Bompengefrustrasjon brer seg i LO

Når de i LO begynner å snakke om at de ikke vil ha bompenger, men veiutbygging finansiert over skatteseddelen, er de på villspor.

Oppslaget i Klassekampen før helgen om at «bomopprøret har inntatt LO» kan gi grunn til bekymring selv for den som ikke har anlegg for slikt. For dette handler ikke om bompenger isolert sett, men om hvordan vi skal finansiere det vi gjerne vil ha. Det er altså noe mer i enn et hjertesukk fra LO som i likhet med veldig mange andre mener at strikken er strukket i lengste laget når det gjelder bompenger.

Saken er at Representantskapet i Fellesforbundet mener at dagens bompengepolitikk har gått for langt. Det er i og for seg ikke overraskende ettersom forbundets leder, Jørn Eggum, sa til VG alt i mai at vi måtte få et mer rettferdig bompengesystem. Datatilsynet har gjort det klart at er lovlig å koble persondata og kjøring på veiene. Da er veiprising en mulighet, mener Eggum. Det er ikke alle i LO begeistret for.

Nils-Helge Slethei, leder for Fellesforbundet i Sandnes, vil at veiutbygging skal finansieres over skatteseddelen. Da vil vi unngå at bompenger slår ut så skjevt slik det gjør i dag. Han er særlig opptatt av at det rammer en del barnefamilier hardt.

Vidar Schei i Fredrikstad mener veiprising er feil, men at det riktignok er å foretrekke framfor dagens bompengesystem, som ikke kan gis en sosial profil.

Det er nummeret før LO-folk snakker som Frp-ere. Det spørs om ikke LO-ledelsen må minne egne medlemmer om at det er skatter og avgifter som er basis for dagens velferdssamfunn. 

Bompenger er en klassisk avgift. Den er eldgammel og har internasjonal utbredelse.

Avgifter baserer seg på at den som benytter seg av en tjeneste betaler for den. Slik sett er den med å styre adferd. Høy avgift gir lavere bruk. Bompenger har flere formål. Et av den er å redusere bilbruken.

Fellesforbundet tar ikke til orde for at reduserte bompenger skal kompenseres med økte skatter. De nøyer seg med å konstatere høye bompengesatser er blitt et problem. Det er da enda godt. For hvis avgifter skal reduseres eller kuttes, må skattene økes. En generell skatteøkning med den begrunnelse av bompengene skal reduseres, er ingen vinneroppskrift. Arbeiderbevegslen er ellers kjent for å forsvare både høye skatter og avgifter for å finansiere velferdssamfunnet.

Bompenger er en klassisk avgift. Den er eldgammel og har internasjonal utbredelse

Når vi alt henter ut mer en nok fra Oljefondet og kostandene knyttet til velferd og omsorg vil øke i årene framover, kan en ikke bare kreve mindre bompenger. Det vil ikke være penger til mer vei i budsjettene framover med mindre det skal finansieres av bompenger. Hvis det nå er en utbredt oppfatning at bompengebelastningen er blitt for stor, er den naturlige konsekvensen at det bygges mindre veier.

I fremtiden vil staten trenge økte inntekter, selv om vi har et gedigent oljefond. Her er veiprising en strålende mulighet. Sier politikerne det høyt, blir det et ramaskrik. Det har det for så vidt alt blitt. NAF er imot, fordi de ser mulighetene for en langt sterkere avgiftsbelastning på bruk av bil. Frp snakker om at de er imot at staten skal plassere et taksameter inn i folks biler.

I et system med veiprising er det ikke grenser for hva en kan ta hensyn til. De som tjener minst eller som har barn, kan få lavest pris, prisen kan variere til ulike tider på døgnet og det kan være dyrere å kjøre inn til storbyene enn på landsbygda. En kan til og med la de som kjører el-bil få en lavere takst.

Det blir ikke denne regjeringen som starter prosessen med å utvikle et system for veiprising. Det blir garantert ikke Frp med på. Bompengeopprøret har gitt Frp en skallebank som ikke vil gi seg. Det blir bare verre. På den siste meningsmålingen er Frp under 8 prosent.

Bompengemotstanderne i Frp har imidlertid gitt regjeringen sommerferie og tid til å summe seg.  Men når vi kommer utover i august, vil murringen tilta. Frp – og Fellesforbundet – forventer at det tas grep som kan redusere bompengebelastningen.

Bompengeopprøret har gitt Frp en skallebank som ikke vil gi seg

Jonas Gahr Støre har gjort det klart at han gjerne river bommene og innfører veiprising. Får vi et regjeringsskifte om to år, kommer det sannsynligvis til å bli resultatet.  Det tar tid å få et slikt system på plass. Det er bare å spenne seg fast og utholde høylytte klagesanger i flere år.