Maktkamp med trakasseringsvri

Det pågår en opprivende strid mellom Vårt Lands sjefredaktør, Åshild Mathisen, og konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier, som eier avisen. Tveiten har knapt sagt et eneste ord til mediene eller de ansatte. Åshild Mathisen har valgt stikk motsatt strategi, og har sine grunner for det. Hun innkalte like godt de ansatte i Vårt Land til allmøte før helgen der hun fortalte at Tveiten hadde sagt at han ikke hadde tillit til henne som sjefredaktør. Hun visste derfor ikke hvor lenge hun kunne fortsette i jobben. I en epost til de ansatte sier hun at det kom overraskende på henne at Tveiten ikke hadde tillit til henne.

De ansatte i avisen ble så pass rystet at de hadde problemer med å traktere tastaturene som vanlig. I lang tid har det knirket i samarbeidet mellom Mathisen og Tveiten. For noen måneder siden resulterte det i at styreleder i konsernet, Thomas Brunegård, mottok et varslet om at Tveiten trakasserte Mathisen. Den som hadde sendt varslete var Ingrid Erøy Fagervik, kommersiell direktør og innovasjonsredaktør i avisen, Mathisens nærmeste medarbeider. Hun skrev et «Konfidensielt-varsel». Men Brunegård er fra Sverige og ikke helt kjent med norsk terminologi og varslingsregler. Han var utenlands da han mottok varslet. Han tok imidlertid fatt i saken med en gang, og sendte varslingen over til Tveiten. Det skulle han ikke gjort. Det sto «konfidensielt». Det har han beklaget i Dagens Næringsliv som først skrev om saken.

I flere måneder har styret undersøkt anklagene og konkludert med at påstanden om at Tveiten har trakassert Mathisen er grunnløse. Lederne for de andre virksomhetene i konsernet og staben rundt Tveiten mener det er Mathisen som er problemet. De sendte for over tre måneder siden et brev til konsernstyret der de advarer mot å se dette som en personalkonflikt. De mener de handler om at Vårt Land ikke vil være med på det konsernet legger opp til. Vårt Land vil kjøre sin egen linje.

Ifølge Mathisen sa Tveiten til henne i forrige uke at han ikke hadde tillit til henne. Vanligvis handler slike utsagn gjerne om hun vil si opp selv eller bli oppsagt. Ikke nødvendigvis, må Mathisen har tenkt. Offentlighet vil gi henne nye kort på hånden i maktkampen. Hun bestemte seg for å kjempe offentlig for den fornyelsen av Vårt Land hun ivrer for. Derfor velger hun offentlighet også i egen avis. Alle skal vite at her er det bråk.

Hun bestemte seg for å kjempe offentlig for den fornyelsen av Vårt Land hun ivrer for

Mathisen går lenger enn det. Lørdag gikk hun rett i strupen på Tveiten i Dagens Næringsliv. «Hovedgrunnen til at Tveiten ikke lenger har tillit til meg, er at jeg har bekreftet at han har trakassert meg. Dette fortalte han meg da han ga beskjed om sin manglende tillit», sier Mathisen.

Det er spesielt at hun går ut med hva Tveiten sier i en samtale. I en konflikt kan vi ikke ta for gitt at den man er i konflikt med gjengir korrekt det som blir sagt på et møte. Det er en grunn til at Mathisen rykker ut på denne måten. Hvis det hun sier stemmer, befinner vi oss i varslingsjusens gråsone. Det høres ut som om Mathisen påstår Tveiten er i gang med en gjengjeldelse etter varsling. Det er ikke lov.

Her er det mat for juristene. Erøy Fagervik har tauet inn advokat Birthe Eriksen. Hun sier til DN at det er absurd at reglene som skal beskytte arbeidstakere mot varsling nå brukes mot dem som varslingsreglene skal beskytte. Brunegård aviser Eriksens påstand fullstendig, og viser til at påstandene om trakassering er grundig undersøkt. Det er ikke hold i dem.

