Politiker, ikke privatperson

Det er ikke nok med at KrF nærmest plager livet av seg selv med å lure på om de skal velger Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre, eller plassere seg et sted midt imellom. Nå har de klart å rote det til for seg med en strid om homofili også.

KrF slår i sitt partiprogram at ekteskapet er for mann og kvinne. Det synes de fleste er et håpløst standpunkt. Den norske kirke mente det for under ti år siden, men de har endret syn som følge av samfunnets holdninger til homofile har endret seg. Skal en være folkekirke, må en tilpasse seg. Men fremdeles mener altså KrF det de fleste kristne mente tidligere, at ekteskapet var forbehold en mann og en kvinne og at det er politikerens oppgave å snekre lover som bygger på den basisen.

KrFs talsmann på familiepolitikkens område, Geir Jørgen Bekkevold, hører til de som vil likestille homofile og heterofile. For en tid tilbake viet han KrFs kvinnelige kommunikasjonssjef, Mona Høvset, med hennes kvinnelige kjæreste. Dette har skapt meget sterke reaksjoner fra den konservative fløy i KrF. Stortingsrepresentant fra Agder, Hans Fredrik Grøvan, er blant de som har kritisert Bekkevold offentlig. Flere har bedt Bekkevold om å trekke seg som talsperson for KrF på dette området, ettersom han tydeligvis har et annet syn enn det partiet har. Over 50 personer har meldt seg ut av partiet.

Knut Arild Hareide har tradisjonen tro lagt seg midt i striden. Han sier KrFs syn ligger fast og at dette ikke er noe signal om at partiet vil endre standpunkt. Han aksepterer at Bekkevold har viet det homofile paret som privatperson.

Knut Arild Hareide har tradisjonen tro lagt seg midt i striden

– Dette er noe Bekkevold gjør som prest, der han er satt til å vie mennesker. KrF er et politisk parti, og selv om noen liker å stemple oss som en menighet, så går vi ikke inn i medlemmers teologiske overbevisninger, sier han til VG. Han legger til at ekteskapet mellom mann og kvinne er det mest stabile for barns oppvekst.

– Samtidig ønsker vi et forpliktende samliv og juridisk rammeverk også rundt homofiles samliv, sier Hareide.

Han får kritikk fra den liberale fløy i partiet for ikke å støtte Bekkevold. Simen Bondevik er blant de som mener dette sender helt feile signaler om hva slags parti KrF er i 2018.

– KrF er ingen religion. KrF er et politisk parti. Vi må stå opp for kjærligheten, uansett om det er gutter som elsker jenter, jenter som elsker jenter eller gutter som elsker gutter, sier han til Dagbladet.

Bondevik har massiv støtte for sitt syn på Stortinget og i opinionen. Det er kun et flertall i KrFs stortingsgruppe som ikke mener det «alle» mener for tiden.

KrFs nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, mener det er vanskelig å se forskjellen på privatpersonen Geir Jørgen Bekkevold og KrF-politikeren. Han kunne gjerne brukt ordet «umulig». KrF-ledelsen velger imidlertid en mild språkbruk for ikke å forsterke konflikten som er under oppseiling.

KrF ser ut til å være på vei inn i en strid om homofili. Den kommer til å bryte på dypt vann- og føre KrF, om ikke til bunns, så i alle fall under sperregrensen

Det er meningsløst for politikere å hevde de opptrer som privatpersoner på et område der partiet har et syn. Reaksjonene viser at Bekkevold oppfattes som en politisk aktør. Vigsel han har foretatt er en kirkelig handling som ikke har noe med politikk å gjøre isolert sett. Men når Bekkevold hopper inn i rollen som prest, hopper han ikke ut av rollen som politiker. Det politikere foretar seg, sender signaler. Det nytter ikke å hevde «jeg sender ikke signal». Hvis mottakeren mener å oppfatte et signal, er det det som teller. I Bekkevolds tilfelle er det knapt noe å diskutere. Å vie to homofile kan ikke oppfattes på andre måter enn at han personlig mener noe annet enn det som står i partiets program. Han kan ikke gjemme seg unna med å hevde at han operer som privatperson.

KrF hevder de er et parti, ikke en religion. Selvsagt er de et parti. Det er ikke det dette handler om. Det handler om hva en skal kunne forvente av de som er talspersoner for partiet. Når Bekkevold vier to homofile og samtidig som politiker skal representere det syn at ekteskapet er for mann og kvinne, er det uryddig.

Gjort er gjort. KrF halter videre.

KrF ser ut til å være på vei inn i en strid om homofili. Den kommer til å bryte på dypt vann – og føre KrF, om ikke til bunns, så i alle fall under sperregrensen.