Mer olje og mindre CO2

Det finnes knapt noe mer lønnsomt en kan holde på med her i landet enn å produsere olje og gass. Derfor vil Equinor øke produksjonen. Produksjonen starter snart på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet. Dersom oljeprisen holder seg på 75 dollar fatet, vil Equinor bli en eventyrlig pengemaskin. De vil på et par år kunne tjene like mye som de har tjent i de 17 årene de har vært børsnotert. En regner med at staten kan sikre seg inntekter på 900 milliarder kroner fra Johan Sverdrup.

Etter Johan Sverdrup er det mer usikkert. Vi vet ikke om det blir lønnsomt å hente opp olje fra Barentshavet. Det sitter tydeligvis langt inne å åpne for oljeproduksjon utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Så Equinor kan om få år nå toppen både med hensyn til produksjonsmengde og lønnsomhet. Deretter kan det gå, om ikke bratt, så i alle fall nedover både med volum og lønnsomhet.

Konsernsjef Eldar Sætre vet at oljen tar slutt en gang. Han vil ikke at det skal bety slutten for Equinor. I går fortalte han pressen at innen 2030 skal 15-20 prosent av selskapets investeringer være innen fornybar energi. Sakte men sikkert skal Equinor omdannes til et grønt energiselskap. Men det er langt fram, for olje- og gass-sektoren er særdeles lønnsom, og etterspørselen etter olje og gass tar ikke slutt på mange tiår ennå.

I dag vil Equinor kunngjøre at de vil bruke milliarder på å elektrifisere de store feltene Snorre og Gullfaks. Dette vil redusere utslippene fra olje -og gassproduksjonen betydelig.

Johan Sverdrup skal bli Equinors «halleluja-prosjekt»

Planen er å hente kraften fra vindmøller. Equinor har etter hvert utviklet en effektiv produksjon av energi fra store vindmøller på havet. De er i gang med et stort havvindprosjekt utenfor Skottland og Karmøy. Mange års avansert produksjon av olje og gass har sikret Equinor et konkurransefortrinn når det gjelder produksjon av vind på havet. Om Equinor vil legge alle eggene i en kurv, og kun satse på havvind eller om de også vil engasjere seg bredere inne fornybar energi, er det ikke tatt stilling til.

Equinor kjører på et dobbeltspor. De kommer til å øke produksjonen så mye at en kan fristes til å tro at de ikke har hørt om Paris-avtalen og to-gradersmålet. Dette har Eldar Sætre i alle høyest grad fått med seg. Han hevder at Equinor skal bidra til å nå klimamålene. Det vil han gjøre ved å bli verdensledende når det gjelder lave utslipp ved produksjon av olje og gass og ved å satse på fornybar energi.

Johan Sverdrup skal bli Equinors «halleluja-prosjekt». Det skal bli ekstremt lønnsomt, for her har de også klart å redusere investeringskostnadene. Og utslippene av klimagasser som følger med produksjon av olje og gass, skal reduseres. Dette er i tråd med det politikerne har bedt om. De vil at produksjonen av olje og gass skal elektrifiseres. Equinor satser på at myndighetene bidrar til elektrifiseringen gjennom Nox-fondet og Enova.

Men de neste ti årene kan bli en ny gullalder for gode, gamle Statoil i ny Equinor-drakt

Miljøbevegelsen er ikke imponert over Equinor. Lederen for Naturvernforbundet, Silje Lundberg, sier til Klassekampen at Equinors profilering som et bredt energiselskap er et forsøk på å grønnvaske selskapet. Equinor har ikke noe behov for å grønnvaske seg. De driver en lovlig produksjon av olje og gass og de vil produsere så mye de klarer. Politikerne kan ikke gripe inn og pålegge et børsnotert selskap å produsere mindre olje. Hvor mye Equinor skal produsere, er det markedet og tilgangen på oljefelt som avgjør. Myndighetene kan slutte å lyse ut lertekonsesjoner eller la selskapene ta større risiko om de vil vi ta sjansen på å lete etter olje og gass. Det vil føre til at leteaktiviteten går ned.

Miljøbevegelsen bør ta inn over seg hvordan virkeligheten er. Skal vi få ned klimautslippene, er det ikke produksjonen av olje kampen må settes inn mot. Kampen står om redusert bruk av olje og gass. Det betyr økt satsting på fornybar energi. Fornybar energi blir mer lønnsom om energiprisen blir høyere. Derfor er høyere strømpriser i Norge blant annet et gode.

Det er ny optimisme i oljenæringen. Olje- og gassaktørene øker tempoet i produksjonen. De bedyrer at de vil passe på at ikke kostandene øker slik som i den siste oppgangsperioden. De vet at olje og gass ikke hører framtiden til. Men de neste ti årene kan bli en ny gullalder for gode, gamle Statoil i ny Equinor-drakt.