Kjos på vei ut av tåka

Bjørn Kjos kan være i ferd med å bringe Norwegian til nye høyder. På sikt kan SAS-pilotene ha skaffet Norwegian et konkurransefortrinn de kan utnytte.

Aksjemarkedet straffer hardt den som er på vei nedover, særlig dersom det går brattere nedover enn det både selskapet og analytikere regner med. Det vet Bjørn Kjos alt om. Det siste året har vært en sammenhengende nedtur, fordi det med rette ble skapt tvil om selskapets evne til å finansiere den vekstrategien det la opp til. Det endte med krise på nyåret. Selskapet måtte ha inn ny kapital. Aksjonærene måtte redusere sin eierandel eller skyte inn mer kapital. Aksjekursen stupte.

Det hadde ikke blitt så galt om ikke Norwegian hadde fått problemer med de nye flyene sine. Den slags forklaringer hjelper ikke i aksjemarkedet.

Norwegian skaffet seg tre milliarder fra aksjonærene tidligere i år. En del analytikere har spådde at det ikke ville være nok, fordi de ikke har trodd på å Bjørn Kjos sine uttalelser om at Norwegian vil prioritere lønnsomhet framfor vekst framover.

I siste kvartal har Norwegian solgt fly som de har leid inn igjen, skjøvet ut i tid leveransen av nye fly og redusert antall flyvninger på ruter med lav lønnsomhet.

I går la Norwegian fram tall for april som viser at de er på rett vei. Fire dagers effekt av SAS-streiken betyr ikke all verdens. Det unormale på minussiden er at 737 Max-flyene fortsatt står på bakken.

Aksjemarkedet svarte med å sende aksjekursen opp 6 prosent.

Bjørn Kjos var nøktern i sine kommentarer. Det er mulig han mener Norwegian alt er ute av krisen. Det gjelder imidlertid for selskapet at de ikke framstår som bedre utad enn de er sikre på at de er. Tiden er ikke inne for Kjos til å ta de store ord i sin munn om hvor bra Norwegian kan komme til å gjøre det.

Aksjekursen var på rundt 120 kroner i november i fjor. Nå ligger den på litt over 40. De mest optimistiske analytikerne tror aksjen kan komme over 100 kroner i år. Kjenner vi Bjørn Kjos rett, drømmer han om en aksjekurs godt over det. Da er jobben gjort og han kan tre inn i pensjonistenes rekker.

I går ble det holdt generalforsamling der Niels Smedegaard ble valgt som ny styreleder. Han  erstatter Bjørn Kise (69) som har vært parhesten til Bjørn Kjos siden de startet Norwegian for 26 år siden. Bjørn Kjos er 72 år – og har varslet at han han nå løper siste etappe. Det er uklart hvor lang den er. 

Så lenge Bjørn Kjos jobber hardt og målbevisst og oppnår de forventede resultater, har det ingen hast med å få en ny konsernsjef på plass

Kise og Kjos har lagt oppå til et ryddig lederskifte. Niels Smedegaard vil bruke dette året til å bli kjent med de utfordringer Norwegian står overfor. Så lenge Bjørn Kjos jobber hardt og målbevisst og oppnår de forventede resultater, har det ingen hast med å få en ny konsernsjef på plass. Det Kjos nå er opptatt av, er å overlate et selskap i god stand til sin etterfølger. Det kan se ut som om Kjos vil lykkes med det i løpet av 2020.

Kjos ville helst både vokst til himmels og levert en lønnsomhet som aksjonærene kan være fornøyd med. Det gikk ikke, blant annet på grunn av alle problemene med langdistanseflyene. Derfor vedtok de en tydelig omlegging fra en vekststrategi til en lønnsomhetsstrategi ved årsskiftet. De første tegnene på at de vil lykkes har kommet.

Bjørn Kjos er en rev til å se muligheter i markedet. Han har nok alt merket seg resultatet av streiken i SAS. Pilotene fikk et godt oppgjør. Det er alt kommet signaler fra de kabinansatte om at de også vil stå hardt på kravet om et godt oppgjør i forhandlingene neste år. En mulig streik ligger i luften.

Om Norwegian makter å holde lønnskostnadene nede, vil de styrke sin konkurranseposisjon. Det kan også avtalen om at SAS skal bruke egne ansatte flygere på flyvninger inn og ut av de skandinaviske landene.

Det er fri konkurranse på flyvninger inn og ut av Norge. I den internasjonale flybransjen baserer en seg i økende grad på innleid personell. Det gir økt fleksibilitet og lavere kostnader. Norwegian har organisert seg på en måte som gjør at de i større grad enn SAS kan benytte innleide piloter og kabinpersonal på sine flyvinger utenfor Norge.

De hadde trengt en solid norsk eier som gjerne ville føre det beste i norsk gründertradisjon videre.

Norwegian kunne blitt solgt i høst, men ledelsen mente selskapet ble priset for lavt. SAS har også slitt med lønnsomheten. De er ute av krisen for lengst og leverer milliardoverskudd.

Om Norwegian og SAS nærmer seg et salg, er spekulasjoner. Ledelsen i de to selskapene er opptatt av å levere akseptable resultater til sine eiere. Hva eiere ønsker på kort og lang sikt, rår de ikke over.

Gründerne Bjørn Kise og Bjørn Kjos synes det har vært gøy å eie og drive et flyselskap. Når de etter hvert er ute, kan det være aksjonærene blir mer lystne på et salg.

Norwegian er et eventyr. De hadde trengt en solid norsk eier som gjerne ville føre det beste i norsk gründertradisjon videre. Det handler om å holde det gående, ikke å ende opp som et underbruk av en utenlands transportgigant.