Haken ved alt som sies, er at Per Magne Tveiten ikke har uttalt seg. Vi kjenner ikke bakgrunnen for at han skal ha uttalt mistillit – og vi vet ikke hvor direkte han har sagt det, eller om at har sagt at mistillit kan bli resultater dersom ikke samarbeidet blir bedre. Det spekuleres i om det er redaksjonelle årsaker som ligger bak, om det skyldes at Vårt Land mister abonnenter mens flere konkurrenter øker opplaget, om konsernet mener Mathisen saboterer det konsernet forsøker å bygge opp, eller om problemet er dårlig kjemi mellom Tveiten og Mathisen.

Haken med alt som sies, er at Per Magne Tveiten ikke har uttalt seg

Styret sier de har full tillit til Per Magne Tveiten. Derfor er det sannsynlige utfallet at Mathisen må trekke seg når saken har kommet så langt at juristene har inntatt arenaen. Men styret er muligens i tvil. På Facebook får Mathisen støtte fra en rekke kjente personer i norsk offentlighet. Avisen er blitt bedre under hennes ledelse. Derfor må hun fortsette, heter det.

Mentor Medier er et administrasjonsstyrt konsern. Ingen kan stemme for mer enn fem prosent, og avisen og konsernet eier en stor del aksjer selv. Nå har Åshild Mathisens støttespillere klart å få 10 prosent av aksjonærene til å kreve en ekstraordinær generalforsamling. Om de har planer om å skifte ut styret, er ikke godt å si.

Knut Arild Hareide synes dette var en sak han ville blande seg bort i. Han tok kontakt med Dagens Næringsliv for å fortelle at han ikke kunne forstå at det var vanskelig å samarbeide med Åshild Mathisen. Iallfall hadde ikke han problemer med samarbeidet da hun var politisk rådgiver og han miljøvernminister. Hareide hevder det vil svekke Vårt Land om de mister Mathisen nå. Hadia Tajik sier også at hun støtter Mathisen.

Skaden har alt skjedd. Verken sjefredaktører eller konsernsjefer vokser på trær. Om det er grunnlag for at de to kan få samarbeidet til å fungere, er det ikke gitt utenforstående å ha noe formening om. I en vanlig bedrift ville Mathisen vært ute nå. Vårt Land er imidlertid ikke en vanlig bedrift. Åshild Mathisen utnytter sin posisjon som redaktør til å samle støtte. Det fører til at konsernet må tenke seg om to ganger før de setter foten ned.

Konsernet representerer eierne. Det er de som bestemmer. Ledere for konsernets virksomheter må innrette seg etter de rammer konsernet legger. Formelt er avisen Dagen i Sverige, Dagsavisen og Vårt Land på samme linje. Konsernet Mentor Medier ble i sin tid dannet for å styrke avisen Vårt Land. De tradisjonelle eierne i Vårt Land er nok av den oppfatning at Vårt Land er den sentrale virksomheten, for ikke å si at det er den avisen konsernet egentlig bør drive med. Derfor er det bittert og sjokkerende at det har oppstått en konflikt mellom ledelsen av avisen og konsernet.

Det ble storm i Innovasjons Norge da Anita Krohn Traaseth blåste konflikten hun sto oppe i med egne ansatte i en blogg. Christine Meyer i SSB har ennå ikke gitt opp kampen mot Siv Jensen som tvang henne til å kaste kortene. Åshild Mathisen er en fighter. Hun kjemper som en løvinne for sitt avisprosjekt. Hun er blant de kvinnelige lederne som våger en kamp for å vinne fram med sitt syn. Hun vet nok ikke selv en gang hvor sterk støtte hun har. Det får tiden vise.

For ordens skyld: Denne avisen var i over 10 år eid av Mentor Medier. Jeg vet mye om hva det betyr å være del av et konsern. Denne konflikten vet jeg ikke mer om enn det vi alle kan lese om i mediene.