Klarsignal til Giske

Det virker som om Giskes plan er å bygge seg opp igjen som en sentral leder i Ap. Når han igjen gis en lederposisjon, vil han utøve lederskap på en mer reflektert måte.

Trond Giske kunne notere seg for en trefoldig seier før helgen som ikke betyr all verdens nå, men som kan få stor betydning for ham på sikt.

Det er ikke lenger noe til hinder for at han kan innta posisjoner i partiet, ettersom ledelsen i Ap presiserer at de ikke har konkludert med at Giske har brutt likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering og at prosessen kunne vært bedre.

Giske har utarbeidet et 70 siders langt notat der han gir til kjenne sitt syn på de sakene som har vært oppe til behandling. Han mener partiet burde ventet med å trekke konklusjoner til han fikk forklart seg og at det ikke er grunnlag for å påstå at han har brutt partiets retningslinjer. Han tar selvkritikk på sin oppførsel overfor kvinner og innrømmer at han ikke har vært bevisst sin rolle og maktposisjon i ulike sammenhenger.

Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng fastholder at han har brutt partiets retningslinjer. Han får ikke sin sak opp til ny behandling. Det hadde han neppe regnet med. Det ville betydd bråk igjen. Er det noe Ap ikke trenger nå, er det at mediene igjen begynner å interessere seg for Trond Giske i et #metoo-perspektiv. Ap-ledelsen setter med brevet til Giske sluttstrek for saken. Det er Giske innforstått med.

Kjersti Stenseng sa allerede i vår at hun ønsket Trond Giske tilbake i sentrale roller i partiet. Jonas Gahr Støre har fram til nå sagt at det tar tid før man kan komme tilbake etter et tillitsbrudd. Nå er Stenseng og Støre på linje. Det er ikke noe til hinder for at Giske igjen kan representere partiet på lik linje med alle andre.

De som var Giskes motstandere i bataljen for et år siden, for eksempel nestleder Hadia Tajik og Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, mener Giske ikke har grunn til å være fornøyd med noe som helst. Tittelen på Alstadheims kommentar er: Nytt nederlag for Giske. Ifølge Alstadheim er det et nederlag for Giske at han ikke får saken sin opp til ny behandling. Han mener brevet fra Ap-ledelsen ikke inneholder noe nytt og at Giske misforstår. Ap-ledelsens presisering av at de ikke påstår at han har brutt likestillingsloven, anser han ikke som vesentlig.

Alstadheim bør merke seg at et par av de kvinnene som varslet, reagerer negativt på brevet fra Ap-ledelsen. Det gjør også Likestillingsombudet. De vil sende Ap et brev der de vil hevde at partiet burde ha tatt stilling til om Giske brøt likestillingsloven.

– Giske-saken kan ha skapt uklarhet om hva som faktisk er seksuell trakassering, og om hvilket ansvar en organisasjon eller arbeidsplass er pålagt når slike varsler skal håndteres, sier assisterende likestillingsombud Mads Harlem til VG. Likestillingsombudet mener arbeidsgivere og organisasjoner er pålagt å foreta en juridisk vurdering når det fremsettes varsler om seksuell trakassering.

Aps ledelse på Stortinget tauet inn en jurist som vurderte sakene fra to av kvinnene som varslet. Her ble det konkludert med sannsynlig brudd på loven. Hadia Tajik understreket også at hun som jurist reagerte på Støre og Stensengs behandling av saken.

Framfor å sluttføre sakene langs lovsporet, nøyde Ap-ledelsen seg med å konkludere med at partiets retningslinjer var brutt

Ap-ledelsen hyret også inn en jurist som rådgiver og Giske benyttet seg også av jurister for å gi sitt syn på saken. Jonas Gahr Støre henviste også til likestillingslovens beviskrav.

Framfor å sluttføre sakene langs lovsporet, nøyde Ap-ledelsen seg med å konkludere med at partiets retningslinjer var brutt. Hvilke retningslinjer i Ap som er forskjellige fra bestemmelsene i Likestillingslovene, og som Giske har brutt, er ikke godt å si. Det hele koker ned til at Giske har oppført seg kritikkverdig overfor flere kvinner, og reaksjonene var så skarpe at ledelsen måtte foreta seg noe. Giske mistet støtte og tillit. Han valgte å trekke seg som nestleder. Andre vil si han ble presset ut.

Det kan umulig være slik at organisasjoner plikter å hente inn en jurist hvis det fremsettes påstander om seksuell trakassering. Snart er det på plass et lavterskeltilbud som skal behandle slike saker. En arbeidsgiver kan da overlate til ombudet å ta stilling til om det har skjedd seksuell trakassering.

Da Dagens Næringsliv begynte å sjekke Giskes kvinnebekjentskaper høsten 2017 var deres tese at han var en norsk Harvey Weinstein. Weinstein ble beskyld for flere voldtekter og overgrep. I Giskes tilfeller handlet det om at han forsøkte seg og ikke tok et nei for et nei slik kvinner forventet. Plagsomt nok for kvinner som ble utsatt for hans pågåenhet, men ifølge Ap-ledelsen påstår de ikke at han bedrevet seksuell trakassering i juridisk forstand.

Han var sterk og drivende dyktig, men mistet noe av evnen til å se seg selv med de øynene andre ser ham

Det måtte sannsynligvis gå som det gikk med Giske for et år siden. #metoo var en bølge som det ikke var mulig å stå imot da den traff en av Aps mektigste.Den dommen som rammet Giske i januar i fjor, er ikke nødvendigvis den dommen historien vil felle over ham. Det ligger en 70 siders vurderinger fra Giske som kan bringe hans sak i et annet lys. Verken kvinnene, Giske eller Ap er tjent med at det det igjen graves i saker som ligger mange år tilbake i tid.

Det virker som om Giskes plan er å bygge seg opp igjen som en sentral leder i Ap. Det han har vært gjennom, har ikke gått upåvirket hen. Giske har vært en vinner store deler av sitt liv. Han har hatt et nettverk av en annen verden og visst å utøve makt.

Han ble for trygg i sin rolle. Han var sterk og drivende dyktig, men mistet noe av evnen til å se seg selv med de øynene andre ser ham. Han oppdaget for seint at pågåenheten i møte med unge kvinner, kunne brukes mot ham. Vi lærer så lenge vi lever. Giske har lært, har han sagt.

Når han igjen gis en lederposisjon, vil han sannsynligvis utøver lederskap på en mer reflektert måte enn tidligere.