Høyre og Ap – felles skjebne

Selv om Ap i Oslo stuper på meningsmålingene, avviser Raymond Johansen kategorisk et samarbeid med bompengepartiet. Det er riktig strategi både for Ap og Høyre.

Når Ap faller 7,9 prosentpoeng og ender på 19,9 prosent på den siste meningsmålingen for Oslo som NRK og Aftenposten publiserer, kommer spørsmålet naturlig nok om hva de vil foreta seg.

Det er en risikabel strategi for politiske partier å gå tilbake på det de har vedtatt

Byrådsleder Raymond Johansen fikk det på Politisk Kvarter på NRK i dag. Han svarte ikke «vi vil ikke foreta oss noe som helst», men han sa nesten det. Han gjorde det tindrende klart at byrådet står fast på politikken de har ført.

Han avviser kategorisk et samarbeid med bompengepartiet (FNB). Ingen av de bommene byrådet har satt opp, vil bli fjernet. Får de rødgrønne flertall ved valget i høst, blir det mer av samme politikk.

Høyres byrådslederkandidat, Erik Lae Solberg, er ikke like klar. Han sier Høyre ikke vil fjerne noen bomstasjoner. Samtidig sier han at Høyre er rede til å samarbeide med alle partier som vil ha et annet byråd.

Lae Solberg er altså rede til å danne et byråd med FNB som støtteparti. Det kan ikke bety noe annet enn at Høyre vil godta at bommer fjernes. Noe må FNB få for å støtte byrådet. De er bare opptatt av å få revet ned noen bommer og få satt ned prisene på de bommene som blir stående.

Det kan synes som om Høyre og Ap velger ulik strategi. På sett og vis er det forståelig. For Høyre gjelder det å få byrådsmakt igjen. Men prisen Høyre må betale, er at det skapes usikkert om hva de mener.

Lae-Solberg truer nå med å felle Oslopakke 3. Det kan få konsekvenser for arbeidet med Røa-tunellen i første omgang. Her skal arbeidet etter planen starte neste år.

At det oppstår forvirring på samferdselssektoren i Oslo, kan ses i lys av regjeringens problemer med på finne ut av hvordan de skal møte bompengepartienes voldsomme framgang på meningsmålingene.

Det er en risikabel strategi for politiske partier å gå tilbake på det de har vedtatt. Det er legitimt å legge om politikken, men ikke gi ny politikk tilbakevirkende kraft. Det burde være tilstrekkelig å gjøre det klart hva en vil gå inn for i framtiden.

Når protestene mot bompenger er så sterke, er det nødvendig at politikerne tar hensyn til det. I løpet av den kommende uken vil vi få vite hvilke planer regjeringen har for å møte bompengeopprøret, eller mer presist: om regjeringen vil legge om politikken for å komme Frp i møte.

Raymond Johansen står fram som en sterk og tydelig forsvarer av bompenger. «Alternativet er kø, kork og kaos», sier han. I praksis har ikke Raymond Johansen noe valg. MDG er med i byrådet i Oslo. De får 16,7 prosent oppslutning på Norstats siste måling i Oslo. Det er bare tre prosentpoeng fram til Ap.  

Når MDG gjør det så godt, skyldes det at alvoret i klimautfordringene har gått opp for flere. Det blåser en grønn vind over velgerne i flere europeiske land. Det er MDG har presset på for å gjøre Oslo til en grønn hovedstad. Mange velgere liker det som skjer og gir MDG æren for det.

Ap og Høyre bør ha is i magen og holde fast på det som er vedtatt på samferdselsområdet, bortsett fra Nasjonal Transportplan

Bompengepartiet har polarisert den politiske debatten. Velgeren som synes bompengepartiet er på ville veier, svarer med å støtte MDG – som snakker høyest om bompenger som et nødvendig klimatiltak.

Når bompengeprotestene slår så sterkt inn i flere byer, blir det også en utfordring både for Ap og Høyre. Samtidig ser vi at stadig flere velgere går til ytterfløypartiene. Ap og Høyre kan ikke lenger regne med å bli dominerende der de vinner makten.

Hvilke konsekvenser bevegelsen i velgermassene vil få på nasjonalt plan, er det for tidlig å si noe om. Høstens kommunevalg blir atypisk. Bompengepartiene vil få bommen i hodet ut over høsten.

Ap og Høyre bør ha is i magen og holde fast på det som er vedtatt på samferdselsområdet, bortsett fra Nasjonal Transportplan. Bompengeopprøret bør føre til at den nedskaleres.