Dårligst på konfliktløsning

Ukeavisen Ledelse har gjennom 15 år snakket med nærmere 1.000 personer for å danne et inntrykk av hvordan landets toppsjefer opptrer. Vi snakker med rundt 15 personer som kjenner den aktuelle toppsjefen vi analyserer.

Med utgangspunkt i ti kriterier for ledelse har vi tegnet profilen av 65 toppsjefer. Som gruppe scorer toppsjefene høyest på å fatte beslutninger, skjære igjennom og bruke makt når det er nødvendig. Her ligger de på åtte av ti. Det de er klart dårligst på, er å løse konflikter. Her havner de på seks av ti.

Noen oppdager for seint at en dyp konflikt er i ferd med å utvikle seg. Det kan ha sammenheng med at mange ledere er opptatt av sak og ikke har en særlig velutviklet radar for hva mennesker føler.

Konflikter blir som regel vanskeligere å løse etter hvert som tiden går. Toppsjefer er presset på tid. Det er hele tiden noe som synes viktigere enn å løse konflikter. Derfor skjer det alt for ofte at en griper fatt i konflikter for seint.

Carl I. Hagen fikk 3,5 poeng på konfliktløsning i toppsjefanalysen. Mange oppfattet Hagen som en som skapte konflikter. Han brukte sin posisjon og makt til å få partiet til å gå i takt. Da fant han det nødvendig å vise muskler. Den ene etter den andre ble presset ut. Han overlot til Siv Jensen et parti som var ferdig ryddet.

Jens Stoltenberg har vi vurdert to ganger, i 2002 da han var midt oppe i striden med Thorbjørn Jagland og hvem som skulle være partileder og i 2005 da han dannet sin rødgrønne regjering.

Han fikk 4,5 poeng i 2002 og 6,5 poeng i 2005 på evne til konfliktløsning. Stoltenberg ble kritisert for å være unnvikende og for å komme for seint på banen. Selv om Stoltenberg var landets mektigste kom han ikke høyere enn 5 på beslutningskraft. Stoltenberg lot være å skjære igjennom før han måtte. Han er god på å lage kompromisser som han til slutt får folk med på.

Den som utmerker seg som en av landet beste konfliktløsere, er Kjell Magne Bondevik. Det er nesten ingen andre toppsjefer som får 7,5 poeng. Han scorer så lavt som 5,5 på beslutningsstyrke og vilje til å bruke makt. Bondevik var en teambygger. Han bygget et sterkt regjeringslag. Victor Noman har sagt at Bondevik var den beste lederen han har vært ute for. Bondevik var opptatt av å ta medarbeiderne sine på alvor. Hans ideal var «det tjenende lederskap». Bondevik var der for sine nærmeste. Når det måtte fattes en beslutning, hadde han den autoritet og lojalitet som var nødvendig.

Den som utmerker seg som en av landet beste konfliktløsere, er Kjell Magne Bondevik.

Oppstyret rundet sex-meldingen til Liv Signe Navarsete har satt partileder Trygve Slagsvold Vedum på prøve. Generalsekretær Knut M. Olsen har i praksis gitt opp å finne ut av hvem av de ti som deltok på en hyttetur som sendte meldingen. For å vise at de tar saken på alvor, har de nå levert inn en anmeldelse.

Statsadvokat i Oslo, Jørn Sigurd Maurud sier til NRK at «saken framstår ikke så alvorlig at den etter mitt skjønn bør prioriteres foran andre gjøremål hos politiet». Dermed er det meste sagt. Politiet skal prioritere de alvorlige lovbruddene. De kan ikke bruke tid på folk med en grisete oppførsel.

Trygve Slagsvold Vedum burde ikke belemret politiet med en anmeldelse. Det fører ikke til annet enn at konfliktene innad i partiet eskalerer ytterlige og drar ut i tid. Han viser mer avmakt enn styrke ved å bringe politiet inn. Han burde stått rakrygget fram og sagt at partiet nå har gjort det de har kunnet for å finne ut hvem som har sendt den forkastelige meldingen. Slikt skal ikke forekomme, og det vil blir slått hardt ned på i framtiden. Partiet kan ikke holde på til sommeren med å oppfordre synderen til å stå fram.

En anmeldelse fører ikke til annet enn at konfliktene innad i partiet eskalerer ytterlige og drar ut i tid

Slagsvold Vedum kan i ettertid kritiseres for at han ikke gjorde nok for å finne ut av saken for to år siden. Det var før #metoo. #metoo er et fenomen som nettopp har tilbakevirkende kraft. Det er dagens #metoo-premisser som er driveren i Navarsete-saken. Derfor må Slagsvold Vedum ta en dose selvkritikk for å få avsluttet saken.

Det Slagsvold Vedum blir målt på, er om han makter å avslutte saken slik at Sp kan begynne å konsentrere seg om politikk igjen. Nå lar Slagsvold Vedum saken rulle videre uten at han har styring over noe som helst. Representanter fra «Navarsete-fløyen» står fram den ene dagen. «Borten Moe-fløyen» kommer til orde dagen etter. Liv Signe Navarsete synes påstanden om at hun er viklet inn i en maktkamp, er så belastende at hun er blitt sykemeldt.

Det har ikke vært noen kontakt mellom Liv Signe Navarsete og de ti som deltok på hytteturen. Nå sier Ola Borten Moe sier til NRK at han gjerne tar et møte med Navarsete for å snakke om det som har skjedd. Dette bør Slagsvold Vedum ta tak i. Slagsvold Vedums fremste oppgave er å få løst konflikten i partiet som ruller videre. Da kan han ikke sitte med hendene i fanget og vente på at politiet henlegger saken. Han må bedrive konfliktløsning. Det innebærer å snakke med dem som er berørt og styre partiet mot en løsning.