Turismen som klimatrussel

Det er opplest og vedtatt at turisme er positivt. Ikke bare fordi det gir et land inntekter. Turismen er en av byggesteinene i det globale fellesskapet. Ved å besøke andre land og stifte bekjentskap med andre kulturer, utvider vi vår horisont og lærer hvordan livet arter seg langt unna eget hjemsted. Turisme er samtidig et overskuddsfenomen. Det er de rike som har hatt råd til å reise. Prisene på fly har imidlertid gått ned. Det betyr at middelklassen er blitt turister. I flere land har blant annet frihandelen bidratt til å skape en voksende middelklasse. Antallet kinesiske turister øker for eksempel radikalt.

Norge kjemper for å få sin andel av turismemarkedet. Det lykkes vi rimelig godt med. Vi er et høykostnadsland. Det setter sine begrensninger. Det er ikke mange steder i Norge som utsettes for truende «besøksslitasje». Vi hører med jevne mellomrom noen klagerop fra befolkningen over at det blir for mange turister i høysesongen. Det oppveies av butikker og næringsdrivende som gleder seg.

Vi har rimelig kontroll over turismeutviklingen, bortsett fra den klimabelastningen den representerer. Avgiftene på utslipp burde vært høyere. Da ville flybilletter blitt dyrere og bidratt til å begrense trafikken. Etter hvert må EU og de toneangivende landene ta sterkere virkemidler i bruk for å få redusert utslippene. Det kan bli betydelig dyrere å reise i framtiden. Vi kan ikke regne med at turismen kan vokse slik den har gjort de siste tiårene. Jorden tåler ikke at så mange av oss beveger oss jorden rundt hele tiden.

Vi må avveie ønsket om at det skal komme mange turister til Norge i forhold til hvor store klimautslipp de representerer

Vi kan gjøre mer uten å vente på enighet om hardere tiltak på internasjonalt plan. Dagens Næringsliv har et oppslag i dag om kraftig cruisevekst i Oslo neste år. Det er meningen at dette skal vekke glede, ikke gråt og bekymring.

Oslo skal igjen opp i «elitedivisjonen» av norske cruisedestinasjoner, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. I år kommer det rundt 200.000 passasjerer med cruisebåter til Oslo. Bergen ligger på topp med rundt 650.000 besøkende. 200.000 passasjerer gir om lag 170 millioner kroner i inntekter til Oslo. Likevel er cruiseturistene de minst lønnsomme for stedene de besøker. De har betalt for overnatting og mat om bord på båten.

Cruisenæringen er i vekst. Fra 2011 til 2016 har det kommet én million flere passasjer til Norge. Cruiserederier verden over ekspanderer.

På Vestlandet er det flere som har fått nok av de stadig mer gigantiske cruiseskipene. De representerer en visuell forsøpling av norske fjorder og havner og er verstinger når det gjelder klimautslipp. Det er to til tre ganger større utslipp per passasjerkilometer sammenliknet med flyreiser. I tillegg kommer alt de slipper ut i havet.

Oslo har profilert seg som en miljøby. Det rødgrønne byrådet er ikke overbegeistret over at det kommer flere cruiseturister til byen. Selv om Miljøpartiet De Grønne ikke viker av veien for å ta radikale grep for å få ned klimautslippene, er de ikke inne på tanken om å legge ned et forbud mot cruisebåter. Byrådet vil imidlertid kreve at båtene går på strøm fra land når de ligger ved norske havner. Det er da noe. Dette bør også andre kommuner kreve.

Byrådet vil imidlertid kreve at båtene går på strøm fra land når de ligger ved norske havner. Det er da noe

Vi bør også signalisere at skipene nå er store nok og at det i framtiden bør bygges skip som tar færre passasjerer.

Vi må avveie ønsket om at det skal komme mange turister til Norge i forhold til hvor store klimautslipp de representerer. For å markere at grensen er nådd, bør vi innføre avgift for cruisebåter som legger til havner i Norge. Det kan føre til noe færre anløp og besøkende på land. Det lever vi godt med, for klimautslippene blir mindre.

Reduksjon i klimautslippene betyr en serie tiltak som noen vil mene er unødvendige. Slik vil det måtte bli. Reduksjon i klimautslippene har en kostnadsside eller fører til reduserte inntekter. Samtidig er det et litt skritt i retning av en mer bærekraftig utvikling. Det er det som teller på sikt.