Ap får eget #metoo-regelverk

Det blir ikke forbud mot nachspiel i Ap. Det får da være grenser for hva som skal reguleres, mener utvalget som ble nedsatt i vinter for å lage nye retningslinje for seksuell trakassering. Pål Kulø Lønseth, tidligere statssekretær i Justisdepartementet, nå leder for granskningsenheten i PricewaterhouseCoopers, leder utvalget som etter planen skal legge fram et forslag som skal behandles i Aps sentralstyre 11. juni.

Utvalget som har sett på nye retningslinjer mot seksuell trakassering og behandling av varslere, mener de samme regler skal gjelde for tillitsvalgte i partiet som for ansatte i arbeidslivet for øvrig.

Her beveger utvalget seg over en grense. Ansatte er underlagte arbeidsgivers instruksjonsmyndighet. Det følger både plikter og rettigheter med å være ansatte og arbeidsgiver. Det kan skapes ny uklarhet når en tilisvalgt skal betraktes som en ansatt.

Politikerne har vært opptatt av å regulere arbeidslivet, men de har vært tilbakeholdne med å gjøre alt som gjelder arbeidslivet forpliktende for frivillig sektor og politikken. Partiene har få, om noen bestemmelser som regulerer hvordan man skal opptre i poltikkens mange sosiale sammenhenger. Her har en satset på etikk og folkeskikk. Hvis noen har blitt anklaget for lovbrudd, har partiene bestemmelser om at saken skal anmeldes. Det vanlige har da vært at den som blir anmeldt får permisjon.

Det kan skapes ny uklarhet når en tilisvalgt skal betraktes som en ansatt.

#metoo har ført partiene inn i en situasjon der de selv må drive en slags etterforskning og dømme når det varsles om seksuell trakassering. Lov og domstoler, selv etter at Stortinget har vedtatt å innføre et lavterskeltilbud, er ikke nok. I alle fall vil Ap ha et regelverk slik at de som skal gjøre jobben, vet ha de skal forholde seg til.

– Retten til kontradiksjon blir et bærende prinsipp, sier Lønseth til Aftenposten. Det betyr at den som blir anklaget, har rett til å forsvare seg før det trekkes en konklusjon. I retten skjer kontradiksjon ved at partene gis muntlige forklaringer. Videre skjer det i åpenhet. I Ap skal det skje skriftlig og lukket. Varslernes anonymitet skal ivaretas.

Det er ennå ikke klart om det er slik å forstå at man vil operere med omvendt bevisbyrde, at det er den som blir anklaget for trakassering som må bevis at det ikke er tilfelle. Men opplever en kvinne seg trakassert, skal det godt gjøres å bevise at hun ikke er det. Spørsmålet er om Lønseth-utvalget vil forsøke å definere hva slags adferd de ikke vil akseptere eller om det blir opp til den som opplever trakassering å trekke grensen.

Et spørsmål som ennå ikke er besvart, er den økonomiske siden av saken. Hvis begge parter skal taue inn advokater, skal det ikke mye til før honorarene passerer 100.000 kroner.

Men forbud mot nachspiel blir det ikke, selv om det her nytes alkohol og at det er en klar sammenheng mellom trakassering og beruselse.

Reglene vil ha en foreldelsesfrist, men det er ikke klart hvor lang den vil bli. Lønseth varsler at de vil foreslå flere typer sanksjoner, alt fra kritikk til eksklusjon.

Regler er kjekke ha, men det ser ikke ut til å være et stort behov for dem

Regler er kjekke ha, men det ser ikke ut til å være et stort behov for dem, i alle fall ikke i Ap. Det er ikke mye vi har hørt om andre saker enn Trond Giske. Og den saken fikk de løst på et vis uten detaljerte retningslinjer.

De som kanskje kan ha større nytte av det Lønseth foreslår, er Høyre. Generalsekretær John-Ragnar Aarset har stått til livet i #metoo-saker siden i vinter. Det havnet 34 varsler på pulten hans. I alt er 21 personer straffet i form av kritikk eller suspensjon en periode. Høyre har også klart å behandle disse sakene uten et omfattende regelverk.

Det er sterke spenninger innad i Ap knyttet til Trond Giske. Dette kan slå ut i åpen strid når en skal behandle regler for hvordan man skal behandle #meeto-sakene. Det er nok de som mener det bør være en regel om at den som blir dømt for trakassering, ikke skal få delta på fest, noen måneder eller år.

Eller så kan det være at de ulike fløyene i Ap innser at de ikke tåler en ny runde med #metoo-strid. Da kan sentralstyret velge å klubbe det Lønseth-utvalget foreslår igjennom uten nevneverdig debatt og med et hjertesukk: Gid at vi aldri får brukt for de retningslinjene vi her har vedtatt.