Brekke med Svendsen

Når det gjelder Berit Svendsen, har VG bommet tidligere. I 2015 skrev VG at daværende styreleder Svein Aaser i Telenor ikke hadde hatt de mest erfarne kvinnene i Telenor-systemet inne til intervju da de skulle ansette ny konsernsjef. Berit Svendsen var inne til intervju to ganger.

Da VG i går malte om igjen på dette, ringte Aaser til avisen og minnet de om de faktiske forhold.

Vi skrev også en dokumentar om «kvinnebløffen i Telenor».

Ifølge VGs kilder skal Brekke forsøke å presse henne ut av jobben som leder for selskapets virksomhet i Skandinavia og degradere henne til leder for virksomheten i Asia. Det er ikke Svendsen interessert i. Hun vil være der hun er.

Ifølge VGs kilder skal forholdet mellom Brekke og Svendsen ha vært anstrengt siden han i 2015 ble utnevnt til konsernsjef, en stilling Svendsen var meget interessert i. Næringsminister Monica Mæland hadde nærmest bestilt en kvinnelig toppsjef i Telenor. Styret ville det annerledes.

Berit Svendsen er den eneste lederen i konsernledelsen som ikke er byttet ut under Brekkes ledelse. Mener VGs kilder at det er fordi forholdet til Svendsen er anspent? Hvis han har et så anspent forhold til sin høyre hånd i Norge, hvorfor ga han da henne for halvannet år siden økt ansvar som sjef for hele Skandinavia?

Hvis Brekke vil bli kvitt Svendsen, trenger han ikke bruke ukevis på å få henne ut.

Hvis Brekke vil bli kvitt Svendsen, trenger han ikke bruke ukevis på å få henne ut. Den slags ordner man vanligvis på en dag eller to på toppen i næringslivet. Det er så unormalt som det kan få blitt at mediene dekker en strid i toppledelsen i et børsnotert selskap i flere uker. Det må være nummeret før styret i Telenor ber Brekke forklare hva han holder på med.

Ifølge VG har Brekke også gått i gang med vingeklipping av Svendsen. Hennes plan om å slå sammen kommunikasjonsavdelingene for Telenor i Norge, Danmark og Sverige er stoppet. Istedenfor skal avdelingen Coroprate Affairs som ligger under Svendsen, flyttes til konsernnivå og rapportere til Brekke.

Det er et perspektiv som VG ikke har fått med seg. Konkurransetilsynet har varslet at de vil gi Telenor en bot på 788 millioner kroner for å ha utnyttet sin dominerende stilling i årene 2010 til 2014 til å hindre at Norge fikk et tredje mobilnett.

Berit Svendsen har hatt ansvaret i deler av denne perioden. Jon Fredrik Baksaas var riktignok konsernsjef, og det går selvsagt an å mene at det er han som må ta ansvaret. Sigve Brekke var i Asia i denne perioden, så han kan ikke gjøres ansvarlig.

ESA har siden 2012 undersøkt Telenors opptreden når det gjelder tilgang til deres mobilnett, mobilt bredbånd til privatkunder og mobiltjenester til bedriftskunder. Det er ikke utenkelig at Brekke har fått et varsel om at noe er på gang i ESA også.

I juni i år bekreftet ESA at de fortsatt jobber med Telenor-sakene.

Når boten fra Konkurransetilsynet kommer, må Telenor bestemme seg for om de vil godta den eller bringe avgjørelsen inn for domstolene. De må også forberede seg på en runde om hvem som hadde ansvaret og hvem, som skal ta ansvaret.

Hvis Berit Svendsen er den som har vært direkte involvert i aktiviteter som rammes av konkurranselovgivningen, kan hun måtte forlate sin stilling, selv om hun har støtte fra de tillitsvalgte og en hærskare utenfor selskapet. En bot på 788 millioner skal få konsekvenser.

Hvis Berit Svendsen flyttes over til Asia, vil hun slippe unna konsekvensene av bøter fra Konkurransetilsynet og eventuelt ESA.

Hvis Berit Svendsen flyttes over til Asia, vil hun slippe unna konsekvensene av bøter fra Konkurransetilsynet og eventuelt ESA.

Da denne saken ble kjent skrev redaktør i E24, Gard L. Michalsen en kommentar der han stilte spørsmål om «regjeringen kan leve med en Telenor-sjef som går til kamp mot kvinnene rundt seg».

Det er opplest og vedtatt at det er en kjønnskamp som foregår i Telenor. Brekke er skurken. Ferdig med det. Det er en mulighet for at han er «the good guy», at han rett og slett er opptatt av å ha Berit Svendsen på laget. Men dette perspektivet passer ikke inn i det mediebildet som tegnes av saken.

Hvis det stemmer at Brekke vil bli kvitt Svendsen, er det påfallende at han ikke har klart det på to uker. Hvis han vil beholde Svendsen, er det påfallende at han ikke gjør det klart. Brekke har en skokk av kommunikasjonsrådgivere til disposisjon. De bør gå sammen om å sende han et budskap om at det ikke er lurt å opptre taus som en østers i en sak som ruller av gårde med næring fra spekulasjoner og rykter.