Ingen oljebrems i sikte

Det vil aldri bli fattet et politisk vedtak om at vi skal slutte med olje og gass. Først når unge ikke lenger vil jobbe med olje, prisen på utslipp går opp og etterspørselen ned, vil bransjen selv bygge ned.

Oljeservicegründer Ståle Kyllingstad er sjokkert over at et stort flertall av ungdomspolitikerne vil legge ned oljebransjen. Kyllingstad sier til Dagens Næringsliv at skolesystemet «synder» når de ikke forklarer hvor landet henter pengene sine fra.

AUF-leder Ina Rangønes Libak nekter for at de er naive. Hun vil ha planer for hvordan det grønne skiftet skal skje, slik at man ikke ender opp med høy arbeidsløshet om 10-20 år.

For tiden snakker ungdomspolitikerne og miljøbevegelsen stort sett til døve ører. Denne uken har olje- og energiministeren delt ut 83 nye letelisenser. Det er rekord. Foten er på gassen, ikke på bremsepedalen.

I Klassekampen i dag slår direktøren for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt- Pedersen fast at norsk olje er den reneste i verden. Han viser til en rapport fra Rystad energi der de har kartlagt utslippene fra de 20 største oljeprodusentene.

Oljen vi finner på våre breddegrader er lettere og reinere enn den den som hentes opp andre steder i verden. Gass slipper ut mindre C02 enn olje. Vi produserer relativt mer gass enn olje sammenliknet med andre land.

Derfor konkluderer Schjøtt-Pedersen: Så lenge det er behov for olje og gass, er det fornuftig å produsere den i Norge. Schjøtt-Pedersen understreker at han er for økte CO2-avgifter og at det satses mer på grønn energi.

Dersom rapporten fra Rystad holder mål, har Schjøtt-Pedersen rett. Det blir ikke mindre C02-utslipp av at Norge reduserer sin produksjon av olje og gass så lenge det fører til at andre land øker sin produksjon for å dekke etterspørselen.

Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, vil Norge drive med olje og gass.

Lederen i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, blir provosert over det hun kaller «grønnvaskingen» av oljen. Hun påstår oljebransjen lever på en livsløgn og at de ikke tar inn over seg hvor alvorlige klimaendringene er.

Lundberg befinner seg i likhet med ungdomspolitikerne på en annen bane enn den hvor norsk oljepolitikk utformes på.

Marius Holm i Zero er i større grad på høyde med situasjonen. «Først og fremst må vi redusere forbruket av olje», sier han. Nettopp.

Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, vil Norge drive med olje og gass. Det kommer ikke til å skje at Stortinget behandler olje- og gassnæringen på lik linje med pelsdyrnæringen som de vil forby.

Stortinget kommer aldri til å fatte et vedtak om at vi skal slutte med olje og gass. Dette vil de selskapene som produserer olje og gass finne ut av selv. Når etterspørselen går ned, vil de trekke seg ut eller de vil la være å gå i gang med produksjon på nye felt.

Det Stortinget bør gjøre, er å endre skattereglene slik at staten subsidierer leting i mindre grad enn i dag mot at den ekstra oljeskatten, blir redusert.

Det bør ikke skje en dramatisk endring, men oljeselskapene vil ha forståelse for at staten vil sende et signal om at vi forventer lavere etterspørsel etter olje og gass på sikt og at det derfor er naturlig at staten tar mindre risiko.

Så langt er verken Ap eller regjeringen rede til å gjøre endringer i oljebeskatningen. Vi kjører videre i samme tempo.

Det er ikke produsentene av olje og gass som er problemet

Oljebransjen har liten grunn til å bekymre seg for hva politikeren kan finne på å vedta. De strever med sine budsjetter og vet hvor inntektene kommer fra.

Det er større grunn til bekymring for bransjen at ungdommen vender dem ryggen, ikke i form an av meninger fra ungdomspolitikere, men ved at det dramatiske fallet i søkere til petroleumsstudier.

I løpet av fem år er antallet søkere redusert fra 1400 til under 300. Får ikke næringen tilgang på kompetanse, vil det føre til en nedbygging.

Ungdomspolitikere og miljøbevegelsen bør avstå fra rakke ned på oljebransjen hver gang de gis mulighet til det. Det er ikke produsentene av olje og gass som er problemet.

De leverer en lovlig vare som det fortsatt er stor etterspørsel etter. De bør heller konsentrere innsatsen for endringer i petroleumsbeskatningen, høyere CO2-avgifter, sterkere satsing på grønn energi og reduserte CO2-utslipp på alle områder i samfunnet.