Norwegian-eventyret mot slutten

Norwegian er til salgs om bare prisen er riktig, sier konsernsjef Bjørn Kjos. Det sier alle konsernsjefer som leder selskaper som er notert på børsen eller har et bredt eierskap. Samtidig sier Kjos at han ikke ønsker å selge selskapet nå. Det kan bety at han nok vil selge om bare prisen per aksje blir høy nok. Poenget med å eie aksjer er å få avkastning som ligger klart over det en kan få ved å ha pengene plassert i bank eller fond. Hvis en aksjonær kan få bedre betalt ved å selge aksjene enn det en regner med å kunne få i utbytte over en tid, er det naturlig å selge.

Den som bygger opp et selskap, kan ha andre vurderinger enn en aksjonær. Norwegian er livsverket til Bjørn Kjos. Mot alle odds, i sterk motvind, der advarslene har haglet, har han på relativt kort tid bygget opp et internasjonalt flyselskap som nå har en verdi på flere titalls milliarder kroner. Selskapet strever med likviditeten og kundetilfredsheten som følge av forsinkelser og kanselleringer. Dette skyldes at selskapet har vokst i raskeste laget. Men kundene svikter ikke. Norwegian treffer med pris og destinasjoner.

Bjørn Kjos vil ikke si han er i mål. Konkurransen i luftfarten er så pass tøff at det ikke gir mening å snakke om å komme i mål. Norwegian har dårlig likviditet, så dersom de ikke lykkes å nå forventet lønnsomhet, er veien kort til konkurs.

Mot alle odds, i sterk motvind, der advarslene har haglet, har han på relativt kort tid bygget opp et internasjonalt flyselskap som nå har en verdi på flere titalls milliarder kroner

Bjørn Kjos er 71 år gammel. Han framstår som et bevis på at alder ikke er en hindring for å være en dynamisk og drivende toppsjef. Kjos sin alder er likevel noe det må tas hensyn til. Norwegian er ikke lenger like avhengig av Kjos som de en gang var, men Kjos betyr mer for selskapet enn en hvilken som helst konsernsjef for et børsnotert selskap. Den kombinasjonen av teft, mot og kompetanse som Kjos besitter, er sjelden vare.

Kjos er ikke en ensom svale. Han flyr sammen med styreleder Bjørn H. Kise. De har vært et radarpar i Norwegian hele tiden. Kises rolle har vært å overtale styret til å være med på alle de dristige flyvninger Kjos har villet gi seg i kast med, men også å melde tilbake til Kjos når han ikke kunne forvente å få den forankring i styret han trengte.

Olav Thon holder det gående i sitt imperium selv om han er midt i 90-årene. Slik kan en drive det når en eier hele virksomheten selv. Kjos er en ansatt konsernsjef. Slik sett sitter han på overtid. Styrer pleier å bytte ut toppsjefen i alle fall når denne passerer 70 år.

Bjørn Kjos og Bjørn Kise eier sammen om lag 27 prosent av Norwegian. Det har gitt dem rimelig god kontroll. Kise har sørget for å velge seg selv til medlem av valgkomiteen og sørget for at valgkomiteen har foreslått ham som medlem av styret.

Som en av de sentrale eierne i Norwegian har DnB nå vunnet frem med et krav om at Norwegians styreleder ikke automatisk skal lede valgkomiteen. Dette kan bety at Kise på årets eller neste års generalforsamling ikke velges inn i styret. Hvis Kise ikke er i styret, vil posisjonen til Kjos bli mer usikker.

Å skifte ut Kjos og Kise vil være en stor endring i Norwegian. Men før eller seinere må det skje. Et tilbud om å kjøpe selskapet kan sies å komme til riktig tid.

Bjørn Kjos er gal nok til å sysle med planer om å få en riking med seg på laget for å kjøpe opp hele SAS.

International Airlines Group, som blant annet eier British Airways, har kjøpt 4,6 prosent av Norwegian og varslet at de ønsker å legge inn et bud på hele selskapet. Hvis de går i dialog med Kjos og Kise for å forhandle fram en pris de kan akseptere, snakker vi om en vennligsinnet overtagelse. Hvis de legger fram et bud som Kjos og Kise ikke anbefaler, kan de likevel vinne fram. Med en eierandel på 27 prosent kan ikke Kjos og Kise hindre et salg der de andre aksjonærene mener de får en god pris.

Selv om Norwegian også har utenlandske eiere, er det et norsk selskap. Norwegian er David som klarte seg mot alle Goliatene i bransjen. Det burde være plass for Norwegian som et selvstendig selskap. Derfor går det an å drømme med Kjos om at Norwegian ikke blir kjøpt opp av noen, at selskapet holder seg på vingene i den turbulensen som følger med rask vekst og etter hvert kan framstå som et solid selskap. Hvorfor skulle ikke Norwegian kunne lykkes som Jotun og Hydro for eksempel. Lufta er for alle, mener Kjos og gyver på.

Den nye styrelederen i SAS, Carsten Dilling, venter nye konsolideringer i europeisk luftfart. Han tror ikke SAS er stort nok til å lede en konsolidering. Derfor mener han det er sannsynlig at SAS blir kjøpt opp. Slik snakker ikke Bjørn Kjos. Han er gal nok til å sysle med planer om å få en riking med seg på laget for å kjøpe opp hele SAS.