Bompenge-forvirringen

Regjeringen er på defensiven om bompenger. Jonas Gahr Støre er på offensiven med forslaget om veiprising, der han ser for seg at det skal tas hensyn til det meste.

Noen ganger er det praktisk at den venstre hånden ikke helt får med seg hva den høyre holder på med. Det har skjedd når det gjelder utbygging av veier her i landet.

Politikerne har pøst på med ambisiøse planer for utbygging av veier. Og mye skulle finansieres med bompenger. For mye, skulle det vise seg. Det brer seg et bompengeopprør over landet som politikerne ikke har kontroll over. 

I går kom meldingen om at «nei til bompenger»-partiet er størst i Bergen. Den slags gir blod på tann – og det er lenge til kommunevalget.

Carl I. Hagen fikk Frps landsmøte med seg på et forslag om at vi skal ta 100 milliarder kroner fra oljefondet slik at vi kan skrote de fleste bomstasjonene.

Ledelsen i Frp har ikke sett lyset for hvordan de skal ta videre et forslag som de er imot. Det er ikke enkelt når Erna Solberg og de andre regjeringspartiene for lengst har vendt tommelen ned for vedtaket på Frps landsmøte. 

200 millioner er småpenger, men samferdselsminister Jon Georg Dale har da fått noe å vifte med.

Siv Jensen har innkalt til krisemøte i regjeringen. Det kommer det ikke mye ut av. Regjeringen har lagt fram revidert budsjett. Her er det satt av 200 millioner som skal bidra til reduserte bompenger. Det er småpenger, men samferdselsminister Jon Georg Dale har da fått noe å vifte med. 

Og når Frp-ere uttaler seg om bompenger for tiden, passer de på å legge til at Frp er imot bompenger. Noen velgere synes det er fint å høre. Andre blir irritert. Ord betyr fint lite når regjeringen har lagt opp til en politikk der det vokser opp bomstasjoner som paddehatter i landet og prisene for å passere skyter i været.

Erna Solberg har gjentatte ganger sagt hun forstår reaksjonene og sier regjeringen vil ta hensyn til at belastningen er blitt for stor en del steder.

– Det er en grense. Spørsmålet er om vi er der nå. Betyr det at vi skal nedskalere? spurte Erna Solberg i VG i går.

Det er ikke noe sjakktrekk for statsministeren å stille spørsmål i den situasjonen som har oppstått. Her forventes det svar. Samferdselsminister Dale har for så vidt gitt et svar. Han har sendt et brev til kommuner og fylker der han gjør det klart at det ikke skal legges opp til økte bompengesatser for å gjennomføre den planlagte veiutbyggingen i de såkalte «byvekst-pakkene».

Dales pålegg er forståelig. I praksis betyr det at en må redusere ambisjonsnivået for utbygging av vei dersom en ikke klarer finansieringen med bompenger på dagens nivå.

Både Siv Jensen og Erna Solberg vet at budsjettet for neste år ikke gir rom for at bilistene kan betale mindre i bompenger. Samlet sett blir det fort en økning, fordi det skal bygges flere bompengefinansierte veier.

Stortinget har vedtatt en Nasjonal Transportplan som vi ikke vil klare å finansiere. Det mest ambisiøse prosjektet er fergefri E39 fra Stavanger til Trondheim. Det skal være ferdig om 30 år og koste 340 milliarder kroner. Det er mer drøm enn virkelighet.

Drømmene i transportplanen vil leve videre. Politikerne ser seg ikke tjent med å nedskalere transportplanen i lys av den økende motstanden mot bompenger.

Ap kan fort vinne noen velgerpoeng i bompengesirkuset. «Riv alle bomstasjonene», sier Støre til VG. Ap vil heller innføre et sinnrikt veiprisingssystem der du betaler ut fra hva du kjører i, når du kjører og hvor du kjører. Støre vil også at de som kjører elbil skal betale. Han minner om at Ap vil reversere kuttene i formueskatten slik at de statlige bevilgningene til vei kan økes.

LO mener svake grupper bør skjermes for å betale bompenger. Også det mener Støre det kan tas hensyn til i hans veiprisingsmodell.

Veiprising er mer fremtidsrettet enn dagens bompengesystem.

Jon Georg Dale fnyser av Støres forslag. Han mener dette bare er en annen måte å hente inn penger fra bilistene på. Bilistene kan komme til å måtte betale mer enn de i dag betaler i bompenger.

NAF er også i mot at bompenger erstattes av veiprising. De vil at bompenger avskaffes og at veiutbygging dekkes av det offentlige. I så fall betyr det en pen økning av skattene.

I framtiden vil staten trenge økte inntekter for å sikre dagens velferdsordninger. Det betyr nok både økt skatt og inntekter for bruk av bil. Veiprising er mer fremtidsrettet enn dagens bompengesystem. Det vil gi politikerne muligheter for et mer differensiert avgiftsopplegg for bruk av bil.

Ellers har drivstoffprisene steget til nye høyder. I Sverige har Facebook-gruppen «Bensinopprøret» alt fått 250 000 medlemmer.

Vi får nok et opprør i Norge også. Jonas Gahr Støre og Erna Solberg får snart spørsmålet om hva de vil foreta seg for å få ned bensinprisene. Da kan de avvæpnende svare at folk får gå over til el-bil. Et eget parti for laver bensinpriser trenger de neppe å frykte.