Lidenskap og tro i pengens verden

Det er sjelden en gruppe eiere krever en ekstraordinær generalforsamling som holdes et par uker før ordinær generalforsamling der målet er å få sparket styrelederen. Det skjer i det kristne medieselskapet Mentor Medier mandag.

Like sjelden er det at en sjefredaktør blir sagt opp fordi hun ikke vil trekke seg slik Redaktørplakaten legger opp til når det oppstår en konflikt med styret. Poenget med denne bestemmelsen er at det ikke skal skade avisen om konflikter oppstår.

Vårt Lands redaktør Åshild Mathisen ble sagt opp etter en nær årelang konflikt med styreleder Per Magne Tveiten. Begrunnelsen er at hun ikke vil samarbeide slik konsernledelsen legger opp til.

Det er også høyst uvanlig at en sjef som regner med å få sparken, forteller det til de ansatte og mediene flere dager før det er fattet noen vedtak om det og uten at styreleder er informert. Det gjorde Åshild Mathisen. Styreleder Per Magne Tveiten ble tatt fullstendig på senga.

Det er også høyst uvanlig at en sjef som regner med å få sparken, forteller det til de ansatte og mediene flere dager før det er fattet noen vedtak om det og uten at styreleder er informert

Det skjer knapt at en sjefsredaktørs nærmeste medarbeider sender en varslingssak til konsernstyret der det påstås at styrelederen trakasserer sjefredaktøren. I Mentor Medier skjedde det. I flere måneder kunne ikke Per Magne Tveiten fungere normalt som konsernsjef fordi advokater måtte finne ut av om han hadde trakassert Mathisen. Styret konkluderte med at påstandene om trakassering var grunnløse.

Når det er uenighet i et styre, er regelen den at man ikke går ut med uenighetene eller kommenterer konflikten offentlig. Slik er det ikke Mentor Medier. Styremedlem Jens Barland har sagt til Dagens Næringsliv at han ikke er enig i at Åshild Mathisen ble sagt opp. Han mener styret faktisk ikke har anledning til det uten å sikre seg støtte fra eierhold.

I konsernledergruppen er det åtte medlemmer inkludert Åshild Mathisen og Per Magne Tveiten. De seks andre medlemmene i gruppen har sendt et brev til styret der de sier problemet er at Åshild Mathisen ikke vil samarbeide.

Flere hundre abonnenter har sagt opp Vårt Land. Flere sier de kommer tilbake om Mathisen kommer tilbake. Tveiten sier denne saken ikke handler om redaksjonelt innhold og profil i det hele tatt.

I Mentor Medier kan ingen eier stemme for mer enn fem prosent. Selskapet har rundt 10 eiere som har en eierandel på inntil 1,5 prosent. Flere tusen privatpersoner har få aksjer. Nå har de som støtter Mathisen, etablert telefongrupper som ringer rundt til aksjonærer for å få fullmakt til å kaste styreleder.

Det fortelles ulike historier om hva dette handler om.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland mener det handler om menn som er ute etter å «ta kvinner». Åshild Mathisen sier til Dagen Næringsliv at hun ikke tror hun ville blitt sagt opp om hun var en mann. Per Magne Tveiten var sentral i å ansette Mathisen, men ifølge Mathisen viste det seg at hun var en slik kvinne han ikke ville ha. Hun påstår også at hun ikke vet hvorfor hun må slutte.

Flere sentrale skikkelser i kirke-Norge synes Vårt Land er blitt bedre med Mathisen som redaktør. De vil at hun skal hentes inn igjen.

Andre hevder Per Magne Tveiten er mest opptatt av å skape best mulig økonomiske resultater. Det er han nok. Mentor Medier leverte sitt beste resultat på mange år i fjor.

Andre framholder at Mentor Medier er et konsern som ikke vet hva de vil. De definerer seg som kristent mediehus, men Dagsavisen er den største virksomheten. Dagsavisen er imidlertid definert ut av kjernevirksomheten, men i konsernsammenheng er de sentrale. Dette har Åshild Mathisen pirket borti, for å si det meget forsiktig.

Styreleder Thomas Brunegård, en erfaren medieleder som tilhører pinsebevegelsen i Sverige, har vært tilbakeholden med å gi kommentarer. Denne uken sa han imidlertid til nettstedet Medievärden at det handler om man skal ha en «konsernstrategi eller en Vårt Land-strategi».

Mandag er det generalforsamling der det fremmes et forslag der det heter at «det uttrykkes sterk mistillit mot styreleder Thomas Brunegård». Begrunnelsen er at flere eiere ba om en ekstraordinær generalforsamling før styremøtet der Mathisen ble sagt opp og at styret la den ekstraordinær generalforsamling på sist mulige tidspunkt i forhold til aksjelovens bestemmelser.

Det er knapt en styreleder som har blitt kastet med en slik begrunnelse. En stor andel av eierene mener altså at man på en generalforsamling skal behandle en personkonflikt. De har problemer med å ta inn over seg at personalkonflikter ikke er deres bord. Ifølge aksjeloven er det styrets ansvar.

Saken er at Brunegård skal sparkes fordi Åshild Mathisen er sagt opp. De som aksjonerer vil ha en ny styreleder som vil gi Per Magne Tveiten sparken og hente Åshild Mathisen tilbake som redaktør. Det vil neppe fungere at hun skal tilbake igjen i konsernledergruppen der de seks andre mener hun ikke vil samarbeide. Kommer Mathisen tilbake, betyr det etter all sannsynlighet også endringer i konsernets strategi.

Når konfliktene blir så dype og når helt inn i konsernstyret, er det et argument for at hele styret bør skiftes ut

Det er makta som rår. Eierne står fritt til å kaste ikke bare styreleder, men hele styret. De trenger ikke gi en begrunnelse for hvorfor de ikke har tillit.

Når konfliktene blir så dype og når helt inn i konsernstyret, er det et argument for at hele styret bør skiftes ut. Så får et nytt styre avgjøre om det er grunnlag for å legge om strategien, avklare om Per Magne Tveiten skal fortsette og om Åshild Mathisen skal hentes inn igjen.

Harde maktkamper skjer gjerne på bakrommet og i valgkomiteen i aksjeselskaper. Derfor er generalforsamlinger temmelig formelle og lidenskapsløse forestillinger. Den form for disiplinering som er vanlig i pengenes verden, gjelder ikke i Mentor Medier. Her handler det om kvinners opplevelser og en avis mange har et sterkt forhold til. Her er ikke eierne opptatt av penger. De vil snakke person og avis.

Det går på troen løs for en del. Engasjementer sprenger aksjelovens regulerte bestemmelse om hvem som skal avgjøre hva i et selskap.

Mange selskaper ønsker seg mer aktive eiere. Det har de jammen fått i Mentor Medier. Og det er eierne som har rett til å bestemme. De må bare kanalisere sitt sterke engasjement innenfor aksjeloven som er skrudd sammen for å ivareta aksjonærers økonomiske interesser, ikke deres overbevisning om hva som er det beste for en avis.