Ikke alt verre med Trump

Donald Trumps metode er å skape usikkerhet. Dermed kommer ham selv i sentrum for alles oppmerksomhet. Hva er det han egentlig vil? Hva kan han komme til å gjøre? Personer med begrenset makt som skaper usikkerhet, kan en feie av banen. Trump er mektig og han forankrer makten primært hos selv og ikke hos et mektig rådgiverkorps. Det gjør at han må tas på alvor.

Han fikk alles oppmerksomhet før og under NATOs oppmøte. Han drev det så langt at det i mediene ble stilt spørsmål med om han har startet en prosess som ender med at NATO demonteres, fordi USA ikke lenger vil stille opp for å gi Europa den sikkerhet som trengs.

Den debatten er ikke lagt død. Donald Trump valgte imidlertid å slutte seg til alle vedtak og erklæringer som de andre 27 NATO-landene samlet seg om. Generalsekretær Jens Stoltenberg kan puste lettet ut. Han var forebedet å at det kunne gått verre. Nå har han en enstemmighet å arbeide på grunnlag av. Samtidig vet alle at Trump ikke er komfortabel med NATO slik det er i dag.

Og grunnen er først og fremst den at det går for tregt med å få medlemslandene til å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Trump sa på møtet at 2 prosent er alt for lavt. Han vil at NATO-landene skal bruke 4 prosent på forsvar.

Donald Trump har ikke oversikt over alt han setter i gang. Men ikke alt er så galt at det ikke er godt for noe.

Nå kan Jens Stoltenberg fortsette arbeidet med å få landene i Europa til å bruke mer penger på forsvar. Han kan effektivt «skremme» med Trump. Intet så galt at det ikke er godt for noe, kan de si som ivrer for økte bevilgninger til forsvar.

Hjemme i USA kan Trump tvitre og bestige talerstoler med budskapet om at han har gitt beskjed om hvor skapet skal stå: «4 not 2, I told them, because America first». Han vil høste jubel. Her er mannen som disker opp. Når det ikke kommer til å skje at medlemslandene øker bevilgningene i det tempo Trump ber om, kan det være han bråker like mye foran neste NATO-toppmøte.

Han vil imidlertid vegre seg for å svekke NATO utover det å skape usikkerhet. NATO-samarbeidet er dypt forankret i det amerikanske forsvaret. Han vil møte massiv intern motstand om han viser i praksis at han vil dra USA ut av NATO. Skulle det skje må Trump bli gjenvalgt. Den tid, den sorg.

Trump har vist evne og vilje til å gå sine egne veier når det gjelder Nord-Korea. Møtet med Kim Jong-un i forrige måned ble en suksess. Om det faktisk kommer til å føre til at Nord Korea avvikler sine atomvåpen, er det ennå for tidlig å si. Trumps overraskende omfavnelse av sin koreanske fiende, kan gi forbløffende gode og raske resultater, eller det kan gå så som kritikerne frykter, at det meste blir som før. I så fall har Trump mislykket totalt. Om møtet med Jong-Un kan kritikerne si at det ikke var så galt at det ikke er godt noe. De får leve i håpet enda en tid.

Trump er nå gått i gang med sin handelskrig med Kina og EU som de viktigste aktørene. Dette er det dristiske Trump har foretatt seg

Trump er nå gått i gang med sin handelskrig, med Kina og EU som de viktigste aktørene. Dette er det dristiske Trump har foretatt seg. Trump kan umulig ha oversikt over konsekvensene. Det vil føre til oppblomstring av deler av industrien i USA, mens andre deler vi tape. Trump vil garantert møte massiv kritikk hjemme når konsekvensene av at det blir innført toll på amerikanske varer, vil merkes. Tiden vil vise om kritikken av redusert eksport vil overgå tilfredsheten over redusert import.

Det er «America first» som driver Trump. For å gjøre alvor av denne ambisjonen, må han utfordre det kapitalistiske frihandelssystemet som er bygget opp over tiår. Det er ikke så galt at det ikke er godt for noe. Den globale kapitalismen har fått utbre seg uten å møte nevneverdig motstand.

De negative konsekvensene av fli flyt av varer og tjenester er blitt merkbare i en rekke land. Det fører til dannelse av gigantiske globale aktører som spenner bein unna nasjonale selskaper.

Konsekvensen av Trumps handelskrig kan i beste forstand bety en sterkere regulering av de globale aktørene. Det kan bli legitimt for et land å favorisere deler av eget næringsliv for at det skal kunne holde stand mot de globale gigantene.

I det klima som er i ferd med å feste seg, vil det være mulig å regulere sterkere for eksempel Google, Facebook, Amazon og Apple, for å nevne noen.

Donald Trump har ikke oversikt over alt han setter i gang. Men ikke alt er så galt at det ikke er godt for noe.