Ansettelse uten offentlig utlysning

Ansett interne kandidater.

Siden Anita Krohn Traaseth for fire år siden ble administrerende direktør i Innovasjon Norge, er kun fem av 14 lederstillinger lyst ut eksternt, skriver Dagens Næringsliv. Styreleder Gunnar Bovim vil ikke svare på om han tror selskapet får de beste lederne.

Er det noen grunn til å tvile på det? Det virker slik når en leser saken i DN. For her leser vi at de fleste statlige særlovselskaper lyser lederstillingene ut offentlig for å få tak i de beste. Tidligere professor i jus ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, peker på at i det offentlige skal stillinger normalt lyses ut. Hvis det ikke skjer, skal man ha en særlig god grunn for det.

I Innovasjon Norge har man ikke bestemmelser om at alle stillinger skal lyses ut. Derfor har Anita Krohn Traaseth benyttet de fullmakter hun har til å avgjøre hva som er best. Styret vil etter innspill fra Krohn Traaseth vurdere om de skal endre praksis. Bakgrunnen for det er alt oppstyret etter at Ferd-arving Katharina G. Andersen ble ansatt i en deltidsstilling som ikke ble lyst ut.

I dette tilfellet dreide det som en om deltidsstilling 1-2 dager i uken over en periode på 10 måneder som seinere ble redusert til 6 måneder. Timelønnen er på 180 kroner – og det tilsvarer en årslønn på 350.000 kroner. Det dreier seg altså om godt under 100.000 kroner, kanskje under 50.000. En fillesak, med andre ord, som har bortimot null prinsipiell relevans. En direktør bør ha fullmakter til å ansette den en vil når det ikke dreier seg om større summer enn dette.

Det er ingen mystisk grunn til at 9 av 14 lederstillinger ikke er lyst ut offentlig

Det er ingen mystisk grunn til at 9 av 14 lederstillinger i Innovasjon Norge ikke er lyst ut offentlig. Innovasjon Norge har vært igjennom en betydelig omstilling. Flere av Traaseths nærmeste ledere har sluttet. Traaseth har vært opptatt av å bygge et sterkt internt lag. Man vet hva man har, ikke hva man får. Når en har medarbeidere i egne rekker som en er overbevist om vil gjøre en god jobb som leder, trenger en ikke lyse ut stillingen offentlig. En kan lyse den ut internt. Det har skjedd i noen tilfeller. I noen tilfeller det opplagt hvem en vil ha inn i en lederstilling. Da trenger en ikke intern utlysning en gang. Slik er det i næringslivet. Her bør de ta etter i offentlig sektor. Den friheten Innovasjon Norge i dag har når det gjelder rekruttering, bør de ikke gi fra seg.

Intern rekruttering bidrar til å bygge et sterkt lag internt. Dyktige ansatte vil se at de jobber et sted der det er muligheter for å avansere for de som vil opp og fram. Intern rekruttering bidrar til at ansatte blir og ikke hopper over til andre når anledningen byr seg.

Rekruttering av ledere tar langt tid. Det vanlige er å taue inn en hodejeger. Det er nødvendig for listen på søkere som skal offentliggjøres. En kan trygt regne med at de beste ikke er interessert i å stå på en offentlig søkerliste, ikke før de vet at de får stillingen. Derfor må en hodejeger sjekke markedet før en søknadsfrist er ute. I mange tilfeller er saken avgjort når søkerlisten offentliggjøres.

Anita Krohn Traaseth har spart flere millioner på at hun har satset på intern rekruttering

Lederrekruttering tar tid – og det der dyrt. Anita Krohn Traaseth har spart flere millioner på at hun har satset på intern rekruttering. Hun er overbevist om at de hun har ansatt holder mål. Det kan selvsagt tenkes at det finnes noen der ute som kan sies å være enda bedre kvalifisert enn de Krohn Traaseth har ansatt. Det kan man aldri vite. Det er pluss og minus ved enhver måte å rekruttere ledere på. Det er ikke grunnlag for å si at offentlig utlysning i alle tilfeller er den beste.

I NHST, som gir ut Dagens Næringsliv, er de opptatt av å få flere kvinner inn i konsernledelsen. Nå er utviklingsredaktøren i DN, Trond Sundnes, ansatt som sjef for de globale publikasjonene i konsernet. Stillingen er ikke lyst ut slik de vanligvis gjør. Leder i utvalget som la fram en utredning om flere kvinner i ledelsen, Ingrid Bjørklund, er meget kritisk til måten styret har håndtert ansettelsen på og mener de sender helt feile signaler. Styreleder Anette Olsen mener imidlertid en regel må ha et unntak og sier Sundnes har den kompetansen de er ute etter. Ut over det vil hun ikke gi noen begrunnelse.

Styret er opptatt av å sikre seg den beste kandidaten. Det kunne selvsagt tenkes at det melde seg en som var enda mer kompetent enn Sundnes. Styret tviler på det. De har hva de har, og vil beholde Trond Sundnes i en enda mer sentral posisjon.

Anita Krohn Traaseth og Anette Olsen vet hva de vil – og hvem de vil ha i viktige posisjoner.