Mulig Frp-exit

Det er et strategisk smart trekk av Frp å foreslå å innføre moms på el-biler forutsatt at de ser det som en mulighet å tre ut av regjeringen i høst

Erna Solberg valgte å skyte ned Frps forslag om å innføre moms på el-biler fra nyttår av. Tanken er at disse 7-8 milliardene det vil tilføre statskassen skal brukes til å droppe eller reduser bompenger.

Hun kunne latt forslaget fra Frps finanspolitiske talsmann, Sivert Bjørnstad, hengt i luften og sagt at dette ikke er en aktuell problemstilling nå.

Da hadde Venstre laget ei huskestue uten like. Det står vitterlig i regjeringens plattform at alle elbil-fordeler skal beholdes ut perioden.

Fortsatt avgiftsfritak for el-biler var en betydelig seier for Venstre. Erna Solberg har også den store økningen i el-biler på skrytelisten sin over hva regjeringen gjør for å bekjempe CO2-utslipp.

På sikt vil det bli innført moms på el-biler. Om det skjer nå, vil sannsynligvis veksten i el-biler stoppe opp. I verste fall vil flere velge bensinbiler. Dermed vil regjeringen miste en klimapolitisk seier. For Venstre vil det bli en ulykke.

Erna Solberg har også den store økningen i el-biler på skrytelisten sin over hva regjeringen gjør for å bekjempe CO2-utslipp.

Verken regjeringen eller Frp så bompengeopprøret komme. Carl I. Hagen gjorde et fortvilet forsøk på å bringe Frp på offensiven da ha fikk landsmøtet med på kravet om at det skal brukes 100 milliarder av oljefondet slik at de aller fleste bomstasjonene kan demonteres.

Forslaget er stein dødt. Siv Jensen snakker ikke om det. Erna Solberg og de andre partilederne tar det ikke på alvor. Istedenfor velger Frp å kjøre fram moms på el-biler.

Siv Jensen kan ikke annet enn å stå for regjeringens politikk, men hun legger selvsagt til det alle vet, at Frp er imot bompenger. Det er store velgergrupper lei av å høre.

Da Frp i 2013 gikk inn i regjeringen, var det 170 bomstasjoner i landet. 53 nye bomstasjoner åpnes i Oslo lørdag. Da vil vi ha 309 bomstasjoner.

Når Frp har både finansministeren og samferdselsministeren, kan de ikke fri seg fra ansvaret. I praksis står Frp for en samferdselspolitikk der bompenger er et vesentlig element.

Frp har valgt en to-sporet strategi i regjeringsposisjon. De har tilpasset seg de krav som følger med å sitte med et regjeringsansvar.

Frps statsråder har ikke vært mindre lojale eller forpliktet på regjeringens politikk enn de andre partienes statsråder. Samtidig har Frp hatt tydelige røster utenfor regjeringen som har fått frem Frps primære standpunkter.

Det har gått bra i seks år. Nå ser det ut til at bompengeopprøret setter en stopper for denne strategien.

Erna Solberg har gitt partiene stort handlingsrom til å markere sine primære standpunkter. Hennes budskap har vært at ingen må falle av stolen over at en stortingspolitiker mener noen annet enn regjeringen. Hun kjefter ikke på Bjørnstad fordi han bryter med regjeringens politikk eller forlanger at han innordner seg. Hun konstaterer nøkternt at det han foreslår ikke blir aktuelt fordi det står noe annet i regjeringserklæringen.

Siv Jensen har nok godkjent utspillet fra Bjørnstad. Det er i tråd med den to-spors strategien de har valgt. Frp blir nødt til å gjøre noe for å vise at de tar bompengeopprøret på alvor. Det Siv Jensen og Erna Solberg ikke kan gå med på, er at de nå skal lekke fra statsbudsjettet for neste år. Det inneholder garantert ikke 8 milliarder for å kunne få ned bompengeavgiftene. Dessuten: Når landsmøtet har vedtatt at det skal brukes 100 milliarder ekstra, kan ikke Frp komme trekkende med 8 milliarder. Det er grenser for hvor puslete en oppfølging av et landsmøtevedtak kan være.

Som et ansvarlig regjeringsparti må Frp foreslå en omprioritering- moms på elbiler skal brukes for å få redusert bompengene.

Frp håper dette forslaget, sammen med pålegget fra samferdselsminister Jon Georg Dale om at det ikke er tillatt å øke bompengene og gjentatte forsikringer om at Frp er mot bompenger, skal bringe Frp på offensiven igjen.

Hvis Frp fortsetter å falle på meningsmålingene, får de en debatt om de skal fortsette i regjering. Bompengeopprøret vil ikke ta slutt. Her ligger det en kime til en partidannelse. «Nei til bompenger»-partiet vil kunne bli en realitet ved valget i 2021. Det vil ramme Frp hardt.

Frp har mistet posisjonen som landets tredje største parti. Faller de noen prosenter til på meningsmålingene, vil de bli regnet blant småpartiene.

Ved å foreslå at regjeringen skal gjøre endringer plattformen for samarbeidet mellom de fire partiene, beveger de seg ut på utrygg is. Venstre ligger så dårlig an på meningsmålingene at de ikke kan godta å miste den seieren de vant i forhandlingene om regjeringsplattform.

Det er dessuten uvanlig at et en plattform endres underveis. Erna Solberg kan ikke annet enn å støtte Venstre og KrF ved å avvise kontant det Frp foreslår.

Skulle Frp finne ut at de har betydelig mer å vinne på å tre ut av regjeringen, kan Erna Solberg fortsette med KrF og Venstre på laget

Hvis Frp ikke vinner fram med Bjørnstads forslag, demonstrerer de på nytt sin maktesløshet når de gjelder bompenger. Bjørnstad har økt Frps fallhøyde. Han må ha gjort det fordi han ikke vil utelukke at Frp kan tre ut av regjeringen til høsten hvis de ikke får gjennomslag for en merkbar reduksjon i bompengebruken.

Bompenger er en god sak for Frp å bryte ut av regjeringssamarbeidet på. Her har de store deler av folket med seg.

Det vil være overraskende om de eventuelt trer ut av regjeringen før kommunevalget. Et elendig kommunevalg for regjeringspartiene vil føre til at flere enn Frp vil måtte ta en runde på om de skal slepe seg videre mot valget i 2021 i samlet flokk.

Det er vitterlig de fire regjeringspartiene som har flertallet på Stortinget. De er dømt til å bli enige både om bompenger og andre saker de se ulikt på. Det må vedtas et budsjett som de fire partiene må stille seg bak.

Skulle Frp finne ut at de har betydelig mer å vinne på å tre ut av regjeringen, kan Erna Solberg fortsette med KrF og Venstre på laget. Det er dette alternativet de ivret for før valget i 2013.