Bekjempelse av løsarbeidersamfunnet

Fagforbundet har anmeldt helse- og omsorgselskapet Aleris og ber om at de etterforskes for grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunnlatelser.

– Dette er en svært alvorlig sak, der en stor og profesjonell aktør har utnyttet våre medlemmer grovt, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Aleris er en av Norges største aktør innen helse og omsorg. Det er deres datterselskap Aleris Ungplan &Boi AS som er anmeldt. Selskapet har engasjert et 20-talls medlemmer av Fagforbundet som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de i realiteten har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. Medlemmene krever nå at de skal regnes som arbeidstakere hele tiden de har vært tilknyttet selskapet. I tillegg krever de å få etterbetalt overtidsgodtgjørelse og andre ytelser for de senere årene, i tråd med tariffavtale, ferielov og arbeidsmiljølov, samt etterinnmelding i tjenestepensjonsordning. Flere av saksøkerne krever mer enn 1 million kroner i etterbetaling.

Ved å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte, har selskapet har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige.

Fagforbundet hevder de har drevet rovdrift på medarbeiderne. Det har vært vanlig med arbeidsuker på 70-120 timer og vakter på 14 timer. I mange tilfeller har arbeidstakerne vært flere døgn i strekk på arbeid uten mulighet for hvile, slik loven krever. Forbundet mener at arbeidsbelastningen har vært så stor at det kan ha rammet de sårbare brukergruppene. I tillegg til dette er det avdekket en rekke forhold som forbundet mener er lovstridige.

Fagforbundet vil ha en rettssak for å få satt en stopper for utviklingen

­– Dette er et av de verste utslagene vi har sett av sosial dumping i offentlig finansierte velferdstjenester. Nå forventer vi at Økokrim etterforsker saken og at Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet og Fylkesmannen gransker forholdene som er avdekket, sier Mette Nord.

Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris sier konsulentbruk er vanlig praksis i bransjen og hevder at lovverket gir full anledning til å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter innenfor psykisk omsorg.

I dag lansers boken «Løsarbeidersamfunnet» som Line Eldring, rådgiver i Fellesforbundet, har skrevet i sammen med Elin Ørjasæter. I boken omtales Aleris som en av verstingene.

– Vi mener det er noen megatrender som gjør at arbeidsgivere i større grad leter etter muligheter for å unngå faste ansettelser. Vi har sett det i bygg- og anleggsbransjen, og vi tror helse og omsorg er neste bransje ut, sier Ørjasæter.

Fagforbundet vil ha en rettssak for å få satt en stopper for utviklingen. Aleris mener de holder seg innenfor og har aldri lagt skjul på den praksis de har lagt opp til. Aleris har fast ansatte ledere for de aktuelle boenhetene, mens miljøterapeutene jobber som innleide konsulenter. Hovedregelen som alle arbeidsgivere bør kjenne til, er at det ikke er lov å definere ansatte som selvstendig næringsdrivende. Aleris har funnet et smutthull.

Hvis Fagforbundet er sikre på at Aleris blir tiltalt og dømt, har de gjort de de plikter å gjøre, slå ned på klare brudd på bestemmelsene om arbeidstakeres rettigheter. Hvis de er i tvil, bør de heller gå den politiske veien med sikte på å endre loven, slik at det ikke blir tvil om at den praksisen Aleris følger, ikke blir godtatt. Denne saken kan havne for domstolene som to saker. Påtalemyndigheten kan ta ut tiltale for arbeidskriminalitet. I tillegg til straffesaken kan Aleris reise krav om erstatning på vegne av sine medlemmer. De venter nok med det til de strafferettslige sider er avklart.

Et av regjeringens største nederlag i denne perioden, var at KrF slo følge med de rødgrønne om å skjerpe kravene til fast ansettelse

Et av regjeringens største nederlag i denne perioden, var at KrF slo følge med de rødgrønne om å skjerpe kravene til fast ansettelse. Om den modellen de landet på, er den beste, vil tiden vise. Poenget er at politikerne griper fatt i problemene. Vi skal ha et regulert arbeidsliv. Samtidig må en ikke tvinge bedrifter til å bli bundet opp til at hele arbeidsstyrken må være fast ansatt eller gjøre det umulig å leie inn arbeidskraft når behovet melder seg.

I bygg og anlegg varierer behovet for arbeidskraft sterkt. Det samme er ikke tilfellet innen helse- og omsorgssektoren. Aleris har enten brutt loven eller utnyttet den på en måte som ikke er akseptabel. Aleris bør endre praksis. Fagforbundet bør forvisse seg om at loven er så klar som den bør være for å hindre at stadig flere ender opp som løsarbeidere.