Overlat taxiene til Raymond Johansen

I alle markeder må det være konkurranse. Det finnes ingen bedre måte å regulere tilbud og etterspørsel på. Det betyr ikke nødvendigvis at konkurransen må være fri. Myndigheten regulerer en rekke bransjer fordi det er åpenbart at fri konkurranse får for store skadevirkninger. I flere bransjer ser vi at konkurransemyndighetene ikke klarer å demme opp for en utvikling der en sitter igjen med meget få aktører.

Høyre, av alle, er nå så bekymret over utviklingen innen dagligvarehandelen at de vurderer å innføre en lov om at leverandørene må selge til samme pris til alle butikkene. Dermed brytes kjedemakten som dagligvarehandelen er strukturert rundt. Det er meningen, for politikerne frykter at Norgesgruppen bruker sin markedsmakt i så stor grad at vi snart sitter igjen med kun to landsdekkende kjeder i markedet.

Om dette er et smart grep, er det grunn til å tvile på. Denne tvilen pipler nok fram på landsmøtet i Høyre til helgen.

Et utvalg ledet av stortingspolitiker Peter Christian Frølich foreslår at partiet skal gå inn for å «omstrukturere og deregulere drosjenæringen, herunder å fjerne løyvekravet i tråd med ESAs påpekninger».

– I realiteten betyr det at alle som oppfyller visse kriterier, blant annet god vandel, skal kunne få løyve. I dag er løyvene eksklusive gjennom antallsbegrensningen. Hvis den blir fjernet, vil det i realiteten si at vi opphever løyvesystemet, sier Frølich til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han argumenterer med at dagens system verken er bra for sjåfører, kunder, samfunnet eller miljøet, og påstår at vi har Europas, og kanskje verdens dyreste drosjemarked.

ESA har gitt Norge refs for ikke å sikre like konkurransevilkår i drosjenæringen. Über har midlertidig trukket seg ut av Norge. De venter på det Høyre nå foreslår. Da kommer de tilbake.

Forbundsleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, mener det Høyre foreslår vil føre til dårligere arbeidsforhold for drosjesjåfører og høyere pris for kundene. De fleste stedene i landet fungerer taxitjenesten godt. Problemet er i Oslo. Der har det blitt en overetablering.

Myndighetene har fulgt læreboka og åpnet for mer konkurranse i Oslo. Det er gitt flere løyver og flere selskaper har etablert seg. Derfor har vi endt opp i en situasjon der en taxitur i Oslo koster tre ganger mer enn en tilsvarende tur i London.

Über vil etablerer seg og vi vil få tusenvis av nye sjåfører som konkurrerer med hverandre om å tilby turer til lavest mulig pris

Drosjenæringen sliter med kundeflukt og dødtid. De øker prisene for å få det til å gå rundt. Det er mulig i et marked der konkurransen ikke fungerer. Folk sjekker ikke priser fra ulike selskaper når de trenger en taxi. De setter seg inn i den som er ledig. Alle selskapene tar samme høye pris fra Gardermoen og til et av hotellene som ligger en kort kjøretur unna.

Konkurransen i Oslo har mislykkes. Det er blitt dyrere for kundene og lav lønn for sjåførene. Det er mulig som Høyre foreslår å gi opp – vrake løyvesystemet og satse på at markedet ordner opp. Det vil markedet klare. Über vil etablerer seg og vi vil få tusenvis av nye sjåfører som konkurrerer med hverandre om å tilby turer til lavest mulig pris. Resultatet blir noen tusen løsarbeidere som ikke vet hvilken inntekt de kan regne med å få. De som garantert kommer til å tjene på et slikt opplegg, er Über. De vil få sine provisjoner på hver eneste taxitur.

Det er ingen grunn til at vi skal rasere deler av norsk næringsliv for å la et globalt amerikansk selskap overta. Taxinæringen bør bestå av arbeidstakere som er ansatt på vanlige betingelser, gjerne på deltid om det er ønskelig. Det bør også gis dispensasjoner fra Arbeidsmiljøloven slik at sjåførene kan jobbe mye i perioder der behovet for taxier er stort.

Å nevne monopol i taxi-sammenheng er som å banne i kirken

Alle forstår at fri konkurranse ikke er mulig innen jernbane. Derfor skal vi her i landet ha monopol på togskinner, kjørelys og den slags, tog og billettsystemer. Regjeringen tror imidlertid at det blir billigere billetter for kundene om det blir konkurranse om hvem som skal få stille med togfører og billettører. Det er ikke mye å konkurrere på med mindre en klarer å presse ned lønningene.

Det systemet som nå rulles ut kan fort føre til at en ikke klarer å tilby rimeligere reiser, men at det blir dyrere for samfunnet. Det avhenger av hvor mange statlige ansatte en trenger for å drifte et lite batteri av selskapet som ikke skal kjøre tog, bare passe på at konkurransen og infrastrukturen fungerer.

Å nevne monopol i taxi-sammenheng er som å banne i kirken. Når det gjelder taxi er det konkurranse som er trosbekjennelsen. Men det fungerer jo ikke. Prisene stiger over alle støvleskaft, sykehusene vurdere å ansette egne sjåfører fordi de ikke lenger kan stole på at taxien kommer og folk klager over at tjenestene blir dårlige.

Løsningen er å sette Raymond Johansen, byrådslederen i Oslo, på saken. Oslo kommune bør utvikle en app og ta ansvar for bestillinger og fordelinger av taxier. De som skal kjøre taxi, kan være ansatt i ulike selskaper som tar ansvar for opplæring, skjøtter arbeidsgiveransvaret og drift av bilene. Kommunens taxiselskap bestiller hvor mange taxier de til enhver tid vi ha tilgjengelig. De ulike selskapene kan også konkurrere om faste oppdrag, slik som i dag.

Et slikt system vil likne det vi skal få for jernbanen. Høyre bør sørge for å utrede et alternativ til å skrote næringen.