Milliardene i sykehusbygg

Når eksperter mener det er 20 milliarder å spare på bygge nytt på Ullevål framfor Gaustad, bør Stortinget instruere Bent Høie om å sørge for at begge alternativer utredes. 

Helse Sør-Øst har vedtatt å avvikle sykehuset på Ullevål, selge tomten og bygge nytt sykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.

Helseminister Bent Høie har godkjent planene. Det burde vært tut og kjør nå, men store byggeprosjekter i offentlig regi går ikke alltid på skinner. Protestene har økt i styrke de siste månedene.

Det var ikke en samling «hvem som helst» som i går la fram planer om å bygge nytt sykehus på Ullevål.

Det var åtte menn i sin beste alder med til sammen 280 års erfaring fra ledelse, planlegging og prosjektstyring, opplyste de.

Karene hevder det blir 20 milliarder rimeligere å bygge Ullevål. Den mest kjente av de åtte, Eilif Holte, har tidligere slaktet forarbeidet som er gjort før vedtaket om å bygge på Gaustad ble fattet.

Risikovurderingene holder ikke mål og det er fare for at kapasiteten på Gaustad blir for liten om Oslo fortsetter å vokse.

Både helseforetak og helseminister har slik sett gjort jobben sin. Så går det politikk i saken

Dette er egentlig en sak Helse Sør- Øst skulle hatt full styring over. Helseministerens rolle er å godkjenne viktige beslutninger fattet av styret i helseforetaket. Både helseforetak og helseminister har slik sett gjort jobben sin. Så går det politikk i saken.

Rødt, Sp og SV har tråkket på bremsen. De vil ha byggesaken bedre utredet. Stortingets helse- og omsorgskomite drøfter saken i dag. Venstre har alt bestemt seg for å be om en bedre og bredere utredning. Ifølge Dagsavisen er Frp i ferd med å innta samme standpunkt.

Høyre og Ap har ennå ikke tråkket på bremsepedalen. Det kan de komme til å gjøre, for dette blir fort en tapersak i valgkampen til høsten.

Når det skal bygges for 59 milliarder, bør det ikke reises alvorlig tvil om premissene som et vedtak bygger på.

Ryktene går om at Sylvi Listhaug, Frps fraksjonsleder i Helse -og omsorgskomitéen, er i ferd med å kreve en bredere utredning.

En av de som har ivret for å iverksette den beslutningene som er fattet, er Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Han frykter videre utredninger vil forsinke prosessen og minner om at det haster med å bygge ut sykehuskapasiteten i Oslo.

Når det skal bygges for 59 milliarder, bør det ikke reises alvorlig tvil om premissene som et vedtak bygger på.

Det som har skapt den flokete situasjonen som har oppstått, er beslutningen om å slå sammen Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål til ett sykehus. Det lå i kortene at det skulle skje en samlokalisering i Oslo Universitetssykehus. Det ble besluttet at en skulle starte med å legge ned Aker sykehus. Da Siri Hatlen i 2009 ble ansatt som ny direktør for Oslo Universitetssykehus, gikk hun i gang med disse planene. Hun trakk seg to år seinere med henvisning til at hun ikke kunne legge fram en økonomisk langtidsplan som Helse Sør-Øst kunne godta.

Bjørn Erikstein tiltrådte som ny administrende direktør samme år. Han kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Helse – og omsorgsdepartementet og hadde tidligere vært administrerende direktør i Helse Sør. Han hadde vært med å legge premissene for Oslo Universitetssykehus og visste hva han gikk til.

Han gjorde som Siri Hatlen, gikk i gang med å legge en plan for samlokalisering. Eriksen foreslo å bygge et gigantsykehus på Gaustad. Her la han inn både Ullevål, Radiumhospitalet og Aker for å gi maksimale samlokaliseringsgevinster.

Det viste seg umulig å bygge så stort på Gaustad. Planene måtte nedskaleres betydelig. Det endte opp med nedleggelse av Ullevål sykehus og å beholde Radiumhospitalet og Aker. Her ligger en mulig feilkilde. Et nytt sykehus er blitt utredet med utgangspunkt i de opprinnelige planene om at det beste er å samle alt på Gaustad.

Ekspertgruppen som i går la fram sitt Ullevål-alternativ, ser for seg på sikt at Gaustad avvikles. De mener Ullevål-tomten er stor nok til å få bygget den kapasiteten Oslo trenger.

Hvis det skulle ende med at det blir bygget nytt på Ullevål, vil en gå glipp av den innsparing som en samlokalisering vil gi. I løpet av en periode på 20 eller 100 år, utgjør det adskillige millioner. Når det legger opp til at Gaustad skal avvikles, må det ses på som en erkjennelse av at det er fornuftig med en samlokalisering.

Hvis enda flere baller skal kastes opp i luften, kan det stilles spørsmål med om skapningen Oslo Universitetssykehus er eller kommer til å bli vellykket eller fungere slik det var tenkt. Ender det med bygging på Ullevål, bør en vurdere om Rikshospitalet etter hvert skal bli et selvstendig riksdekkende spesialistsykehus.

Det beste alternativet ville vært og bygget et nytt stort sykehus på en tomt i Hovin. Da ville en kunne avviklet sykehusdriften i de gamle bygningene på Ullevål og Aker og tatt ut samlokaliseringsgevinster.  Det er påfallende at det nå tas til orde for å bygge nytt på de to stedene sykehusdriften er anbefalt avviklet.