Bønder i tørkestrid

Katastrofen i landbruket er et faktum, derfor må statsminister Erna Solberg avbryte ferien og vise seg, sier bonde- og småbrukarlagsleder Merete Furuberg til NTB. Jordbruket bør ikke unntas fra regelen om at statsministeren stiller opp i alle katastrofer.

–Jeg får daglig mange henvendelser fra fortvilte bønder, det er snakk om tusenvis av matprodusenter som rammes. Her må landets statsminister vise seg, det vil bety mye psykisk. Så må hun også følge opp med økonomisk hjelp, hvis ikke er det fare for konkurser. I tillegg er det jo vår felles matproduksjon som står på spill, sier Merete Furuberg til NTB. Hun har tydeligvis krav og planer klare. Det er på sin plass. Hennes jobb er å tale bøndenes sak og kjempe for deres interesser. Hun har sendt et brev til Erna Solberg der hun ber om at hun ved selvsyn skaffer seg informasjon om krisen.

Erna Solberg er på ferie i utlandet, og Statsministerens kontor kan fortelle at Solberg i første omgang ikke har planlagt å avbryte ferien for å besøke kriserammede bønder i hjemlandet. Hun er dog godt oppdatert på situasjonen. Og det finnes grenser for hvor mange avbrytelser hun skal legge opp til i ferien. Hun skal delta som lagleder under en fotballkamp for FNs bærekraftmål på Norway Cup onsdag neste uke, i tillegg til at hun vil delta under Thorvald Stoltenbergs bisettelse i Oslo domkirke dagen etter. Hun avbrøt dessuten ferien sist søndag for å delta under markeringen av sjuårsdagen for 22. juli-angrepene. Det får holde.

Selv om det er meldt styrtregn til helgen, er ikke krisen i jordbruket over. Hun kan nok få tid til å møte Furuberg og noen hardt prøvede bønder seinere i august.

Jordbrukets representanter møtte dessuten landbruks- og matminister Jon Georg Dale mandag. De la fram krav og regelendringer og økonomisk kompensasjon. Dale sa ja til regelendringene på strak arm, men han ga ingen løfte om penger. Det er Furuberg skuffet over. Det bør hun ikke være, for en statsråd lover sjelden penger over bordet før en har fått bedre oversikt over problemer og skadevirkninger. Derfor er det nedsatt en gruppe med folk fra jordbruket og staten som skal arbeide med disse spørsmålene.

-Tar det for lang tid før det kommer sikre signaler om økonomisk hjelp, vil det gå på psyken og helsa løs, sier Furuberg, og legger til at det ville betydd mye om statsministeren kom og så ved selvsyn det som er tilfellet.

Vi tror det har begrensede psykiske virkninger om Erna Solberg viser seg på brunsvidde åkrer og i nærheten av avmagrede dyr.

Vi tror det har begrensede psykiske virkninger om Erna Solberg viser seg på brunsvidde åkrer og i nærheten av avmagrede dyr. Derimot har det betydning at regjeringen ikke bruker for lang tid på å avklare hvilke ekstraordinær støtte bøndene kan få.

I områder der tørken har rammet hardest, kan bøndene i snitt tape 50 prosent av inntektene på krisen. Samtidig meldes det om betydelig endring i strømprisene, og når bønder også må selge unna kjøtt der det er overproduksjon, stuper prisene.

Furuberg har rett i at bøndene møter utfordringer på flere kanter. Hun er imidlertid tjent med en saklig argumentasjon og bør ikke blande seg inn i statsministerens ferieplaner. Det går selvsagt an å undre seg over at Erna Solberg prioritere Norway Cup framfor bønder i krise. Hun har sine grunner. Det er en fotballkamp for FNs bærekraftmål hun har sagt ja til, sannsynligvis lenge før noen kunne ane at vi i år fikk en hetesommer av de sjeldne.

Samme uke som bøndene får møte mat- og landbruksministeren, bør de ikke klage over at statsministeren ikke avbryter ferien sin

Regjeringen er dessuten et lag. Samme uke som bøndene får møte mat- og landbruksministeren, bør de ikke klage over at statsministeren ikke avbryter ferien sin. Furuberg vet at Solberg ikke vil si noe annet enn det Dale har sagt og at de vil vente på en bedre oversikt over skadevirkningene før de vurderer ekstraordinær støtte.

Hadde Erna Solberg selv funnet på at hun ville avbryte ferien for å snakke med bønder som er hardt rammet, kunne det hatt en effekt. Da ville hun fått markert seg som statsministeren som er opptatt av jordbruket og bøndenes kår. Når Furuberg kritiserer henne for ikke å stille opp, minker sjansene for at hun vil møte dem. En statsminister har ikke noe å vinne på å bli kjeftet fram til et møte. Erna Solberg vil under alle omstendigheter møte bøndene når det passer henne, ikke når noen forsøker å kommandere henne.