Ung og søkkrik i Innovasjon Norge

På hele forsiden fredag og i et langt solskinnsintervju inne i avisen kunne Dagens Næringsliv fortelle at Norges rikeste kvinne, Katharina G. Andresen, hadde fått jobb i Innovasjon Norge i et knapt år uten å søke. Hun skulle bidra med å løse aktuelle oppgaver i HR-avdelingen og ellers i organisasjonen. Hun kunne ellers fortelle at hun ikke ville høre på rådene fra faren, Ferd-eier, Johan H. Andresen, om at hun bør studere. Hun har avbrutt to studier. Nå vil hun heller ha en aktiv rolle i investeringsselskapet Ferd.

I dag dekker Anita Krohn Traaseth hele forsiden med opplysningen om at hun må forklare seg for styret og at de tillitsvalgte ber om at ansettelsen vurderes på nytt. Det må da være grenser for å la en fjær bli til syv høns. Dette er en fillesak. Det dreier seg nå om et engasjement på seks måneder. Anita Krohn Traaseth har fullmakt til å inngå slike kortidsengasjementer uten full pakke med stillingsutlysning.

Katharina Andresen har søkt på et såkalt «internship» som Innovasjon Norge har lagt opp til. Poenget er å komme i kontakt med dyktige kandidater som de kan engasjere for kortere eller lengre tid i hel eller delt stilling. For en tid tilbake oppfordret Traaseth Andersen til å vurdere dette.

«Internship» lyses ikke ut på lik linje med faste stillinger. Men planen var å tilby Katharina Andresen jobb i 10 måneder. Da saken ble kjent, ble engasjementet redusert til seks måneder.

Saken tok fullstendig av på sosiale medier – og da var vinkelen «ung kvinne som ikke er kvalifisert, får jobb i staten fordi hun er søkkrik». Katharine Andresen uttalte endatil at Anita Krohn Traaseth var et forbilde. Det gjorde det enda verre. Nå var det de som nærmest oppfattet ansettelsen som en gjenytelse. Krohn Traaseth skulle ha ansatt Norges rikeste kvinne for selv å kunne dra nytte av det. Og det ble stilt spørsmål om hvorfor Krohn Traaseth vil slippe til kvinner fordi de er rike, ikke fordi de er kvalifisert.

Dette er imidlertid ikke en sak styret bør bruke mye tid på. Til det er den for liten

Etter all støyen på sosiale medier og oppslagene i mediene, er det ikke noe å si på at styreleder Gunnar Bovim ber om en redegjørelse. Dette er imidlertid ikke en sak styret bør bruke mye tid på. Til det er den for liten. Dette får Krohn Traaseth styre med.

Krohn Traaseth orienterte i går de tillitsvalgte i SAN, Akademikerne, Finansforbundet, Parat og NTL. De kvitterte for redegjørelsen med å fraråde forklaringer som kunne forsvare ansettelsen og mente det beste er å beklage det om har skjedd overfor media og ansatte. De ansatte ber om at ansettelses revurderes.

Andresen har møtt tre ansatte i to intervjuer i HR-avdelingen. Hvis de hadde ment at Andresen ikke kunne brukes, måtte de ha sagt ifra. Selvsagt er det flere hundre andre som kunne ha tenkt seg seks måneders jobb i Innovasjon Norge. Men loven tillater altså at administrerende direktør engasjerer noen for seks måneder uten full utlysning og uten at det skal skje på grunnlag av objektive ansettelseskriterier. Den slags fullmakter bør en sjef i en så stor organisasjon som Innovasjon Norge ha.

Nå har det faktisk skjedd en ansettelse. Det er ikke saklig grunnlag for å fravike den avtalen som er inngått fordi det er blitt bråk. Krohn Traaseth bør stå for det hun har tatt initiativet til, men innrømme at hun gjorde en feil da hun forespeilet et engasjement i 10 måneder.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Krohn Traaseth har engasjert Katharina Andresen. I fremtiden skal hun jobbe med investeringer. Å få erfaringer fra Innovasjon Norge er gull verdt. Det er få kvinnelige investorer på det nivået Katahrina Andresen er. Politikerne er opptatt av å få kvinner opp og frem i pengenes verden. I et slikt perspektiv er engasjementet midt i blinken.

Det ville selvsagt vært en fordel om Katharina Andresen hadde hatt noen vekttall på CV-en. I Innovasjon Norge strutter de ansatte av kompetanse. Katharina Andresen har imidlertid noe de ikke har, rundt syv milliarder. Det kommer hun ikke langt med hvis hun ikke kan vise at hun duger.

Det skulle tatt seg ut om pappa Johan skulle ha blandet seg inn i hva hans 23 gamle datter og Anita Krohn Traaseth har på gang

Dette er blitt en kjedelig sak for både for Katharina Andresen og Anita Krohn Traaseth. Men det blir ikke bedre av å gi opp.

Ellers har pappa Johan fått enda et argument for hvorfor unge Andresen bør ta en utdannelse. Hun har blitt kastet hodestups inn i offentligheten og framstår som «hun med milliardene, som ikke kan noe og som andre må hjelpe fram». Det er ingen god startposisjon for en rik arving.

Noen av Norges rikeste menn har minimalt med utdannelse. Det samme er tilfelle for flere gründere som lykkes. For alt hva vi vet, kan Katharina Andresen være en slik type. Det må være lov for unge kvinner å gjøre som en del menn.

DN skriver at de har sendt flere spørsmål til Johan H. Andresen. Det skulle tatt seg ut om pappa Johan skulle ha blandet seg inn i hva hans 23 gamle datter og Anita Krohn Traaseth har på gang.