Statsråder bør ikke sendes til Nav

Det er ikke noe å si på at eks-eldreminister Åse Michaelsen forsøkte å få mer enn 3 måneders etterlønn framfor å stille seg i køen på Nav.

Alle statsråder får lønn i tre måneder etter at de går av. Det trenger de knapt søke om. Det er mulig å få mer. Det visste Åse Michaelsen. Hun snakket endatil med Erna Solberg om det da det ble klart at hun måtte slutte for å gi plass for Sylvi Listhaug, skriver Dagens Næringsliv i dag.

«Da jeg hadde min samtale med statsministeren, så nevnte hun at det kanskje var mulig å forlenge etterlønnen med en måned eller to hvis man opprettet et eget firma», skrev Michaelsen i mail til departementet etter at hun hadde fått innvilget etterlønn fra 4 mai til 5 august. Hun lurte på om hun kunne få lønn fram til 15 september framfor å melde seg på Nav. Men det gikk ikke.

Nå sier Michaelsen at det hele beror på en misforståelse. Hadde hun sagt at hun skulle jobbe som rådgiver innenfor det feltet hun hadde arbeidet med som statsråd, ville hun kommet inn under karantenebestemmelsene. Det betyr karantene i seks måneder og lønn i seks måneder.

Michaelsen var ikke rask nok eller smart nok – eller rettere sagt: Hun leste ikke regelverket nøye nok.

Det finnes knapt en leder i landet som har mindre jobbsikkerhet enn en statsråd

Dette er en fillesak både for Michaelsen og offentligheten. Men det er nå en gang slik at når det gjelder lønn og politikere, skal det ikke mer enn en flau bris til før det blir en liten storm av det, i alle fall på sosiale medier. Hun får sikkert høre i dag at hun er grisk og forsøker å utnytte regelverket.

Michelsen er verken grisk eller utnytter regelverket. Hun opptrer balansert og rimelig.

Det er urimelig at en kvinne på 59 år skal ende på NAV etter tre måneder fordi hun må gi plass til en annen statsråd. Det er gjevt å sitte ved Kongens bord. Derfor sier de fleste ja til en av landets mest usikre lederjobber.

Det finnes knapt en leder i landet som har mindre jobbsikkerhet enn en statsråd. De har tre måneders oppsigelsestid, men det finnes muligheter for å få etterlønn i en lengre periode. Da må en regne med medieoppslag og påstander om at man lever på skattebetalernes regning.

Når det er innført seks måneder karantenetid for statsråder, burde regelen vært seks måneders etterlønn med fradrag av inntekter fra skaffer seg i perioden.

Ved å være sikret etterlønn i seks måneder vil statsrådene være på nivå med ledere som har de dårligste etterlønnsavtalene.

Stortingsrepresentantene har en lønn på rundt en million. Det avspeiler vervets posisjon og ansvar. Det er noen som mener lønne er for høy.

Det vil også være noen som mener at statsråder ikke bør være sikret lønn i seks måneder. Det får stå sin prøve.