Denne gang: Yssen mot Støre

«Yssen ble sykemeldt etter refs fra Støre» står det på forsiden av Dagens Næringsliv i dag. Etter at Yssen hadde uttalt seg kritisk til at Trond Giske skulle få delta på Aps sommerfest, ble hun kalt inn til et møte med Jonas Gahr Støre. Støre vil ikke referere fra en intern samtale, men ifølge VG ble han oppgitt og sint i samtalen med Yssen. Dagen etter møtet med Støre, oppsøkte Yssen Aps bedriftslege som sykemeldte henne.

Yssen er tillitsvalgt for de ansatte i Ap. Hun advarte partiledelsen mot å invitere Trond Giske til sommeravslutningen for stortingsgruppen fordi flere av kvinnene som har anklaget Giske for trakassering også er invitert.

«Som tillitsvalgt for rådgiverne mener jeg at Trond Giskes nærvær på fester vil bety at flere ansatte i praksis er utestengt. Det er ikke greit all den tid sentralstyret har konkludert med at Giske har trakassert flere kvinner, noe han selv også har beklaget. Trond Giske kan jo selv hindre at situasjonen oppstår», skrev klubblederen i en tekstmelding til VG.

Støre mener tydeligvis at det ikke er de ansattes oppgave å kritisere offentlig hvem som blir invitert til stortingsgruppens sommerfest. Han har sagt at partiet er ferdig med behandlingen av varslene mot Giske. Han skal nå betraktes som en stortingsrepresentant på lik linje med andre og er ikke pålagt noen restriksjoner.

Dette bør Yssen og de ansatte i Ap enkelt og greit ta til etterretning. Istedenfor lager de ny baluba internt i Ap. Denne saken har ingredienser som deler av pressen elsker. Her er det ujevnhet i maktforholdet. Støre har makten, og det gjelder å ikke bli for mektig i sine reaksjoner. Det handler om mann og kvinne. Her er det «Giske-kritikere» mot resten. Noen kan forsøke å gi saken en «metoo-vri» – «den som kjørte #metoo-saken internt, endte opp som sykemeldt». Det handler også om Aps forhold til fagbevegelsen og ansattes medbestemmelse.

At Yssen blir sykemeldt etter et møte med Støre, tilfører saken en dose dramatikk. Noen vil mene at Støre har sagt noe han ikke burde si, at han har vært fordømmende og slått for hardt i bordet. Det er spekulasjoner. Stort bedre er det ikke å påstå at Yssen er en skjør skapning som ikke tåler kritikk.

Støres jobb er å si ifra. Mener han Yssen går ut over son rolle som tillitsvalgt, har han rett til å si det. Han er også i sin fulle rett til å stille spørsmål ved om Yssen opptrer som en solospiller. Det er heller ikke noe å si på at Støre har spedd på med noen følelser når han har gitt beskjed om at han ikke vil at ansatte offentlig skal mene noe om hvem som skal inviteres på sommerfest. Ansatte i Ap kan risikere å møte Giske på Stortinget. Så veldig mye mer problematisk kan det ikke være å møte han på en fest der det er sikkert er hundre mennesker til stede. Og har noen problemer med det, kan de la være å gå. Ledelsen i Ap kan ikke gi Giske husarrest når alle andre politikere drar på fest.

Ledelsen i Ap kan ikke gi Giske husarrest når alle andre politikere drar på fest

Selv om Støre har rett og sitt på det tørre, kan dette bli en kjedelig sak internt. Det avhenger av hvilken rolle politikerne inntar. Nestleder Hadia Tajik skal ifølge VG ha vært av den oppfatning at Giske ikke burde inviteres til sommerfesten. Det vil være helt avgjørende at Tajik slutter helhjertet opp om Støres linje.

I forrige uke innkalte fungerende klubbleder Anders Langslet til møte i klubben der det ble klart at de står samlet bak Yssen. Klubben skal ha reagert på Støres behandling av Yssen. De minner om at arbeidsgivere skal være meget påpasselige med å legge hindringer i veien for at tillitsvalgte får utført sin jobb slik de selv mener den skal gjøres.

Etter valget i fjor leverte de ansatte en evaluering av valgkampen. Her fikk ledelsen sterk kritikk, og den var i første rekke rettet mot nestleder Trond Giske. «Ansatte satt på do og gråt etter å ha fått en kritikk de mente var urettferdig», skrev mediene med utgangspunkt i rapporten som Ingunn Yssen hadde skrevet. Rapporten vitnet om en selvbevissthet på de ansattes vegne, som kunne få en til å stille spørsmålet om ansatte skulle ha en annen rolle enn å iverksette det politikerne bestemmer.

Ap opplevde også misnøye fra ansatte da de ikke ble invitert til det ekstraordinære landsstyremøtet i vinter.

Når Støre reagerer som han gjør, må det være fordi han ser Yssen som en kilde til uro i partiet

Vi har fått et nytt eksempel på at det trengs en grensedragning i Ap om de ansattes rolle og innflytelse i partiet.

Ingunn Yssen har vært i storm tidligere. Hun bestemte seg for å ta et oppgjør med Gerd Liv Valla som hun hevder mobbet og motarbeidet henne da hun ble gravid. Som leder i LO raget Valla på toppen i VGs maktpyramide ved årsskiftet 2007. Fem måneder seinere trakk hun seg som LO-leder. Hun innrømmet aldri å ha trakassert eller mobbet Yssen. De som gransket saken, mente noe annet. Saken skapte så store bølger at Valla valgte å trekke seg framfor å kjempe for å beholde posisjonen som LO-leder.

Det er neppe grunnlag for å hevde at Yssen denne gang er ute for å ta Støre. Men når Støre reagerer som han gjør, må det være fordi han ser Yssen som en kilde til uro i partiet. Ansatte har markert sin støtte til Yssen. Det er som en kan forvente når en tillitsvalgt blir sykemeldt etter å ha utført jobben sin.

Alle parter i Ap er tjent med at denne saken legges død. At Ingunn Yssen kommer seg på jobb igjen. At Trond Giske deltar på festen. Det er slik de må gjøre det. Ap må legge konfliktene bak seg, ikke gi dem stadig ny næring.