekvenser for mitt vedkommende. Han sa ting som at «vi er rasende på deg», «du vil bli knust», «du vil ikke ha noe igjen», sier Telle til iTromsø.

Ingebrigtsen sier til Dagens Medisin at han har respekt for at Telle oppfattet telefonsamtalen slik hun gjorde. Han beklager, men understreker at han ikke har fremsatt trusler mot henne.

Tor Ingebrigtsen kunngjorde tirsdag at han trekker seg som sykehusdirektør. Det er ikke noe å si på det. Han har hatt jobben i 11 år. Han nevner ikke konflikten med Telle som medvirkende årsak til at han trekker seg. Han sier derimot at han er forberedt på å stå i stillingen ut oppsigelsestiden på et halvt år. Det spørs om det en god løsning etter det som nå er blitt kjent.

Tor Ingebrigtsen har mistet bakkekontakten. Han er blitt for mektig, selvsikker og høy på seg selv

Lars Forland, som er administrerende direktør i Helse Nord, reagerte sterkt. Han godtar ikke trusler og sier Ingebrigtsen ikke kunne ha fortsatt som direktør ved UNN etter det som har skjedd.

NRK kan fortelle at også Bodø-ordfører Ida Pinnerød hevder hun er utsatt for det hun oppfatter som trusler fra Ingebrigtsen. Legeforeningen reagerer kraftig og kaller Ingebrigtsens lederstil sjokkerende og uakseptabel.

Tor Ingebrigtsen har blitt regnet som en sykehusdirektør i øverste klasse. Han har blant annet blitt hentet inn som styremedlem i ved Oslo Universitetssykehus. Han har stått fram som en tøff og handlekraftig leder. I 2014 hevdet ansatte at Ingebrigtsen ledet et regime som skaper en fryktkultur ved sykehuset. De som er negative til Ingebrigtsen, vil hevde at det som nå skjer, er et bevis for at de hadde rett i sine anklager.

Tor Ingebrigtsen har mistet bakkekontakten. Han er blitt for mektig, selvsikker og høy på seg selv.  Hans engasjement og iver for å få gjennomslag for det han tror på har drevet ham i grøfta. Ingebrigtsen er så opptatt av å få det som han vil, at han blir blind og sløv når det gjelder å forstå hvordan andre oppfatter ham. Han mener ikke å true, men det er slik språkbruken hans blir oppfattet.

Ingebrigtsen opptrer ikke med den hensynsfullhet, evne til balanse og vilje til å forholde seg til de beslutninger overordnede organ fatter, som vi må kunne forvente av ledere i offentlig sektor. Det virker som om Ingebrigtsen innser at han har gått for langt. Det er et godt tegn at han ikke ønsker å være en slik leder som han har endt opp som.

Tor Ingebrigtsen må ha et særdeles avslappet forhold til det som kalles tjenestevei. Han durer fram der han finner det for godt. Han er direktør ved Universitetssykehuset i Tromsø, som har et styre ledet av Jorhill Andreassen. Lars Vorland er direktør og Marianne Telle  styreleder i  Helse Nord som eier sykehuset i Tromsø. Ingebrigtsen hopper galant forbi Andreassen og Vorland og går direkte til Telle, som er beslutningstaker sammen med de andre medlemmene av styret. Ingebrigtsen har ikke noe mandat til å gå rett til topps for å få det som han vil. Det bryr han seg ikke med. Han opptrer som en løs kanon og mener han kan gjøre det i en sak hvor han er overbevist om at han har rett.

Ingebrigtsen hadde gode intensjoner, men når dømmekraften svikter, så kan gode hensikter ende opp som forsøk på brutal maktmisbruk.