​ Krise i luftambulansen

Da Oslo kommune fikk inn tilbudet fra Veireno om å overta ansvaret for søppeltømmingen i Oslo for tre år siden, trodde de knapt sine egne øyne. Det virket jo så bra og var skikkelig billig. Det var ikke langt unna at kommunen kunne spare 80 millioner kroner hvert år. Så gikk det skikkelig galt. Veireno ble slått konkurs. I fjor måtte Oslo kommune selv overta ansvaret for søppelkjøringen.

Å antyde at man kan ende opp i tilsvarende problemer etter at Babcock Scandinavian Air Ambulanse vant anbudet om å fly ambulansefly i Nord-Norge i perioden 2019 til 2030, blir spekulasjoner. Like vel er det er mulig å hevde at skaden alt har skjedd. For tiden står tre av fem ambulansefly på bakken. Det er full krise allerede – et halvt år før det nye selskapet skal overta flyvingen
Helseminister Bent Høie må forklare hva han akter å gjøre i Stortinget i dag.

I løpet av neste uke vil Luftambulansetjenesten som i dag har oppdraget, få leid inn ekstra fly og personell som hjelper på. Krisen kan komme til å vare lenge. Det er først til sommeren neste år Babcock skal overta oppdraget.

Tar man konkurransebrillene på, er det en drøm av en avtale Helse Nord har inngått med Babcock. Helseforetaket vil spare 47 millioner kroner hvert år. Kvaliteten i betydning beredskap vil ikke være like god som den Luftambulansen har i dag. Helse Nord har midlertid funnet ut at det Babcock tilbyr er godt nok. De legger avgjørende vekt på at de kan spare nærmere 50 millioner kroner årlig.

Helse Nord er en av eierne av Luftambulansetjenesten som har hatt oppdraget de siste 25 årene. De har satt bort jobben til Lufttransport AS som nå har tapt anbudet.

Det vanlige ved konkurranseutsetting er at det er en betingelse at de ansatte i dagens virksomhet følger med over dersom en ny aktør vinner anbudet. Det skjer da ved en såkalt virksomhetsoverdragelse som innebærer at de ansatte får tilbud om en stilling i det nye selskapet på de betingelser de har i dag. Slik er det ikke ved denne konkurranseutsettingen. Babcock har ikke forpliktet seg til å ta over alle ansatte fra Luftambulansetjenesten. De vil rekruttere nye piloter til dårligere betingelser enn det dagens piloter har. Dermed har vi endt opp i en kamp der pilotene tar i bruk tøffe virkemidler for å sikre egne interesser.

Dermed har vi endt opp i en kamp der pilotene tar i bruk tøffe virkemidler for å sikre egne interesser

Norsk Flygerforbund, som organiserer pilotene, har forhandlet med Babcock. Da forhandlingene brøt sammen 27. april, svarte en stor del av pilotene med å erklære seg «for syke til å fly». Ansatte i Lufttranport har begynt å søke seg bort. De har tydeligvis bestemt seg for å vise seg fra den vrange siden framover. Hvis flere slutter, vil luftambulansetjenesten være i permanent krise framover.

At pilotene ikke vil arbeide for Babcock når det innebærer at de får dårligere lønns- og arbeidsvilkår, burde en tatt med i beregningen. Piloter er en yrkesgruppe som ikke enkelt lar seg konkurranseutsette. Piloter vokser ikke på trær for tiden.

Den fremste oppgaven for Marianne Telle, styreleder i Helse Nord, er å ivareta Helse Nords interesser i en anbudsprosess. Hun har imidlertid flere hatter å passe på. Hun jobber også som administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse. Like før kontrakten med Babcock ble inngått, inngikk hun en avtale med selskapet om å rekruttere piloter til Babcock, skriver Dagens Næringsliv (DN). Telle er venn med Hilde Sjurelv som er prosjektleder i Babcock. Telle har ikke erklært seg inhabil når saken er blitt behandlet i styret før nå når krisen er et faktum.

Høie vil bli fremstilt som en statsråd som lar seg dytte ned i avmaktens grøft istedenfor å rydde opp

Klinikkoverlege Mads Gilbert sier til DN at Telle er ansvarlig for et samrøre av interesser som er helt hårreisende. Er det noe Helse Nord ikke trenger nå, er det full strid om styrelederen.

Helse Nord trenger en styreleder som kan gå inn med full styrke i å løse krisen innen ambulansetjenesten. Bent Høie bør snarest innkalle til et foretaksmøte og velge en ny leder for styret.

Helseminister Bent Høie har mulighet til å gripe inn dersom han mener helsetilbudet til befolkningen ikke er tilfredsstillende ivaretatt. Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) vil nullstille anbudet og granske hva som har skjedd. Da må Helse Nord regne med å møte et krav om erstatning fra Babcock.

Dersom de ikke lykkes å få kontroll over situasjonen i løpet av en ukes tid, vil dette bli en sak som opposisjonen vil utnytte for alt den er verdt. Høie vil bli fremstilt som en statsråd som lar seg dytte ned i avmaktens grøft istedenfor å rydde opp.

Bent Høie bør også stille seg spørsmålet om sykehusene er på en strategisk blindvei når de skroter den kompetansen en har bygget opp gjennom 25 år. Er det noe Bent Høie vet må fungere når pasienter må reise lenger for å få den beste akuttbehandlingen, er det luftambulansetjenesten.