Ap-budsjett i sentrumsmodus

Aps forslag til statsbudsjett er ingen omdreining mot venstre. De holder stø sentrumskurs og hadde blitt enige med KrF på fem minutter om de skulle ha forhandlet.

I Dagsavisen er de tilfreds med at Ap ikke har lagt fram et forslag til statsbudsjett som er et frieri til KrF. De legger ikke opp til en økning av barnetrygden og vil fjerne kontantstøtten. Det siste har Ap ment i snart 10 år, men det skjer ikke om de kommer i regjeringsposisjon. Det har ikke vært noe poeng for Ap å legge fram et budsjett for å vise hva KrF kan få til sammen med dem. Ap har lagt fram det budsjettet de mener er det beste for landet uten spesielle baktanker. De frir verken til venstre eller til høyre. Det tas ingen radikalt nye grep. Det preges av den balanse og kontinuitet som preger et styringsparti.

Hadde KrF valgt å forhandle med Ap og Sp om budsjettet, ville de blitt enige på fem minutter. Ap ville ha akseptert at kontantstøtten fortsetter som i dag og en økning i barnetrygden. KrF foreslår større skatteøkninger enn det Ap legger opp til. Ap vil ikke ha noe imot å øke skattene noe mer med henvisning til at KrF ville det. Det er langt fram til SV som vil øke skattene med 20 milliarder kroner. Ap gikk til valg i fjor på at de ville øke skattene med 15 milliarder kroner i kommende periode. Det var ikke noe sjakktrekk. I evalueringen etter valgtapet blir skatteøkningen trukket fram som en viktig årsak til at de tapte. Nå er det Støres skatteprinsipp: «Så lite som mulig, men så mye som nødvendig» som gjelder.

Nå er det Støres skatteprinsipp: «Så lite som mulig, men så mye som nødvendig» som gjelder.

Det er kun når det gjelder formueskatt Ap trimmer skattemuskelen. De øker formueskatten med fire milliarder kroner. De vet NHO vil svinge pisken over dem for dette. Men det har ikke Støre noe særlig imot. Økningen av formueskatten har symbolkraft. Det forteller at Ap er rede til å øke skattene til de rikeste når det er nødvendig. Økningen i formueskatten er et ledd i Aps markering av at de står for en annen fordelingspolitikk enn Solberg-regjeringen. Derfor vil Ap beholde selskapsskatten på 23 prosent og ikke sette den ned til 22 prosent som regjeringen forslår. Begrunnelsen er at bedrifter som går med overskudd har råd til å betale 23 prosent skatt.

Ap vil høste jubel fra næringslivet for sitt forslag om å droppe momsfritaket for innførsel av varer fra utlandet som koster under 350 kroner. Den utenlandske netthandelen skyter fart. I fjor handlet vi momsfritt for 18, 4 milliarder kroner. Både Virke og NHO presser hardt på for at dette momsfritaket skal skrotes. De hevder med styrke at det er nødvendig for norsk handels konkurranseevne. Frp har kjempet for å beholde ordningen, men sannsynligvis vil de gi seg i forhandlingene med KrF slik at noe av økning i barnetrygden kan finansieres.

Nå gjør Ap det klart at vi i større grad skal ta kuttene i utslipp av klimagasser her hjemme.

Ap er med god grunn blitt kritisert for at de ikke er villig til å bruke sterk nok lut for å få ned klimautslippene. Under Jens Stoltenbergs regime handlet det mye om at vi skal betale for tiltak som reduserer utslipp av klimagasser i andre land og føre dette inn i vårt eget klimaregnskap. Regjeringen fører videre denne linjen og legger opp til at en stor det av kuttene Norge må ta ansvar for skal skje ved å kjøpe kvoter gjennom EU. Nå gjør Ap det klart at vi i større grad skal ta kuttene her hjemme. Fra 2021 til 2030 skal vi ha kuttet 18,8 millioner Co2-ekvivalenter. Ap vil også opprette et Co2-fond for næringslivet. Etter det Ap nå legger fram, skal Venstre for eksempel slite med påstanden om at Ap er en sinke i kampen mot utslipp av klimagasser. KrF vil også ha sterkere satsing på kutt i utslipp av klimagasser. Hvor sterkt se vil stå på at regjeringen skal slå følge med Ap, er ikke godt å si.

Ap vil ikke fjerne muligheten for å kjøpe taxfree vin, brennevin og tobakk når en reiser utenlands. Men de droppe ordningen med at en ikke øke vinkvoten dersom en dropper å kjøpe tobakk. Det er da noe at Frp mister denne seieren, tenker de i KrF. Om de vinner fram i forhandlingene med Frp er noe annet.

Den skatteøkningen Ap legger opp til og gevinsten ved å droppe momsfritaket for netthandel i utlandet, betyr at Ap har en del milliarder de kan strø ut til diverse gode formål. Den største summen får kommunene. Med sin andel av 3, 5 milliarder ekstra vil selv de blåeste kommunene tillate seg et aldri så lite jubelrop.

Det blir ingen revolusjon om Ap får regjeringsmakt, men «rikinger» vil få høyere skatt, det blir mer til kommunene, en del justeringer her og der og det blir litt mindre økte bevilgninger til en rekke gode formål.