Mer makt til Stenseng

Arbeiderpartiet har tradisjon for sterke partisekretærer. Håkon Lie ble på sin post i hele sin politiske karriere. Martin Kolberg meldte overgang til Stortinget og ble en av Aps ledende politikere. Denne perioden har partiet satt ham på nedtrapping. Ap har også hatt partisekretærer som i liten grad har satt spor eter seg. De har vært lojale tjenere for den valgte lederen og de to nestlederne, og konsentrert seg om partiorganisasjonen. Mens andre partier ansetter generalsekretær, velger landsmøtet i Arbeiderpartiet sin partisekretær. Det gir et mandat til å fylle stillingen med noe mer enn sekretæroppgaver. Det er Kjersti Stenseng i ferd med.

Stenseng har sittet i Aps sentralstyre siden 2011 og ble valgt til partisekretær i 2015. De første to årene var hun ganske anonym. Greit nok. Det er var Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Hadia Tajik som skulle profilere partiet sammen med stortingsrepresentantene. Etter det elendige valgresultatet i fjor, måtte Stenseng på banen for å forsvare og forklare. Det var en utbredt oppfatning at valgkampmaskinen Ap i fjor høst ikke rullet i gang som den pleier å gjøre.  Dette er Stensengs ansvar. Evalueringen etter valget viste imidlertid at det ikke var organisasjonen som sviktet, men politikken. Ap traff rett og slett ikke planken i fjorårets valgkamp.

Stenseng ble for alvor synlig i konfliktene rundt Trond Giske. Mediene kunne fortelle at varslerne ikke ville forholde seg til henne fordi de regnet henne som en av Giskes støttespillere. Jobben hennes er imidlertid å behandle varsler. Jonas Gahr Støre forsto raskt at Stenseng måtte med i prosessen. Sentralstyret understreket imidlertid at det var Støre som skulle ha det avgjørende ord om Giske hadde gjort seg skyldig i seksuell trakassering i strid med partiets retningslinjer. Flere medier meldte at Stenseng og Støre ikke var enige i vurderingen av Giske. Stenseng sto bak konklusjonen om at Giske hadde brutt partiets retningslinjer. Selv om Støre og Stenseng sto sammen, var det tydeligvis en avstand mellom dem. Og det var i alle fall en betydelig avstand mellom Hadia Tajik og Stenseng.

Stenseng endte opp i en uløselig konflikt med Hans Kristian Amundsen som var leder for Aps gruppesekretariatet i Stortinget. Han ble sett på en av Støres sterke støttespillere. Det fikk ikke hjelpe. Amundsen tapte maktkampen og måtte slutte. Stenseng fikk vist muskler.

I vinter uttalte hun at det går en grense for Ap ved 30 prosent. «Å ligger under 30 prosent over tid går ikke», sa hun til Aftenposten. Det kunne oppfattes som om hun la opp listen for Støre. Ender Ap opp godt nede på 20-tallet ved neste års valg, kan vi regne med en diskusjon om Støre er den rette til å lede partiet ved neste stortingsvalg.

Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre ser også ulikt på Trond Giskes rolle framover

I striden rundt Acer inntok også Stenseng et annet standpunkt enn Støre. Hun mente det var viktig å lytte til LO og de 100 ordførerne som mente forutsetningene ikke var til stede for at Ap skulle stemme for at Norge sluttet seg til Acer-samarbeidet.

Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre ser også ulikt på Trond Giskes rolle framover. Giske er tiltenkt en sentral rolle i et «idenettverk som skal finne tilbake til et «lyttende, raust og folkelig parti». Tanken er at nettverket skal strekkes ut over Trøndelag.

«Jeg vet Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her», sa Stenseng da hun deltok på fylkesårsmøte sist helg.

I går sa Støre til NRK at Giske ikke har fått en ny lederoppgave. «Jeg har sagt at det må være mulig å gjenvinne tapt tillit og at det i tilfeller der det har vært brudd på partiets retningslinjer bør det gå noe tid før man får nye tillitsverv i partiorganisasjonen. At styret i Trøndelag Ap ønske at Trond Giske bidra til deres organisasjonsprosjekt mener jeg er greit», sier Støre.

Men Giske er vitterlig tiltenkt noe langt mer en det. Han skal få et særlig ansvar. Det avgjørende vil være hva Giske vil gjøre det til. Han får en mulighet til å bygge seg opp til det han var – LO og venstresidens fremste representant. Men det vil ta tid. I mellomtiden står Kjersti Stenseng klar og vil berede grunnen.

Kjersti Stenseng ser det tydeligvis som sin oppgave å fylle tomrommet etter Giske i Ap-ledelse

På spørsmål fra Adresseavisen om hun nå er «den nye lederskikkelsen på venstresiden i Ap, svarer hun ja.

«Jeg er opptatt av frustrasjon rundt avstand til makten. Jeg er opptatt av distrikt og landbrukspolitikk. I mange saker står jeg veldig nær de som føler på stor frustrasjon nå, også internt i partiet», sier hun. Det er en frustrasjon som Støre og Tajik har ansvaret for, hun snakker om.

Kjersti Stenseng ser det tydeligvis som sin oppgave å fylle tomrommet etter Giske i Ap-ledelsen. Hun styrker sin stilling ved å være tydelig på hvor hun står og hvor hun vil. Det er ikke grunnlag for å snakke om en konflikt mellom henne og Støre, men Stenseng inntar en selvstendig stilling og trekker i en annen retning enn Støre.

Hadia Tajik er blitt en mer omstridt nestleder etter at Trond Giske ble presset ut. Flere reagerer sterkt på den rollen hun spilte i dette oppgjøret. Nå opplever hun å bli nektet å tale på et 1.mai-arrangement på grunn av at Ap- ledelsen sa ja til Acer. Fra LO-hold er det kommet signaler om at hennes plass i Ap- ledelsen bør bli vurdert.

Det er motsetninger som bryter på dypt plan i Ap. Kjersti Stenseng styrker sin posisjon i partiet. Det er ikke godt å si hvilke politiske ambisjoner på egne vegne hun har.