Støres mulighet

Det er slitsomt for KrF å være i vippeposisjon i Stortinget. Hadde det nå vært slik at de fikk skikkelig igjen for strevet. Det har de i liten grad fått. De ligger rundt sperregrensen. I den siste målingen fra Kantar TNS for TV2 oppnår de 5,3 prosent. De kan puste litt lettere.

KrF har funnet en balanse mellom å markere egne saker og støtte Erna Solberg som statsminister. Når Venstre er i regjering og KrF er alene om å presse regjeringen, skapes det et inntrykk av at KrF har mer makt enn de faktisk har. Så lenge KrF er klare på at de foretrekker Erna Solberg framfor Jonas Gahr Støre som statsminister, har de i realitetene begrenset makt.

Når Venstre er i regjering og KrF er alene om å presse regjeringen, skapes det et inntrykk av at KrF har mer makt enn de faktisk har.

Erna Solberg vet at regjeringen må tilpasse sin politikk til KrF for å beholde makten. KrFs krav i revidert budsjett i år, gikk det raskt å bli enige om. Regjeringen er misfornøyd med at KrF har valgt å støtte de rødgrønne når det gjelder skjerpede krav til bemanningsbransjen. KrFs kritikk av regjeringen i ambulanseflysaken, provoserer også.

Når Høyre og Frp går tilbake 5,9 prosentpoeng på siste måling, må Erna Solberg stille spørsmål med om den strategien hun har valgt vil bære like til mål. KrF sikrer henne makten, men de sørger også for at regjeringen ikke slipper skikkelige til med den høyrepolitikken de står for. Regjeringspartiene blir sittende med ansvar og må ta kritikken som følger med. Det må strammes inn på budsjettene. Det gjør det vanskelig å få kjørt fram saker og reformer som har appell til velgerne.

Erna Solberg står i fare for å tilpasse seg ut av regjeringskontorene

Meningsmålingen som ble offentliggjort i dag gir rødgrønt flertall. Erna Solberg står altså i fare for å tilpasse seg ut av regjeringskontorene. Det kan være Erna Solberg mener hun ikke har noe valg. Hun vil ikke presse KrF hardere fordi hun mener det er en fare for at KrF kan velge å støtte Støre som statsminister.

Meningsmålingen forsterker også en trend vi har sett de siste månedene. Med 5,6 prosent i oppslutning, passerer Rødt både Venstre og KrF. SV går fram 0,9 prosentpoeng til 8,5 og Sp øker med 1 prosentpoeng til 11,3. Arbeiderpartiet blir liggende på 23,4 prosent. Det betyr at Rødt, SV og Sp har større oppslutning samlet enn Ap har.

Hvis Støre skal være Aps statsministerkandidat ved valget i 2021, bør han gjøre alt som står i hans makt for å innta posisjonen nå.

Jonas Gahr Støre har fortsatt gode muligheter til å bli statsminister. Men han vil lede en regjering som vil være rødere enn på lenge. Styringspartiet Ap skal få nok å henge fingrene i med et sterkt SV og et sterkt Rødt.

Knut Arild Hareide ser også i hvilken retning vinden blåser. Det blir ikke mye albuerom for KrF i Støres leir om SV og Rødt befester sin sterke posisjon. De i KrF som ivrer for at KrF skal melde overgang til de rødgrønne, kan tenke at tiden er inne nå. Med den sammensetningen Stortinget har i dag, ville KrF fått stor innflytelse. Jonas Gahr Støre ville gått langt for å komme KrF i møte. Hvis Støre skal være Aps statsministerkandidat ved valget i 2021, bør han gjøre alt som står i hans makt for å innta posisjonen nå.

Ap er blitt sittende fast på 23-tallet på meningsmålingene. Med Ap i regjering, vil det åpne seg nye muligheter.

KrF er blitt sittede fast på 4-tallet. Det er ikke sikkert de våger noe annet enn å bli hvor de er.