Et grenseløst ansvar

Hege Haukeland Liadal, oljepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, sier til Klassekampen at olje- og energiminister Terje Søviknes har ansvar for sikkerheten på verft i Asia når det bygges norske plattformer der. Bakgrunnen for at hun tar denne saken opp, er ulykken knyttet til byggingen av Martin Linge-plattformen i Sør-Korea. Den er nå levert, to år forsinket og budsjettet har sprukket med 12 milliarder kroner. En ulykke førte til at seks døde og 25 arbeidere ble skadet. Det drives rovdrift på medarbeiderne og sikkerheten er ikke god nok ved flere verft i Asia, hevdes det. Statoil bygger flere plattformer ved diss verftene og Oljefondet er inne på eiersiden i verft i Sør-Korea.

Nå krever Liadal at norsk myndigheter skal ta styring på byggeplassen når en norsk plattform skal bygges. Dette skal gjøres ved at det stilles krav om at norske HMS-regler skal følges når legges ut et anbud. Petroelumstilsynet skal få oppgaven med å følge opp at reglene blir fulgt.

Særlige norske krav vil ikke fungere i det globale næringsliv. Hvis det er et krav at norske HMS-regler skal legges til grunn når en plattform skal bygges, må plattformene bygges ved norske verft. Verft i Sør Korea kan ikke forholde seg til et sett regler for hvert land de bygger for. De kan forholde seg til krav i et anbud. Det mener de da også de har gjort. Det er ikke slik at det ved verftene i Asia ikke finnes HMS-regler. De er riktignok ikke like strenge som de norske, for eksempel når det gjelder arbeidstid. Poenget er at regelverket anses for å være godt nok til å sikre sikkerheten.

Hvis det er et krav at norske HMS-regler skal legges til grunn når en plattform skal bygges, må plattformene bygges ved norske verft

Norge må gjerne engasjere seg internasjonalt for å utarbeide strengere standarder ved utenlandske bedrifter. Vil en ha regler som er identiske med de norske, får en bygge i Norge.

Når det gjelder Terje Søviknes, sporer Hege Haukeland Liadal fullstendig av. Søviknes har ikke noe ansvar for ulykken ved verftet i Sør-Korea. Det var aldri snakk om at olje- og energiministeren hadde ansvaret for hva som skjedde ved verft i Asia da de rødgrønne styrte. De rødgrønne anså sikkerheten ved verftene i Asia som tilfredsstillende.

Det er en tendens til at ansvarstenkningen dras så langt at poenget med å holde noen til ansvar forsvinner. En statsråd har ansvar for alt som skjer innen den delen av den offentlige forvaltningen hun eller han har under seg. Et børsnotert aksjeselskap som Statoil, har ikke olje- og energiministeren ansvar for på samme måte som for eksempel Petroleumsdirektoratet og eget departement. Styret og ledelsen i Statoil har ansvar for sikkerheten. Det er ikke et eieransvar.

Det er en form for opportunisme og politisk spill Helge Haukedal Liadal bedriver. Hun håper vel på å få mediene med på et kjør mot en statsråd som ikke vil ta ansvar. Det blir ikke lett. Det skal lite til før mediene hopper på «ansvarskjøret» mot en statsråd, men det finnes faktisk grenser. Denne saken kommer til å dø hen.