Nedtelling for May

Bordet fanger. Når Theresa May må starte forberedelsene til å delta i valget til EU-parlament 23 mai, øker sjansen for at Storbritannia ikke vil komme seg ut av EU. Da kan Theresa May overlate roret til andre.

En statsminister kan ikke annet enn å forholde seg til det flertallet som den folkevalgte forsamling bestemmer.

Det er ikke flertall for den avtalen Theresa May har forhandlet fram med EU. EU har gitt klar beskjed om at det ikke er aktuelt å endre på denne avtalen. De har ikke mer å gi.

Det har Theresa May sagt hele tiden, men en stor flokk parlamentsmedlemmer ville ikke høre. Nå er det ikke lenger i tvil om at May hadde rett.

I hele høst hevdet May at alternativet til den avtalen hun forhandlet fram, var at Storbritannia måtte gå ut av EU uten en avtale. Parlamentet har vedtatt at det ikke er aktuelt.

Den eneste muligheten som gjenstår, er å henvende seg til Labour for å finne ut hvor langt de er villige til å gå for å få gjennomført brexit. Lite tyder på at May og Jeremy Corbyn vil lykkes i å komme til enighet.

Når det ikke er flertall for noe som helst, får det være som det er. Det betyr at Storbritannia må delta i valget til EU-parlamentet 23. mai.

Storbritannia vil fortsette som medlem i EU fordi de ikke klarer å samle seg om å melde seg ut.

Ved å åpent å snakke om at hun vil trekke seg, har hun i realiteten startet nedtrappingen mot sin egen avgang.

Theresa Mays prosjekt har vært å gjennomføre brexit. Når flertallet i Parlamentet ikke vil, er det ikke noe hun kan gjøre. Hun har sagt seg villig til å trekke seg som statsminister dersom avtalen hun har forhandlet fram blir vedtatt.

På denne måten ville hun understreke hvor viktig det har vært for henne å få gjennomføre brexit.

Ved å åpent snakke om at hun vil trekke seg, har hun i realiteten startet nedtrappingen mot sin egen avgang.

Hvis det ender med at Storbritannia stiller med kandiater til valg til EU-parlamentet 23 mai, er det naturlig at hun varsler at hun trekker seg.

May ba om en utsettelse av brexit til 30. juni. Hun så ikke noe poeng i å trekke det lenger ut. Det ville ikke EU være med på. De ga en utsettelse til 31. oktober på betingelse av at de deltar i EU-valget. Hvis ikke blir de kastet ut av EU uten avtale 23. mai.

Presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, sa til polske medier i går at han har en stille drøm om at det ikke blir noe av brexit.

Han ville gi britene utsettelse et helt år. Det var nok fordi han mener det ville økt sjansen for at de dropper brexit.

Det kan bli spennende prosesser i EU når Storbritannia skal trøkke på for at nasjonalstatene skal få bestemme mer og Brussel mindre.

Når May ikke lykkes i å få iverksatt brexit etter å ha prøvd så hardt, bør hun gi partiet mulighet for å velge en annen leder.

I forhold til brexit løser det neppe noe som helst. EU vil føre samtaler med en ny statsminister, men de vil ikke åpne for nye forhandlinger.

De konservative vil beholde makten. Derfor skriver de ikke ut et nyvalg. Labour og De konservative vil sammen måtte ta ansvaret for at Storbritannia ikke kommer seg ut av EU.

Det er ikke godt å si hvordan velgerne vil reagere. De bør kunne forstå at brexit ikke kan gjennomføres når det ikke er flertall for det i parlamentet.

Slik situasjonen er nå, er det ikke noe poeng med en ny folkeavstemning. De britiske politikerne er ikke engang enige om hva de skal be folket mene noe om.

Etter all sannsynlighet må Storbritannia forbli i EU. Når de ikke kommer seg ut, vil de arbeide for at EU skal endre seg slik at medlemskapet oppleves mindre problematisk.

Det kan bli spennende prosesser i EU når Storbritannia skal trøkke på for at nasjonalstatene skal få bestemme mer og Brussel mindre.