Ullevål bør utredes

Bent Høie kan si hva ha vil om helseforetakets ansvar. Nå er dette en politisk sak der manglende tillit til de som styrer helse-Norge tilsier at det må utredes om det fortsatt skal være sykehus på Ullevål.

Det er egentlig bestemt at Ullevål sykehus skal nedlegges. Området skal selges og sykehusene på Aker og Gaustad skal bygges ut. En voksende motstand fra fagfolk, politikere og befolkningen kan føre til at planen må skrinlegges. Problemet er manglende tillit til de som styrer sykehus-Norge. Carl I. Hagen utfolder seg i velkjent stil i Dagens Næringsliv: «Vi er nå blitt skeptiske til de som planlegger sykehus, blårussen i Helse Sør-Øst og departementet. De lager sykehus som er for små fra starten av. Vi ser det nå med Østfolds nye sykehus, som vi har sett det på Ahus før. Ahus skulle være mer enn stort nok, hørte vi, og det begynte med korridorpasienter med en gang».

Hagen jobber intenst for å få Frp til å støtte kravet om at Ullevål skal utredes som alternativ til å bygge på Gaustad. SV, Sp, Rødt og Venstre har alt bestemt seg for å utrede Ullevål.

I 2014 la direktøren ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Erikstein, fram en plan om å bygge et gigantsykehus på Gaustad. Det viste seg å bli for komplisert og dyrt å realisere. To år seinere landet de på at det beste var å bygge ut Gaustad og Aker. Helseminister Bent Høie godkjente planene i fjor. Det ser ikke ut til å ha betydd noe som helst. Motstanden vokser. Fagfolkene ved Ullevål har slaktet planene. De mener det blir for kostbart, at kapasiteten blir for liten og at funksjonsfordelingen mellom de to sykehusene ikke er tilfredsstillende.

Styret i Helse Sør-Øst har forsøkt å komme kritikerne i møte ved å fatte et vedtak om at «Ullevål-alternativet skal belyses». Samtidig fortsetter de planleggingen av nybygg på Aker og Gaustad. Dette vedtaket kan ses på som en erkjennelse av at saken nå er tatt ut av deres hender. Det er duket for politisk omkamp.

5.mars skal det være høring i Stortinget. Det kan umulig Bent Høie ha sans for

5.mars skal det være høring i Stortinget. Det kan umulig Bent Høie ha sans for. Han sa denne uken i Stortinget at «det er helseforetakenes sitt ansvar å planlegge for nye sykehusbygg og sikre forsvarlige tjenester». Det fnyser nærmest Carl I. Hagen av, som for tiden er vararepresentant på Stortinget og leder av Frps gruppe i Oslo bystyre.

Fabian Stang, tidligere ordfører for Høyre i Oslo, er bekymret for utviklingen i saken. Han er også i tvil om hva som er den beste løsningen. Det ser de ut til å være i KrF også. Høyre og Ap ser har så langt støttet planene, men når saken først er i spill, kan mye skje.

Det handler i første omgang om å utrede fortsatt drift på Ullevål. Det kan bety noen års forsinkelse framfor å gasse på for å få bygget på Aker og Gaustad. Det dreier seg om en investering på rundt 40 milliarder kroner. Da bør en være sikker på at ulike alternativer er tilfredsstillende utredet.

Denne saken skulle gjerne Høyre ha ryddet unna før kommunevalgkampen. Hvis det skulle ende med at det blir enighet om at Ullevål skal utredes, vil den ikke få avgjørende betydning. Hvis Ap skulle bestemme seg for å utrede saken, mens Høyre holder fast på at Ullevål skal legges ned, kan det bli en sak Høyre taper på.

Høie kan si hva ha vil om helseforetakets ansvar. Nå er dette en politisk sak

Høie kan si hva ha vil om helseforetakets ansvar. Nå er dette en politisk sak. Avgjørelsen er tatt ut av hendene på Helse Sør-Øst.  For eller imot en utredning er ikke det mest spennende politikere kan bale med. Det er for eller imot nedleggelse av sykehuset på Ullevål det dreier seg om. Det viktigste argumentet mot å konsentrere alt om Gaustad og Aker er manglende kapasitet. Det er et åpent spørsmål om det blir dyrere å bygge på Aker og Gaustad enn å reparere og bygge nytt på Ullevål.

Det vil være en fordel å samle sykehusdriften på to steder. En utredning vil vise om dette kan forsvares ut fra kapasitet og økonomi. Fagfolk advarer mot svekket pasientsikkerhet med den løsningen som er valgt. Det høres ut som et vikarierende argument. En klarer å bygge nytt og flytte pasienter i Oslo som man har klart andre steder i landet.