​#metoo-forvirret Slagsvold Vedum

Liv Signe Navarsete burde tatt til orde for å avblåse jakten på «trøndersynderen» som sendte henne en anonym og grisete tekstmelding fra Morten Søbergs telefon. Hun burde sagt at partiet har gjort det som er rimelig å forvente for å finne ut hvem som sendte meldingen og at hun kan leve med at de ikke finner ut av det. Dette er en sak som har irritert Navarsete, men det har ikke plaget henne slik vi gjerne forbinder med ulovlig trakassering. Hun bør kunne putte meldingen hun fikk i boksen «forkastelig fyllerør» og bli ferdig med saken. Alle i Sp er enige i at den slags ikke skal forekomme. Saken har vært en vekker for partiet.

Nå er denne saken i ferd med å skade partiet, fordi den skaper interne spenninger og river opp gamle sår. Framfor å legge saken bort, sier Navarsete til Dagsavisen at Ole Borten Moe bør bruke makten sin til å få fram sannheten. Hun hevder i praksis at han kan, men ikke vil. Hun påstår langt på vei at det ikke er viktig nok for Borten Moe å få oppklart saken.

Ola Borten Moe og Liv Signe Navarsete hadde i flere år et konfliktfylt forhold. Når det endte med at hun måtte trekke seg som partileder, hadde det sammenheng med at den sterke trønderfløyen i partiet motarbeidet henne. Navarsete måtte gi seg, Ola Borten Moe fikk fortsette som nestleder.

Nå er denne saken i ferd med å skade partiet, fordi den skaper interne spenninger og river opp gamle sår

Disse to sakene har i utgangspunktet ingen ting med hverandre å gjøre. Allikevel har de det. Trakasseringssaken kan brukes for å kritisere og ta avstand fra «trøndermakta» i partiet som ikke en gang står fram med det de foretar seg. Ola Borten Moe kan ikke ta til motmæle. Det vil bli tolket som om han forsøker å dysse ned og ikke ta #metoo på alvor. Han kan ikke annet enn å være enig med Navarsete.

Da tidligere partileder Åslaug Haga i helgen foreslo at nestleder Ola Borten Moe og de ni andre som deltok på hytteturen skulle suspenderes, er hysteriet i kjølvannet av #metoo i ferd med å bre seg. Det er en gåte at Haga i fult alvor tar til orde for noen slikt. Den form for kollektiv avstraffelse hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn. Det er selvsagt ikke grunnlag for det i Sps vedtekter. Et forsøk på å gjøre som Haga foreslår, ville sprengt Senterpartiet i fillebiter.

Haga mener det finnes en ukultur i partiet det må ryddes opp i. Ola det Borten Moe sier til VG at det ikke er et fellesskap som har sendt meldingen. Det er en person, og han vil ikke ta ansvar for noe som blir sendt fra en annen persons telefon.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har ligget lavt i denne saken. Flere har etterlyst at han kommer sterkere på banen. Men hva i alle dager skal han si som ikke er sagt. Alle sier jo det samme. I går trådte han til. Hvis synderen ikke har meldt seg inne onsdag, anmelder de saken til politiet.

Det Trygve Slagsvold Vedum vil markere, er at han tar saken meget alvorlig. Men hvorfor anmeldte de ikke da saken for to år siden? Anmeldelsen er et snedig forsøk på å få satt sluttstrek for saken. Nå får politiet overta.

Trygve Slagsvold Vedum bør ikke belemret politiet med en anmeldelse

Selvsagt finnes det jurister som klarer å å dra et resonnement ut fra en lovparagraf og konkludere med at dette er ulovlig trakassering.  Men det «grisepratet» Navarsete er blitt utsatt for, er ikke ulovlig. Det er ikke framsatt offentlig, det er ikke gjentatt, det er ikke truende, det er ikke en hatmelding – det er anonymt fyllerør. Det er tåpelig oppførsel. Noen har gått over streken.

Slike saker skal ikke politiet prioritere. Det finnes tusenvis at åpenbare lovbrudd som blir henlagt fordi politiet ikke har ressurser til å følge opp alle anmeldelsene de mottar. De må prioritere de alvorlige lovbruddene. De kan ikke bruke tid på folk som ikke kan oppføre seg skikkelig.

Trygve Slagsvold Vedum bør ikke belemret politiet med en anmeldelse. Han burde stått rakrygget fram og sagt at partiet har gjort det har kunnet for å finne ut hvem som har sendt den forkastelige meldingen. Slikt skal ikke forekomme, og det vil blir slått hardt ned på i framtiden.. Det hører også med noen velvalgte ord til Liv Signe Navasete.

Han hadde ikke trengs å avslutte med «og med dette setter jeg sluttstrek for denne saken». Ingen burde imidlertid vært i tvil om at det var det han gjorde. For partiet kan vitterlig bruke tid på noe annet enn «grisemeldingen» til Liv Signe Navarsete.