Bremser landvind og gass på havvind

At det er en økende folkelig motstand mot vindkraft på land, er ingen grunn for Stortinget til å synse om saken. Stortinget skal fatte vedtak i saker som er utredet skikkelig.

Det er bred folkelig motstand mot mye for tiden. Mest akutt er mobiliseringen mot bompenger. Frp ligger mørbanket under åtte prosent på meningsmålingene. Sjansene er store for at denne saken vil sprenge regjeringen.

Folk har brukt sommeren til å mobilisere mot ut bygging av vindkraft i eget nærmiljø. Det er dannet rundt 50 Facebook-grupper med over 150.000 medlemmer over hele Norge.

Det er også en tredjedel av befolkningen som er imot at kostandene med å drive NRK skal kreves inn med skatten. Om noen skulle forsøke seg på en landsomfattende aksjon også mot dette, er det for seint ute. Det er vedtatt. Demonteringen av innkrevingssentralen er i gang.

Skjønt man skal aldri si «vedtatt» i politikken. Her lever en katt selv om den niende dommen felles og eksekveres. Regjeringen har for lengst vedtatt å rive Y-blokka. I oktober skal det skje. Debatten går som om regjeringen kun har servert en meningsytring.

Det er heller en ulempe enn en fordel om Stortinget skal gi seg i kast med å behandle utbygging av vindkraft før saken er skikkelig utredet.

Det er en yndet sport for politikere å henge seg på folkelige bevegelser. Det er det som skjer når SV, Sp og MDG krever at Stortinget skal få behandle den nasjonale rammen for vindkraftutbygging.

– Dette er en stor og viktig debatt som bør tas av Stortinget, sier representant Lars Haltbrekken (SV) til Klassekampen. Senterpartiets Sandra Borch er enig. Ap mener det vil være en fordel om Stortinget drøftet saken nå, men at de ikke vil kreve det.

Det er heller en ulempe enn en fordel om Stortinget skal gi seg i kast med å behandle utbygging av vindkraft før saken er skikkelig utredet.

I april la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram et nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. De blinket ut 13 områder i landet som kan egne seg for utbygging.

Forslaget er sendt på høring. Etter at alle innspillene i høringen er vurdert og flere departementer har fått sitt, vil regjeringen legge fram et forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft.

Deretter skal Stortinget behandle saken. Regjeringen følger normal prosedyre. Det er slik saker skal behandles. Det er ikke noe poeng i å gjøre Stortinget til en høringsinstans mens det pågår en høring.  Stortinget er ikke et forum for synsing. Stortinget fatter vedtak i saker som er skikkelig behandlet.

Hvis Stortinget skal behandle noe, så må det i tilfelle være å se energisaker i sammenheng med bestrebelsene for å få ned klimautslippene.

Det er de som mener vi har et stort potensial for å hente ut mer kraft fra våre vassdrag. Skal vi, framfor vind på land, legge opp til å legge flere fossefall i rør? Eller kan vi dekke vårt energibehov på sikt når olje og gass tar slutt ved havvind?

«Heller vindturbiner på havet enn på land» er omkvedet fra mange som engasjerer seg mot vindkraft på land. Regjeringens svar så langt har vært at vi ikke vet om havvind blir lønnsomt og hvor lang tid det eventuelt vil ta. 

Det svaret holder ikke. Det har Erna Solberg forstått i løpet av sommeren. Nå kaller hun inn norsk næringsliv til et toppmøte.

Uenigheten vil sannsynligvis dreie seg om hvor mange milliarder staten skal legge på bordet for å få fart på utbyggingen av vindmøller på havet.

– Norge har et unikt utgangspunkt for å ta en større del av det sterkt voksende havvindmarkedet. Derfor vil jeg innen kort tid invitere norsk leverandørindustri, næringsliv og andre relevante aktører til et eget møte om hvordan vi kan sikre at Norge tar en større del av dette markedet, opplyser statsminister Erna Solberg til NTB.

Dette initiativet kommer i grevens tid. Det kan bidra til å nedgradere motstanden mot vindkraft på land fra liten storm til kuling.

Det viktigste er dog at næringslivet har etterlyst at regjeringen kommer på banen med mer kraftfulle virkemidler for å stimulere til sterkere satsing på havvind.

Arbeiderpartiets energi- og klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide sier til NTB det er gledelig at statsministeren begynner å se potensialet som ligger i norsk satsing på flytende havvind. 

Har tar til orde for flere støttetiltak, langsiktig kapital, utlysning av områder, kloke skatteordninger samt forskning og utvikling.

Dette er nok Erna Solberg enig i. Uenigheten vil sannsynligvis dreie seg om hvor mange milliarder staten skal legge på bordet for å få fart på utbyggingen av vindmøller på havet.