Skandaløs etterforskning

Det er skandaløst at politiet klarer å bruke fire år på å finne ut at Henning Holstad ikke er skyldig i grovt heleri av sju millioner kroner. Det lukter politistat, ikke rettstat av slikt.

Henning Holstad har i mange år vært aktiv i Frp og Oslo-politikken og kjent for å arrangere Alternativ Jul i Oslo i over 50 for de som ikke har et sted å gjøre av seg julaften. Han er også en forretningsmann som opptrer på utradisjonelt vis og ikke går av veien for å provosere myndighetene ved å utnytte muligheter som andre ikke ser. Holstad mene imidlertid han holder seg innenfor lovens grenser i omgangen med sine forretningsforbindelser.

For fire år siden var politiet av en annen oppfatning. Holstad ble siktet sammen med Imran Saber for heleri av sju millioner kroner. Saber, omtalt som «onkel Skrue», er kjent som David Toskas «finanssjef» og er tidligere dømt for vold, vinning og narkotikaforbrytelser. Politiet hevdet at Saber hadde fått hvitvasket penger fra kriminell virksomhet gjennom forretningsdriften til Holstad.

Henning Holstad blånektet og aviste ethvert samarbeide med politiet for å oppklare hva som hadde skjedd. Han ble buret inne i tre uker. Da Holstad slapp ut, hevdet han at han var et offer for en bakvaskelseskampanje.

Det vakte voldsom oppsikt at den profilerte Frp-politikeren ble fengslet. Når mediepresset blir stort og Holstad sitter i fengsel uten mulighet til å forsvare seg, skapes det et inntrykk av at han er en skurk. Han ble sykemeldt og ute av stand til å drive forretningsvirksomheten som tidligere. Mange vendte seg bort fra ham. For Frp ble han en belastning. Profilerte partivenner la seg lavt. Ingen så seg tjent med å forsvare en som ble hengt ut som skurk. Carl I. Hagen uttalte at det «bør være relativt utelukket» at Holstad kommer tilbake til politikken.

Det er skandaløst at politiet bruker fire år på å finne ut av en relativt ukomplisert sak

Slik er det gjerne i politikken. Der er mistanke og etterforskning ofte nok til at tilliten smuldrer bort. De profilerte Høyre-politikerne i Bergen, Trude Drevland og Jan Sverre Stray ble etterforsket i halvannet år, men det ble ikke tatt ut tiltale mot dem. Det var ikke grunnlag for politiets mistanker om korrupsjon. I dag er de ute av politikken. Holstad kommer nok ikke tilbake i Oslo- politikken.

Holstad betegner det han har vært utsatt for som «grusomt» og synes det er forferdelig at det har tatt fire år før han er blitt frifunnet. Han hevder at det ikke finnes fnugg av bevis for det han er anklaget for, kun løse påstander.

Det er skandaløst at politiet bruker fire år på å finne ut av en relativt ukomplisert sak. Vi bør ikke godta at politiet sleper seg av gårde som en skilpadde mens mennesker må sette livet sitt på vent uten at det viser seg å være grunnlag for det.

Det er ikke enkelt for Holstad å kreve erstatning for det han har tapt mens han har ventet på en avklaring. Gitt at det hadde blitt tatt ut tiltale mot Holstad. Med det tempo domstolene for tiden holder, kunne det tatt fire år før det hadde foreligget en rettskraftig dom hvis saken hadde blitt anket til høyesterett. Saken ville i så fall ha tatt åtte år.

Det ropes stadig om at samfunnet må intensivere jakten på hvitsnipp-forbrytere. Da må det følges opp med ressurser

Det Holstad er utsatt for, er ikke en rettsstat verdig. Det smaker politistat å bruke fire år på å finne ut av om en liten bedrift som Holstad eier, har hvitvasket syv millioner kroner.

Dagens tilstander på økokriminalitetens område betyr at rettsstaten svekkes. Det må tas noen grep. Det er behov for en instans som ettergår politiets etterforskning av saker som trekker ut i tid. En som etterforskes må kunne kreve at det ikke tas pause i etterforskningen fordi andre saker anses som viktigere. Om det skjer, skal utsatt etterforskning automatisk medføre erstatning. Det skal svi at politiet ikke henlegger en sak raskt nok.

Når det har tatt fire år før Holstad frifinnes, skyldes det at andre saker er blitt vurdert som viktigere. Det er forståelig. Den feilen politiet gjør, er at de ikke henlegger siktelser langt tidligere. Har en ikke bevis, så har en ikke bevis. Da skal folk regnes som uskyldige, selv om det er noe som synes det luker lovbrudd lang vei.

Det ropes stadig om at samfunnet må intensivere jakten på hvitsnipp-forbrytere. Da må det følges opp med ressurser og saker må henlegges raskere enn det skje i dag når det ikke skjer noen framgang i etterforskningen.