USA på ville veier

Det var ingen bombe som sprang i går da Donald Trump kunngjorde at han skroter den internasjonale avtalen som skal sikre at Iran ikke skaffer seg atomvåpen. Det er beretningen om en varslet katastrofe vi har å gjøre med. Donald Trump har helt siden avtalen med Iran ble inngått, hevdet at avtalen ikke holder mål. Han har gjentatte ganger sagt at USA vil ha en bedre avtale. Han har lovet velgerne at han skal si opp avtalen. For vel en uke siden gjorde Emmanuel Macron et siste forsøk på å få Trump på bedre tanker. Det nyttet ikke.

Trump sier han vil ha en ny og bedre avtale med Iran slik at det kan garanteres at de ikke i all hemmelighet utvikler atomvåpen – i langt mindre skala enn tidligere riktignok.  Israels statsminister, Benjamin Netanyahu presenterte nylig det han hevdet var bevis for at Iran fortsatt jobber for å utvikle atomvåpen.

For bare noen måneder siden lå Trump i en heftig ordkrig med Nord Koreas president, Kim Jong-un. USA økte beredskapen og gjorde seg klar for krig. Eksperter mente en krig ville være unngåelig slik situasjonen utviklet seg. Så snudde det. Om noen uker skal Donald Trump og Kim Jong-un møtes med sikte på å inngå en avtale om at Nord Korea avslutter sitt atomvåpenprogram.

Trump vil bruke dette møtet til å markere at det lønner seg å lytte til USA og at sterke ord er på sin plass noen ganger. Det er denne strategien han håper skal fungere i møte med ledelsen i Iran også. Så langt har Irans president Hassan Rouhani sagt at avtalen som er inngått kan overleve uten USA.

Hassan Rouhani er ute etter å skape splittelse mellom USA og Europa. Det er det for så vidt et grunnlag for. Lederne i EU-landene mener den avtalen som er inngått med Iran, gir tilstrekkelig sikkerhet for at de ikke utvikler atomvåpen. EU-lederne er ikke «naive puddinger» som ikke våger en konflikt om de mener det er nødvendig. De mener avtalen med Iran fungerer.

Trump vil være handlingens mann, men først og fremst sier han til verden: «Se meg, se hva jeg våger og hva jeg skal få til»

Nå bør EU og Norge markere en større avstand til USA. Europa bør ikke finne seg i at USA skal diktere hva som skal skje på det sikkerhetspolitiske området.

USA er et land vi ikke lenger kan stole på. Landet er kommet ut av vater under Donald Trumps ledelse. Vi kan ikke sette strek over at USA er vår nære allierte, men vi må legge om politikken i forhold til USA for å sikre våre egne interesser.

Det er ikke lenger slik at det som er i Norges og EU interesser, samsvarer med det som er i USAs interesse. For Donald Trump er det «America first» som gjelder. Det har vi sett også i forbindelse med at han innfører straffetoll for å beskytte amerikanske interesser.

Donald Trump er opptatt av å vise handlekraft. Konsekvensene av det han setter i gang, har han ikke klart for seg. Han kan ende opp med en handelskrig med Kina. Det vil både USA og Kina tape på. EU vil heller ikke godta at Trump innfører straffetoll for å sikre USAs interesser. EU vil svare med å innføre toll på amerikanske varer.

Trump ser faren for at vinningen går opp i spinningen når han foretar proteksjonistiske grep. Han han utsatt fristen og håper å finne en vei der USA får en slags kontroll over de tiltak han setter i verk.

Nå er det Iran som står øverst på Trumps kriseliste. Når USA nå starter presset mot Iran, kan det føre til at Iran dropper avtalen og starter opp atomvåpenprogrammet igjen. Da vil USA true med krig, ikke bare true, de vil sannsynligvis se seg nødt til å angripe.

En annen mulighet er at et press fra USA fører til et regimeskifte i landet. De som kommer til makten, kan være mer krigersk innstilt til Vesten enn dagens regime. Noen eksperter mener Iran vil angripe Israel og at det vil utvikle seg krigslignende tilstander i flere steder i Midt-Østen.

Det spørs om det ikke er den største underskriften til en amerikansk president som er vist fram noen gang

Donald Trump spiller høyt. Han liker det. Han tror det i politikken er som i næringslivet – at det gjelder å ta sjanser. Den som våger, kan vinne mye. Problemet i politikken er at en ikke vet hva en setter i gang.

Donald Trump liker på være i vinden. Han lot seg avbilde i går med erklæringen der han skroter avtalen med Iran. Trumps underskrift dekker store deler av siden. Det spørs om det ikke er den største underskriften til en amerikansk president som er vist fram noen gang. Det er Trump som viser seg fram det handler om. Han vil være handlingens mann, men først og fremst sier han til verden «se meg», se hva jeg våger og hva jeg skal få til. Han har skaffet seg en stor fallhøyde, men det betyr ikke all verdens. USA har gått av skaftet, og Trump er den de fleste amerikanere vil ha som president ser det ut til.