Norge stadig mer, ikke mindre hektet på olje

Det er tankevekkende at norsk økonomi de siste årene er blitt mer avhengig av olje. Først og fremst viser det hvor enormt lønnsomt olje er sammenliknet med annen aktivitet på fastlandet.

I Granavolden-erklæringen som regjeringen bygger på, står det at norsk økonomi skal gjøres mindre sårbar for svingningene i petroleumsvirksomheten, blant annet ved at veksten i fastlandsøkonomien skal styrkes. At dette skjer, ser vi fint lite av. For tiden går det motsatt vei.

Fra 2016 til 2018 har Norge blitt mer avhengig av oljeeksport, viser tall som Klassekampen offentliggjør. Vi importerer stadig mer enn vi eksporterer fra fastlandet. Handelsunderskuddet for Fastlands-Norge har økt med hele 54 prosent siden 2014.

– Aktiviteten i Norge er mer oljeavhengig i 2019 enn i 2016, vi ser en omstilling til mer olje, sier Ådne Cappelen i SSB.

Og verre skal det bli, i alle fall på kort sikt – om oljeprisen holder seg. For til høsten åpner Johan Sverdrup-feltet. Herfra vil det renne olje i strie strømmer i flere tiår framover med mindre omstillingen til grønn energi skjer raskere enn oljefolket regner med, for ikke å si håper ikke vil skje. For olje og gass er så fryktelig mye mer lønnsomt enn alt annet vi holder på med.

En skulle kanskje tro regjeringen ville vartet opp med noen doser bekymring når utviklingen går gale veien i forhold til det regjeringen sier er målet

En skulle kanskje tro regjeringen ville vartet opp med noen doser bekymring når utviklingen går gale veien i forhold til det regjeringen sier er målet. Men statssekretær i finansdepartementet, Geir Olsen fra Venstre, er ikke bekymret. Han mener det ikke er noe annet enn en naturlig, kortsiktig konsekvens av den politikken et overveldende flertall på Stortinget fører.

Fastlandseksporten har økt siden 2014, men importen har økt enda mer, blant annet som følge av økte oljeinvesteringer.

Når lønnsomheten i olje og gass er så mye høyere enn det meste annet en kan drive med, er det ikke til å undres over at denne bransjen trekker til seg investeringer. Regjeringen pøser også på med letelisenser, så en skulle ikke tro vi styrer mot tider der oljeaktiviteten skal bygges ned.

At Norge for tiden tjener godt på olje og gass, er ikke er problem. Problemet er at det går for sakte med å omstille økonomien for på nå klimamålene.

Det burde vært større investeringer i industri- og næringsvirksomhet som ikke baserer seg på olje og gass. Regjeringen hevder den fører en skattepolitikk som stimulerer til dette og viser til at det skapes nye arbeidsplasser og at arbeidsledigheten er lav.

Det er viktig at skattepolitikken inviterer til investeringer. Men her kan det gjøres mer. En av landets rikeste, Stein Erik Hagen, varslet for en tid siden at han ville ha et smalere fokus for sine investeringer. Et av de områdene han ville satse på var eiendom.

Når han velger eiendom framfor ny næringsvirksomhet, viser det at regjeringen ikke gjør det som kan og bør gjøres for å stimulere til vekst i fastlandsøkonomien. Det er alt for mange som putter penger i eiendom. Det gir god avkastning for dem som investerer, men bidrar ikke med den verdiskaping som trengs når oljen etter hvert fases ut.

Regjeringen bør innføre økt skatt på eiendom slik at det blir mindre lønnsomt å investere i stål og betong.

Regjeringen bør innføre økt skatt på eiendom slik at det blir mindre lønnsomt å investere i stål og betong. Det er heller ikke noe poeng i å friste investorer til å satse for mye på virksomhet der en lever av bevilginger fra det offentlige. Folk som har så pass på kontiene sine at de kan investere i næringsvirksomhet, bør satse på industri. Aller helst bør de satse på grønn industri.

De rødgrønne sier de vil satse sterkere på å få ny industri på beina. Det trengs om vi skal snu de seinere års utvikling der vi blir mer avhengig av inntekter fra oljen. Da gjelder det at politikerne ikke går foran, men bak investorene. Det er investorene som må lete seg fram til de prosjektene som har potensial for god lønnsomhet. Politikernes oppgave er å legge til rette for gode rammebetingelser og tre støttende til der det er nødvendig for å få private investorer til å satse.