Åpne kundelister

Det ble bråk da Sylvi Listhaug i 2013 sluttet i First House for å bli landbruks- og matminister fordi hun ikke la fram en oversikt over hvilke kunder hun hadde jobbet for. Da skulle politikerne lage regler, for hemmelige kundelister ville man ikke ha. Dette kokte bort i kålen.

Nå er vi i samme gjørma igjen. Forskjellen er at det faktisk ligger et forslag fra SV om statsråders opplysningsplikt til behandling i Stortinget. Der heter det at statsråder og statssekretærer plikter å «registrere sine tidligere oppdragsgivere og oppdragenes innhold der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser». Plikten skal gjelde for de to siste årene før en tiltrer.

Dette kan selvsagt Stortinget vedta. Det ville sannsynligvis utelukket at Tor Mikkel Wara kunne blitt justisminister eller at Sylvi Listhaug i sin tid landbruksminister. Grunnen er at de i First House opererer med hemmelige kundelister. Det er kundene som avgjør om oppdraget skal være konfidensielt.

Erfaringen fra å ha vært innenfor makten sirkler kanskje i lang tid, er gull verd for kommunikasjonsbyråene. Derfor jakter de på politikere som vil skifte beite. Det er ikke noe stort problem at en politiker melder overgang til konsulentbransjen. Slike overganger har politikerne laget regler for. Det vanlige er at det gis et halvt års karantenetid.

Å gå fra kommunikasjonsbransjen til en jobb som statsråd eller statssekretær er problematisk dersom det ikke er klart hvem en har jobbet for og har uformelle forbindelser til. Det er ikke godt nok å vise til at den enkelte statsråd har ansvar for å sørge for sin egen habilitet.

Det ser ut til at Ap, Sp, Rødt, MDG og Venstre vil støtte forslaget fra SV om opplysningsplikt for statsråder. KrF har ennå ikke bestemt seg.

Nå må politikerne klare å holde tungen rett i munnen. Når forslaget fra SV blir vedtatt, gjelder det. Det kan ikke vedtas med tilbakevirkende kraft.

Opposisjonen kan stønne og bære seg så mye de vil om hvor uholdbart og kritikkverdig det er at Wara ikke offentliggjør kundelistene sine. Da burde de for lengst ha fått en lov om dette på plass.

Når forslaget fra SV blir vedtatt, gjelder det. Det kan ikke vedtas med tilbakevirkende kraft.

Wara er i gang som justisminister. Det er ikke opp til ham å offentliggjøre en liste over alle kundene han har arbeidet for. Dette er det Waras tidligere arbeidsgiver, First House, som avgjør.

Reglen der er at det er kunden som bestemmer. Det er ingen grunn til å tro at sjefen i First House, Per Høiby, kontakter Waras kunder for å overtale dem til å offentliggjøre kundeforholdet. First House trenger ikke bry seg med hva politikerne mener. Det trenger for så vidt heller ikke Wara.

Dette er en sak for Erna Solberg. Det er hun som har utnevnt Wara, og hun vet hva hun har gjort. Det kommer ikke som en bombe på henne at opposisjonen krever at han skal offentliggjøre kundelistene sine.Hun har gjort det hun kan gjøre, oppfordre til åpenhet. First House har offentliggjort en liste med kunder Wara har jobbet for. Men så lenge den ikke er fullstendig, har den begrenset verdi.

Den rette adressaten for et krav om at kundelistene til Wara blir offentliggjort, er First House. Det sa Wara ved nøkkeloverrekkelsen i går. Det er slik det er. Og det er slik det blir inntil en lov er vedtatt. Da vet de som jobber i byråer der de opererer med hemmelige kundelister at de neppe kan regne med å bli statsråd eller statssekretær. Og det gjør ingen verdens ting, mener nok Per Olaf Lundteigen (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og andre med dem som vil se Waras kundelister. Er det noe politikerne ikke bekymrer seg for, er om det skulle bli litt mindre attraktivt å jobbe i et kommunikasjonsbyrå hvis en fortsatte er politisk sulten.

Det er mulig å undre seg over at Erna Solberg la opp til bråk rundt sin nye minister fra første dag av. Dette er ingen vinnersak for Høyre. Knapt nok for opposisjonen heller. Kundelister skaker ikke akkurat velgerne i sjela.

Det var Wara Jensen ville ha. De regnet begge med en del bråk som da Listhaug ble minister. Det gikk over ganske fort. De tror nok Wara er et blinkskudd, verd litt bråk i startfasen. Det plager ham ikke det minste.