Et litt grønnere Equinor

Equinor er ingen pest og plage. Det er et selskap Norge kan være stolt av selv om de i flere tiår skal drive mest med olje og gass. De skal satse på grønn energi i takt med at markedet åpner seg for det.

Lysten til å «bli grønn» er ikke overvettes stor i Equinor. De er tross alt en organisasjon som er skrudd sammen rundt vissheten om olje og gass som fortreffelig og eksepsjonelt lønnsomt. Det er derimot en dyd av nødvendighet å male selskapet så grønt som overhode mulig. Det skyldes ikke bare at det er grønn energi som har framtiden for seg. Det handler om å kunne framstå som et spiselig selskap for politikerne og opinionen, og som et attraktivt selskap for de beste hodene.

Equinor kommer til å drive med olje og gass i flere tiår ennå. Slik sett er det ikke noen grunn for dyktige ingeniører å ikke søke seg jobb i Nordens største og mest lønnsomme selskap. For noen arbeidstakere er det imidlertid viktig å jobbe i et selskap som har et positivt omdømme. Et olje -og gasselskap framstår som gårsdagens selskap. Slik er det imidlertid bare i politisk og opinionsmessig sammenheng, men ikke på børsen. Det er få selskaper som vil være i nærheten av å oppnå den lønnsomheten Equinor sannsynligvis vil kunne regne med de neste tiårene. Å drive med olje og gass gir enormt god lønnsomhet. Å satse på grønn energi gir langt fra den samme avkastningen.

Aksjonærene, og det er de som bestemmer de lange linjer, vil at selskapet skal drive på med det som gir størst lønnsomhet, altså olje og gass. Det betyr ikke at de er imot at Equinor satser mer på grønn energi. Det handler om å posisjonere seg for framtiden. Det finnes imidlertid ikke aksjonærer i Equinor som mener selskapet skal begynne å bygge ned virksomheten innen olje og gass av hensyn til klima. Det er markedet som bestemmer produksjonen av olje og gass. Så lenge etterspørselen er der, vil Equinor levere. Hvis det blir innført høye CO2-avgifter, som fører til mindre etterspørsel etter olje og gass, vil selskapet ta det til etterretning. Equinor følger markedet. Det er politikerne som må styre utviklingen. De må rette fokus mot bruken av olje og gass, ikke produksjonen. Det tar selskap som Equinor seg av. Stortinget skal ikke vedta hvor mye olje og gass Equinor skal produsere. Det avgjør de selv. Politikerne kan imidlertid bestemme at vi på sikt skal produsere mindre olje og gass. Da må de lyse ut færre letekonsesjonen og bestemme for eksempel at det ikke skal være oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen.

Det mangler heller ikke på representanter fra miljøbevegelsen og politiske partier som nærmest fremstiller Equinor som en pest og en plage. Det er det ingen grunn til

Det mangler heller ikke på representanter fra miljøbevegelsen og politiske partier som nærmest fremstiller Equinor som en pest og en plage. Det er det ingen grunn til. Equinor driver lovlig virksomhet og følger i de sporene som politikerne har trukket opp. I møtet med den negative fokuseringen som olje- og gassbransjen utsettes for, bruker Equinor store ressurser for å styrke selskapets omdømme. Det er ikke lenger først og fremst knyttet til et forsvar for den olje- og gassvirksomheten de driver. De fremhever nå sin satsting på grønn energi.

Equinor har planer om å investere 100 milliarder i fornybar energi i årene framover. I år utgjør investeringen i fornybar ikke mer enn 5 prosent. I 2030 regner de med at investeringene i grønn energi vil utgjøre 15-20 prosent. Olje og gass vil med andre ord være hovedaktiviteten i flere tiår framover.

Likevel bruker Equinor store ressurser på å få fram at de satser på grønn energi. Bytte av navn fra Statoil til Equinor er et uttrykk for det. På oljemessen i Stavanger i år benyttet konsernsjef Eldar Sætre anledningen til å snakke om selskapets satsing på vindmøller.

Statoil skal ha en fot i landets mest lønnsomme næring og en fot i grønn energi som etter hvert vil gi en forsvarlig lønnsomhet

Jill Tove Bruseth, stipendiat ved NMBU og forsker på grønn omstilling, sier til Klassekampen at det er vanskelig for mannen i gata å skjønne hva Equinor gjør.

– De kjører framtidsrettede kampanjer om fornybar energi og sponsorordninger, og folk begynner å se på dem som positive samfunnsaktører. Det er en del av strategien: Selskapet vet godt at folk vil ha god samvittighet. Problemet er at det bidrar til å dekke over at det i virkeligheten skjer få endringer, sier Buseth.

En forvirrende uttalelse. Equinor har da fra da de så dagens lys vært en positiv samfunnsaktør. Equinor er et selskap Norge fortsatt kan være stolt av. Equinor markedsfører seg heller ikke med tanke på at folk skal få god samvittighet. Folk vet at Equinor først og fremst driver med olje og gass. Samtidig vil Equinor få fram at de i framtiden være et energiselskap som skal satse på fornybar, grønn energi. Verre er det ikke. Statoil skal ha en fot i landets mest lønnsomme næring og en fot i grønn energi som etter hvert vil gi en forsvarlig lønnsomhet. Det er ikke «enten eller», det er «både og» i mange år framover.