Teknologi deler verden

Når Google vil boikotte kinesiske Huawei, viser det at handelskrigen er i ferd å skape en todeling av verden som kan få dramatiske konsekvenser.

Donald Trump forsvarer handelskrigen mot Kina med at kineseren ikke vil respektere internasjonale handelsregler og at det er et misforhold i handelsbalansen mellom de to land. For hver uke som går blir det tydeligere at handelskrigen også er en krig om makt og posisjoner.

Kina har i løpet av de siste tiårene blitt en økonomisk stormakt. De er råsterke militært og har skaffet seg innflytelse verden over gjennom investeringer og ulike former for økonomisk samarbeid. Kineserne har vendt seg ut mot verden, blitt mer globale, samtidig som de har stålkontroll internt. Kineserne er i ferd med å få fram flere selskaper med sterke posisjoner på den globale arena hvor USA i lang tid har vært dominerende. Gjennom blant andre Google, Apple, Facebook, Amazon har USA er sterkt grep om det globale, digitale markedet.

USA har definert Huawei som en sikkerhetsrisiko

Det selskapet som har hatt største framgang de siste fem årene, er kinesiske Huawei. De satser på både telefoner, PC og nettbrett. De ligger imidlertid lengst framme når det gjelder å bygge teknologisk infrastruktur. Derfor er det en meget aktuell leverandør verden over når det gjelder utbygging av 5G-nettet.

USA har definert Huawei som en sikkerhetsrisiko. De mener det er en fare for at kinesiske myndigheter kan sikre seg informasjon via Huawei, selv om selskapet inngår de strengeste konfidensialitetsavtaler. De mener dessuten at det er en sikkerhetsrisiko å gjøre seg avhengig av teknologi fra Huawei. Derfor presser amerikanske myndigheter på for at selskaper og nasjoner skal boikotte Huawei.

Dette skjer i det klimaet som handelskrigen har skapt. Det handler om å begrense og gjøre det vanskeligere for kinesiske selskaper å få innpass i eget hjemmemarked og i land en samarbeider med.

I dag kom meldingen om at Google stenger sine tjenester for de som kjøper nye Huawei smarttelefoner. Dette er bare begynnelsen. Intel er markedsledende i prosessormarkedet og leverer blant annet prosessorer og serverbrikker til Huaweis PC-avdeling. Ifølge Blomberg vil de ikke lenger levere komponenter til Huawei-telefoner. Selskapene Qualcomm og Broadcom legger seg på samme linje.

Dette kommer ikke som en bombe på Huawei. På kort sikt vil de slite med å få tak i de komponentene de trenger. Etter hvert vil de produsere mer selv eller inngå avtaler med andre leverandører. De har dessuten planer om å utvikle egne alternativer til operativsystemene Android og Windows.

Dagens melding om boikott av Huawei, viser at frontene skjerpes.  Det har Norge alt å tape på, fint lite å vinne på.

Globale IKT-aktører har bidratt til å knytte verden sammen. Dette har ikke minst de gigantiske amerikanske IKT-selskapene hatt nytte av. Når det nå tas grep for stenge Huawei ute fra markeder som USA har sterk innflytelse over, vil kineserne svare med å stenge amerikanske selskaper ute fra det gigantiske kinesiske markedet.

Verden kan et stykke på vei bli delt opp i en kinesisk og en amerikansk sfære. Mange land vil forsøke å være nøytrale i handels -og teknologikrigen mellom de to supermaktene. Kina og USA vil presse på for å få land til å velge side.

USA er vår allierte. Vi kan ikke annet enn å ha et nært og godt samarbeid med USA. Samtidig er regjeringen veldig opptatt av å utvikle gode relasjoner til Kina. Vi vil ikke bli presset av USA til å boikotte Huawei. Vi vil handle både med USA og Kina.

Vi vet ikke hvordan handels-og teknolgikrigen mellom USA og Kina vil utvikle seg. Dagens melding om boikott av Huawei, viser at frontene skjerpes.  Det har Norge alt å tape på, fint lite å vinne på.