Aleris i grøfta

Lederen for Aleris Ungplan & BOI, Erik Sandøy, hevder Aleris er utsatt for en svertekampanje og at noen er ute etter å skade selskapet han har ansvaret for. Det har han i grunnen rett i. Fagforbundet har anmeldt Aleris for bedrageri og en rekke brudd på Arbeidsmiljøloven. De fronter flere fagforeninger og politikere som vil sette en stopper for den virksomheten Aleris driver.

Aleris selger årlig helse- og omsorgstjenester for rundt 2 milliarder kroner. Rundt 800 barn, unge og voksne bor i institusjoner som Aleris driver. Overskuddet i fjor var på 98 millioner kroner.

Noe av nøkkelen til det gode driftsresultatet skyldes at de har lavere personalkostnader enn offentlig og ideell sektor. Det oppnår de ved å knytte til seg selvstendige konsulenter framfor ansatte. Selskapet har for eksempel engasjert et 20-talls medlemmer av Fagforbundet som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de i realiteten har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold.

Ved å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», og ikke ansatte, har selskapet spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige. Hvor mye staten har «tapt» i manglende arbeidsgiveravgift på den modellen Aleris driver etter, er ikke klart. Det dreier seg om titalls millioner kroner.

Fagforbundet mener å kunne dokumentere arbeidsuker på 70-120 timer og vakter på 14 timer. I mange tilfeller har arbeidstakerne vært flere døgn i strekk på arbeid uten mulighet for hvile, slik loven krever.

Det er også flere eksempler på at «konsulenter» som ber om å bli ansatt eller som har hevdet at Aleris driver ulovlig, er blitt sagt opp.

Det er et åpent spørsmål om det vil bli tatt ut tiltale mot Aleris. Om det skulle skje, vil det ta flere år før det vil bli felt en rettskraftig dom. Hvis påtalemakten ikke tar ut tiltale, vil sannsynligvis Fagforbundet reise et sivilt søksmål. Det er konsulenter i Aleris som hevder de har krav på opp imot en million kroner i overtid og manglende pensjonsutbetalinger.

Denne saken vil skade Aleris omdømme i flere år framover. Omdømmesvikt kan et solid selskap tåle. Men det stopper ikke her for Aleris. Fagforbundet vil sørge for at det blir bråk dersom en kommune eller statlig etat vil inngå avtale med Aleris.

Det kan være Erik Sandøy og ledelsen i konsernet har begynt få kalde føtter

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo mener det som er avdekket er så pass alvorlig at han vil be advokater vurdere om det er grunnlag for at kommunen kan si opp avtalene de har med Aleris. I en samtale med Klassekampen gjør han det klart at de i framtiden vil stille krav om fast ansettelse dersom de vil levere tjenester til kommunen.

Det kan være Erik Sandøy og ledelsen i konsernet har begynt få kalde føtter. De må belage seg på en årelang strid med fagbevegelsen og rødgrønne politikere, og de risikerer å miste kontrakter. Alternativet er å droppe ordningen med innlede konsulenter og basere seg på fast ansatte. Da vil Oslo og andre kommuner neppe si opp kontrakter de alt har inngått. Velger Aleris å basere seg på fast ansatte, pensjon og overtidsbetaling, vil lønnsomheten gå ned. Det vil den gjøre uansett, fordi det i framtiden vil bli stilt krav om dette.

Et selskap som vil leve av offentlige bevilgninger, vil slite i harde motbakker om de blir uspiselige for bortimot et flertall av politikerne. Aleris er derfor tjent med å rydde opp slik at det ikke skapes tvil om at de holder seg innenfor dagens regelverk. Det er det minste de kan gjøre.

Aleris er i hardt vær også på andre områder. Bergens Tidende skrev i går at Helse Sør Øst de siste årene har kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner. De offentlige sykehusene kunne gjort jobben for 33 millioner. Opposisjonen reagerer kraftig på det offentliges kjøp av kostbar, privat øyebehandling og ber helseminister Bent Høie (H) rydde opp. Tuva Moflag (Ap) i helse- og omsorgskomiteen mener det som er avdekket er hårreisende og at det er en skandale at Helse Sør-Øst betaler så mye for en injeksjon. Audun Lysbakken (SV) kaller det «utilgivelig sløsing med skattepenger».

– Saken viser hvor naiv den norske velferdsstaten kan være i møte med velferds­profitører og kommersielle selskap, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Aleris vil bli brukt for alt saken er verd i de rødgrønnes kamp mot sosial dumping i arbeidslivet

Aleris mener utregningene ikke stemmer og at de aldri har forsøkt å skjule praksisen. Ingen har anklaget dem for å skjule praksisen. Aleris har tatt seg godt betalt. De har ikke gjort noe galt. I dette tilfellet er det Helse Sør-Øst som må svare for seg.

Fri Fagbevegelse skriver at Erik Sandøy fikk utbetalt 6,2 millioner kroner i fjor i lønn og bonus. Det er en økning på rundt 3 millioner fra året før. Det skal ha sammenheng med at han i en periode hadde ansvaret for en del av virksomheten i Sverige. Like fullt, Sandøys lønn vet nok Fagforbundet og de rødgrønne å utnytte. Det er ikke til å komme forbi at saftige lederlønninger og store overskudd er finansiert av skattebetalerne.

Aleris vil bli brukt for alt saken er verd i de rødgrønnes kamp mot sosial dumping i arbeidslivet. Det som er avdekket er så pass alvorlig, at KrF i alle fall ikke kan akseptere det. Det spørs likevel om denne kampen skal skje i Stortinget. Det er kommuner og etater som gir Aleris oppdrag. Det er den enkleste sak av verden å legge inn et krav om faste ansatte når anbud lyses ut.