Bollestad i sentraliseringsskvis

Veterinærinstituttets planlagte nedbemanning av regionskontorene får mat- og landbruksminister Olaug Bollestad til å vri seg i sentraliseringssmerter. Det er selvsagt Sp som svinger pisken.

Ifølge Klassekampen i dag vil 25 000 statlige arbeidsplasser komme i spill i årene framover ettersom det omorganiseres og effektiviseres over en lav sko i offentlig sektor. Felles for det meste som er på gang er økt sentralisering.

Det skjer både i Posten, innen helsevesenet, i Nav, forsvaret, Vegvesenet, politiet, skatteetaten og i forvaltningen forøvrig.

En del er et resultat av sammenslåingen av kommuner. Mindre enheter slås sammen, og digitaliseringen gjør det mulig å legge flere oppgaver sentralt.  En trenger så mange ansatte på regionalt eller lokalt nivå for å få utført de samme oppgavene når digital teknologi tas i bruk. Dessuten er det et idal for tiden at kompetanse skal samles, ikke spres tynt utover.

Det er et mål for regjeringen å effektivisere offentlig sektor. Derfor bør de bør juble over utviklingen, dog uten å lovprise sentraliseringen som er et virkemiddel for at dette kan skje.

Sentralisering er et ord ingen liker for tiden. Da finner en heller på ord som «nærpolitireformen».  

Sentralisering er et ord ingen liker for tiden. Da finner en heller på ord som «nærpolitireformen».

Den som definitivt ikke jubler over utviklingen, er mat- og landbruksminister Olaug Bollestad. Veterinærinstituttet vil nedbemanne regionskontorene i Tromsø, Trondheim og Sandnes for å spare penger.

Stavanger Aftenblad skriver at Bollestad har kalt inn ledelsen og styret i Veterinærinstituttet til et møte hvor de må forklare seg.

– De må ha en veldig god grunn for at jeg som landbruksminister skal akseptere dette, sier Bollestad til avisen.

Veterinærinstituttet har begrunnet kuttene med dårlig økonomi. Når de flytter inn i nye lokaler i Ås like utenfor Oslo, kan de i større grad sentralisere virksomheten.

Bollestad sier det ikke har kommet noen varsler i forkant om dårlig økonomi i instituttet eller problemer med å holde den desentraliserte strukturen oppe.

– De har jo bygget nytt på Ås for X antall milliarder kroner. Da er det vanskelig å forstå at 20 til 25 millioner kroner på driften ikke kan håndteres. Det må jeg få en forklaring på. Vi ønsker en desentralisert struktur, og det er bekymringsfullt for dyrehelsa og folkehelsa at regionale kontorer legges ned, sier hun.

Geir Pollestad (Sp) har bestemt seg for å henge på Bollestad som en klegg i denne saken. Hvis Bollestad klarer å få Veterinærinstituttet til å droppe planene om nedbemanning, kan hun regne med å bli plassert på statue i Sandnes.

Ennå har ikke Trygve Slagsvold Vedum kommet på banen. Han kommer til å beskylde regjeringen for å svikte både mennesker og dyr.

En statsråd kan ikke overstyre et styre. Hun kan be styret om å vurdere nedbemanningen på nytt. Det kommer styret til å si at de vil gjøre.

Når en statsråd rykker ut slik Bollestad gjør, vil vanligvis en underliggende etat forsøke å hindre at statsråden blir stående igjen som en taper.

Derfor kan være det i første omgang hende man vil foreta en mer beskjeden nedbemanning enn de har lagt opp til.

Hvis styret i instituttet er av den tøffe typen, ber de om en ekstrabevilgning i revidert budsjett eller i budsjettet for neste år. Den slags forslag kan Bollestad like godt skyte ned med en gang.

Hun kommer ikke til å få en krone ekstra fra Siv Jensen fordi hun ikke liker nedbemanning og blir plaget av Geir Pollestad.

Ennå har ikke Trygve Slagsvold Vedum kommet på banen. Han kommer til å beskylde regjeringen for å svikte både mennesker og dyr.

Utfordringen for Bollestad er å finne en løsning som i alle fall kan vare i to år til over neste stortingsvalg.

Hun må i alle fall få styret i Vetrinærinstituttet til å forstå at hun ikke kan ha slike saker gående kun måneder før kommunevalget braker løs.