Revidert fornuft

«Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å rykke opp det som er plantet, en tid til å drepe, en tid til å lege, en tid til å rive ned og en tid til å bygge opp, en tid til å gråte og en tid til å le, en tid til å klage og en til å danse….en tid til å søke og en tid til å tape, en tid til å rive i stykker og en tid til å sy sammen, en tid til å tie og en tid til å tale, en tid til å elske og en tid til å hate, en tid til krig og en tid til fred, en tid til budsjettkompromisser og en tid til krisemaksimering», skriver Forkynneren i fapittel 3 – med unntak av siste del.

Men det er det KrF bør legge seg på minne når de går i forhandlinger med regjeringen om revidert budsjett etter at pinsen er unnagjort.

KrF bet godt fra seg i budsjettforhandlingene i høst, men de har fått lite igjen for det av velgerne. KrFs problem er at de virvler opp for mange saker slik at velgerne ikke ser sammenhengen i det de vi ha gjennomført.

Regjeringen vil innføre en avgift på 1130 kroner for at staten skal utstede en skifteattest. Senterpartiet har tatt kraftig til motmæle og mener denne avgiften bør være gratis. Den slags velgerfrierier driver Sp med hele tiden. Når Frp foreslår en avgift, bør ikke KrF gå imot. KrF er ikke et parti for lavere skatter og avgifter. Å kreve inn denne avgiften er det få som vil merke noe av. De fleste som dør etterlater seg noen midler. Hvis så ikke er tilfelle eller pårørende er i en vanskelig økonomisk situasjon, kan det lages en bestemmelse om at man kan søke om fritak for den såkalte «dødsavgiften».

Hvis regjeringen ikke følger opp med økte bevilgninger til lærere, vil dette som var en seierssak for KrF fort ende opp som en tapersak for partiet.

KrF ønsker seg flere millioner til skolen slik at lærernormen kan gjennomføres. Når en vil ha økte bevilgninger til dette, er det et argument for å kreve inn «dødsavgiften». KrF fikk presset igjennom innføring av en lærernorm. Den satt langt inne. Hvis regjeringen ikke følger opp med økte bevilgninger til lærere, vil dette som var en seierssak for KrF fort ende opp som en tapersak for partiet.

Innføring av en norm for antall elever per lærer, burde vært bedre utredet. Det kan i alle høyeste grad sies om innføring av sukkeravgiften. Det kan stilles store spørsmål med om denne har den helseeffekten som KrF argumenterer med.

Sukkeravgiften ble i et jafs økt med 83 prosent fra årssiftet. Både NHO og fagorganisasjoner mener den høye avgiften vil føre til tap av arbeidsplasser og en sterk økning av handelen i Sverige.

KrF bør holde fast på at de vil ha en økning av prisene på varer som inneholder mye sukker. Da bør det gjøres via avgiftssystemet, ikke via en sukkeravgift som gjør at også brus med lite kalorier blir dyrere.

KrF må gi mest, fordi de har presset igjennom en avgift der konsekvensene ikke er skikkelig utredet.

Dette er en dårlig sak for KrF å profilere seg på. Det er en dårlig sak for regjeringen også. Derfor bør KrF og regjeringen raskt komme opp med en løsning der en kan målrette tiltak for varer med høyt sukkerinnhold. Det er ikke umulig å få til. KrF må gi mest, fordi de har presset igjennom en avgift der konsekvensene ikke er skikkelig utredet.

Regjeringen vil også innføre en norm for hvor mange voksne det skal være per barn i barnehagen. Det er KrF for, men de er bekymret for at små barnehager ikke vil ha økonomi til økt bemanning. KrF bør kunne få på plass en ordning med et ekstra tilskudd til ideelle barnehager som ikke inngår i en kjede der de kan hente ut stordriftsfordeler.

Det går bedre i norsk økonomi. Regjeringen forventer en vekst i sysselsettingen på 1,3 prosent i år sammenliknet med i fjor. Siv Jensen har ikke strevd spesielt mye med å få endene til å møtes revidert budsjett. Hun har kunnet redusere bruken av oljepenger til 2,7 prosent av oljefondet. Det reviderte budsjettet peker framover mot det vi kan vente oss når statsbudsjettet legges fram om fem måneder.

Ved å inngå en avtale med regjeringen om revidert budsjett, befester KrF i noen grad at de er et støtteparti til regjeringen og hører til på borgerlig side. Slik bør det være når det gjelder revidert budsjett. Det er i høst slaget skal stå. Da må KrF bestemme seg for om de vil fortsette som et støtteparti for Erna Solberg. Hvis ikke må de ha noen få saker som er så gode at velgerne forstår hvorfor de vil bryte med regjeringen og slå leir med Jonas Gahr Støre.