Frps bompengebløff

I helgen fikk Carl I. Hagen landsmøtet til å late som om Frp ikke er et regjeringsparti som må ta ansvar. Velgerne går ikke på bløffen om 100 milliarder oljekroner for å skrote bompengene.

Carl I Hagen fikk med seg et enstemmig landsmøte på at det skal brukes 100 milliarder kroner slik at en kan droppe bompenger både her og der. Vedtaket ble enstemmig selv om Sylvi Listhaug på vegne av ledelsen advarte mot det fordi hun mente det var urealistisk. Frp-ledelsen mener Frp må prioritere saker de har muligheter for å få gjennomslag for. Et overveldende flertall på landsmøtet hadde ikke sansen for en slik «realismetekning». Da varslet Siv Jensen at de like godt kunne stemme for, men hun la til at det ikke blir lett å få gjennomslag.

Det er ikke så farlig, ifølge Carl I Hagen. Han vil at Frp skal innkalle de andre regjeringspartiene til et møte. Der skal pressen sitte på gangen og vente på resultatet. På dette møtet skal Siv Jensen foreslå å bruke 100 milliarder kroner av årets overskudd fra oljefondet slik at landets bompengestasjoner kan skrotes.

– Om Siv Jensen kommer ut av møtet med beskjed om at de andre partiene sa nei, dobler vi oppslutningen vår, sa Hagen.

Carl I. Hagen har rigget seg til en enkel verden. Han drømmer seg tilbake til sine egne glansdager da han kunne sette dagsorden. Slik er ikke verden for et parti som har valgt å styre landet gjennom et forpliktende samarbeid i en regjering.

Nei til bompenger har vært en viktig sak for Frp. Denne saken har de ofret på regjeringssamarbeidet alter. Frp stemmer i Stortinget sammen med de andre regjeringspartiene for alle bompengeprosjekter. Det bygges veier som aldri før, men det kreves også inn bompenger som aldri før.

I hele perioden har Frp hatt samferdselsministeren. Han lever godt med at bilistene hvert år må betale 13 milliarder kroner i bompenger. Om en måned kommer Frp til å stemme for utbygginger av E18 og E6 der det legges opp til at til sammen 10 milliarder skal finansieres av bompenger.

Hvis Frp skulle vinne fram med å bruke 100 milliarder for å avvikle ordningen med bompenger, vil det være en gigantisk seier for Frp. Da kan bompengepartiene som er etablert, forsvinne like raskt som de har dukket opp. Frp kan triumfere og minne velgerne på hvem de bør takke.

Hagens forlag vakte begeistring på landsmøtet. På sikt kommer det til å øke Frps følelse av avmakt fordi det ikke kommer til å bli regjeringens politikk

Noen vil sikkert foreslå at det reises en statue av Carl I. Hagen der bompengestasjonen på E18 ut av Oslo sto. Hagen kan kledelig svare at «nå må det ikke bli for mye av det gode».

Hvis Hagens forlag faller dødt til jorden, vil Frp neppe få en eneste velger bare fordi de foreslo det. Slik bompengesaken har utviklet seg, betyr ikke ord noe. Det er handling som teller. Frp blir målt på det regjeringen faktisk gjør når det gjelder bompenger. Samferdselsminister Jon Georg Dale har annonsert at regjeringen vil bruke 200 millioner for å få ned bompengene. Etter Frps landsmøte regnes det som et spytt i havet.

Hagens forlag vakte begeistring på landsmøtet. På sikt kommer det til å øke Frps følelse av avmakt fordi det ikke kommer til å bli regjeringens politikk. For Frps tillitsvalgte vil denne saken vise hvor enorm avstand det er fra det landsmøtet ønsker seg og til det regjeringen står for.

Problemet med Hagens forslag er at det sprenger alle rimelighetens grenser. Hadde han krevd en tidobling av det Dale foreslår, 2 milliarder, kunne Erna Solberg blitt tvunget til å vurdere det. Hagens forslag bruker hun ikke mer enn fem minutter på å avvise.

Regjeringen avviste i vår tanken om å finansiere bygging av det nye regjeringskvartalet og kjøp av en ny fregatt «nedenfor streken», altså i tillegg til den normale bruken av oljepenger. Her dreier det seg om rundt 30 milliarder over en tiårsperiode.

Politikerne har mistet kontrollen på virkningen av alle bomstasjonene. Dette rammer ført og fremst regjeringen, for det er de som sitter med ansvaret. Mediene er fulle av eksempler på hvilke urimelige utslag det får for enkelte. Folk er sinte. De har en opplevelse av at politikerne ikke har oversikt over konsekvensene av de vedtakene de fatter.

Velgere foretrekker faktisk partier som er i kontakt med den virkeligheten politikken skal utformes i

Stortinget har vedtatt en voldsom ambisiøs nasjonal transportplan.Skal vi bygge ut så mye vei, bør staten ta en større del av finansiering slik at bompengeandelen kan reduseres. For ikke å risikere overoppheting av norsk økonomi, bør vi ikke bruke flere oljemilliarder. Store deler av befolkningen tåler imidlertid at skattene økes. Det bør skje om vi skal opprettholde utbygging av veier på dagens nivå.

Økte skatter vil selvsagt ikke Carl I. Hagen eller andre i Frp høre snakk om. De vil ha lavere skatter og avgifter. Frp har penger til alt mulig. Finansminister Siv Jensen vet imidlertid at det går galt med norsk økonomi hvis det pøses på med oljemilliarder.

Fps politikk henger ikke sammen. Vedtaket om å ta 100 milliarder fra oljefondet for at bilistene skal slippe å betale bompenger, er et bevis på det. Velgerne gjennomskuer det. Det som var ment som et forslag for å øke velgeroppslutningen, kan føre til at flere velgere vender seg bort. Velgere foretrekker faktisk partier som er i kontakt med den virkeligheten politikken skal utformes i.