Dropp avgiftsfri netthandel

I 2014 banket regjeringen igjennom at beløpsgrensen for avgiftsfrie netthandelen skulle økes fra 200 til 350 kroner. Dette var en sak særlig Frp ivret for. Venstre var også positive og Høyre var pragmatiske. KrF ble med på det de andre ville.

Det manglet imidlertid ikke på advarsler om hva dette kunne føre til. Virke som organiserer handelen i Norge, hevdet det ville gi et tosifret milliardbeløp i tapte avgifter for staten. I kampen for egne medlemmers interesser tok Virke hardt i. Men det er ingen tvil om at vi sakker om milliardbeløp i tapte inntekter. Handel i andre land via nettet øker. I år har blant annet innføringen av sukkeravgiften som KrF presset igjennom, ført til økt netthandel fra Sverige.

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad sier til Dagens Næringsliv at de vil legge større vekt på å støtte norsk handel og næringsliv ved å få vekk avgiftsfordelen for utenlandshandel.

KrF vil ikke ha på seg at de er et parti som kun lanserer forslag som øker statens utgifter. «Det er varslet trangere tider, det blir ikke lettere å få budsjettet til å gå opp. Dette kan være et bidrag», sier han.

Det er surt, for ikke å si provoserende for Frp at KrF vil nulle ut en av Frps seiere.

I EU er det full moms på handel med land utenfor, og det er flere land som innfører moms også på handel innad i EU. Moms er en legitim måte for et land å sikre egen handel.

Minuset med å innføre moms på all handel eller å redusere beløpsgrensen til for eksempel 200 kroner, er det det blir en viss økning i byråkratiet. Da må det fylles ut skjema for hver forsendelse. Men med dagens digitale løsninger, bør dette gå relativt smertefritt.

Hvis det blir moms på all netthandel ut av landet, vil den blir drastisk redusert. Det vil stimulere til at flere gründere her hjemme bygger opp nettbutikker for rimelige nisjeprodukter for eksempel. Eksisterende netthandelsbutikker vil bedre lønnsomheten og det kan gi grunnlag for økt bemanning.

Derfor er det merkelig at Venstre i denne saken har prioritert «billigere brød og sirkus til folket» framfor å legge forholdene best mulig for nasjonal handel og verdiskaping.

Regjeringen blir nødt til å komme opp med nye avgifter for å dekke økte kostander når vi ikke lenger kan pøse på med oljemilliarder

KrF kan regne med å få opposisjonen med seg i angrepet på fribeløpet på 350 kroner.

Frp har for lenge siden ført opp økning av fribeløpet til 350 kroner på listen over seiere de har oppnådd i regjeringen. Det er surt, for ikke å si provoserende for Frp at KrF vil nulle ut en av Frps seiere. For KrF kan det være et selvstendig poeng. Frp er deres politiske hovedmotstander for tiden.

Revidert budsjett som blir lagt fram om noen måneder, blir neppe plankekjøring i år. KrF presset regjeringen nesten over grensen med kravet om en lærernorm. Dette må følges opp med økte bevilgninger til kommunene slik at de kan ansette flere lærere.

Regjeringen blir nødt til å komme opp med nye avgifter for å dekke økte kostander når vi ikke lenger kan pøse på med oljemilliarder. Derfor vil ikke justisminister Tor Mikkel Wara gi opp planen om å innføre en avgift på skifteattest, eller «dødsskatt» som Senterpartiet kaller det. Neste år blir det bompenger både her og der for elbiler og avgiften på elbiler kan også komme til å måtte øke for å få budsjettet i balanse.

I en slik setting burde ikke KrF slite særlig hardt for å få regjeringen med på at det også skal betales moms for den en kjøper på nett. Det finnes knapt en fornuftig begrunnelse for hvorfor det skal være billigere å handle i utenlandske nettbutikker enn i norske.