Ok at rådmannens nye arbeidsgiver skal finne etterfølgeren

Det er ikke noe problem at selskapet som rådmannen er blitt ansatt i, får oppdraget med rekrutteringen av hennes etterfølger.

I mai sa rådmannen i Jevnaker, May-Britt Nordli, opp sin stilling som hun har hatt siden 2012, for å jobbe med rekruttering i Skagerak Consulting. Nå har selskapet hun skal begynne å jobbe i 1. september, fått oppdraget med å bistå kommunen ved ansettelse av ny rådmann.

Det lukter kokkelimonke lang vei. I slike saker er det riktignok mange som for tiden har en velutviklet luktesans – og som lukter mer enn godt er.

NRK snakket med partner i Mercuri Urval, Ole Petter Bratteberg, som var blant de som tapte anbudskonkurransen om rekrutteringsjobben.

– Dette var jeg ikke klar over. Det var litt rart at kommunen ikke informerte oss om denne bindingen til rådmannen når også Skagerak Consulting deltok i konkurransen. Kommunen bør ta lærdom av saken med tanke på hvordan de framstår i offentlige anskaffelser for fremtiden, sier Bratteberg.

Det som hadde vært rart, var om Jevnaker kommune på slutten av anbudsdokumentet hadde skrevet at «kommunen vil også be Skagerak Consulting, hvor av avgåtte rådmannen skal begynne å jobbe, om å gi anbud». Det kunne ikke blitt lest på annen måte enn at de ville ligge meget godt an til å få oppdraget.

At en som taper et anbud synes noe er rart, er ikke grunnlag for NRK til å lage en sak. De må ha mer kjøtt på beinet. Det sørger advokat og anbudsekspert Marianne Dragsten i advokatfirmaet Vaar Law for.

Hun er kritisk til at HR-sjefen i kommunen har signert på kommunens tildelingsbeslutning. Hun mener deburde fremgått tydelig at de som fattet beslutningen om hvem som skulle få oppdraget ikke var underordnet rådmannen. Når rådmannen er inhabil, vil også HR-sjefen bli det.

– Hvis det nå viser seg at vedkommende som gjorde beslutningen var inhabil, så vil kontrakten være ugyldig. Men hvis vedkommende ikke er det, så er det uheldig, men det vil ikke få noen rettslige konsekvenser, sier hun til NRK.

At advokater anbefaler at man bruker både belte og bukseseler for være på den sikre siden, får så være

Hun mener det er uheldig at Skagerak Consulting får være med i konkurransen når kommunen hadde anledning til å velge hvem som skal få lov til å være med.

At advokater anbefaler at man bruker både belte og bukseseler for være på den sikre siden, får så være. Det er de som er livredde for at noen skal påstå at de ikke gjør alt 100 prosent etter reglene. De går gjerne lenger enn loven krever. Man kan alltid spørre en jurist om hva man skal gjøre for å være sikker på at ingen reagerer på noe som helst.

Slik tenker de heldigvis ikke i Jevnaker kommune. Der bruker de hodet. Det er advokat Dragsten som beveger seg på tynn is. Hadde hun fått høre hva ordfører Lars Magnussen har å si, burde hun ha latt være å kommentere saken.

Ansettelsesutvalget som Magnussen leder, drøftet saken flere ganger og veide de ulike leverandørene opp mot hverandre, før han som utvalgets leder til slutt ga klarsignal for Skagerak Consulting.

– Det var de som ga det beste tilbudet, slår Magnussen fast. Det var han som trakk inn Skagerak Consulting etter dialog med andre kommuner de har utført oppdrag for.

Han visste at rådmannen skulle begynne nettopp i dette selskapet, men kunne ikke se at det skulle ekskludere dem fra å delta i anbudskonkurransen.

Det er godt de har en ordfører som holder seg til loven og ikke lar seg forlede av hang til «juskonspiratorisk» tenkning.

HR-sjefens rolle har vært å være sekretær for ansettelsesutvalget, som altså ledes av ordføreren. Derfor er ikke HR-sjefen inhabil. Det er selvsagt rådmannen. Hun har ikke noe med ansettelsen av sin etterfølger å gjøre.

Saken i saken er at Jevnaker kommune ikke har saklig grunn for å utelukke et selskap for å delta i en anbudskonkurranse fordi om de har ansatt en medarbeider som ikke skal jobbe med rekrutteringen av sin etterfølger.

Det er godt de har en ordfører som holder seg til loven og ikke lar seg forlede av synsing fra de som ikke kjenner saksbehandlingen eller som har en hang til «juskonspiratorisk» tenkning.