Johnsons tornefulle brexit

Boris Johnson må sette alle kluter til, vise styrke og overbevise om at brexit uten avtale blir en fordel for britene. Mislykkes han, blir de værende i EU.

Theresa May fikk rett. Enten godtar britene den avtalen hun forhandlet fram eller så går de ut av EU uten en avtale.

Den konklusjonen kan vi trekke etter at EU på strak arm i går avviste Boris Johnsons krav om nye forhandlinger.

I sin lange tale til Parlamentet gjorde Johnson det klart at han foretrakk en avtale med EU. Men i så fall måtte EU gå med på reforhandlinger.

I en samtale på telefonen med Boris Johnson ga EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, klar beskjed om at EU ikke vil endre på den brexitavtalen som er forhandlet fram.

Johnson og andre med ham har gitt uttrykk for at EU vil gjenoppta forhandlingene når de forstår at Storbritannia mener alvor med å gå ut uten en avtale.

De trodde ikke på Mays påstand om at det ikke er mulig å oppnå mer enn hun hadde oppnådd i forhandlingene med EU. Boris Johnson og hans likesinnede måtte ha inn det May sa, med teskje.

Det har de nå fått.

Boris Johnson og hans likesinnede måtte ha inn det May sa, med teskje. Det har de nå fått.

Boris Johnson har liten tid. Innen 31. oktober skal Storbritannia være ute av EU. Han har nå to valg.

Han kan ta avvisningen fra EU som endelig og gi full gass for å komme seg ut av EU uten en avtale.

Eller han kan be om å få møte ledelsen i EU med krav om at de skal gå med på nye forhandlinger.

Hvis han velger det siste, kan det tolkes som om han er mindre bekvem med å forlate EU uten en avtale enn han gir inntrykk av.

Boris Johnson ønsker at tydelighet og besluttsomhet skal være et varemerke for ham. Det tilsier at han nå legger til grunn at Storbritannia skal ut av EU uten en avtale.

Ferdig med den saken. Han trenger 3 måneder for å få Storbritannia ut av EU på en mest mulig ryddig måte.

Johnson har gjort store utskiftninger i regjeringen. På ministernivå mangler det ikke på iver for å få gjennomført brexit.

Alt tyder på at Boris Johnson har stilt som krav til de som skal inneha en ministerpost er rede til å ta ansvar når Storbritannia toger ut uten en avtale.

Han vil ikke at det skal skje med hans regjering som det skjedde med Mays regjering- at ministere trekker seg fordi de ble uenige om brexit.

Boris Johnson opptrer som en general som vet hva han vil. Nå skal det kjempes, ikke for å overtale EU til reforhandling, men for å overbevise Parlamentet og det britiske folk at det beste for britene er å komme seg ut av EU uten en avtale.

Det vil selvsagt bli en del klabb og babb i starten.  Men på sikt vil det bli en lykke for britene å kunne styre eget land slik de selv mener er best, tror han.

Johnson malte med bred pensel sine visjoner for en Storbritannia utenfor EU. Han framsto som en overbevist leder, en fører uten tvil på at slaget vil vinnes.

Det er ved overbevisning og styrke Boris Johnson kan ha en mulighet for å få Storbritannia ut av EU.

Det er nettopp ved overbevisning og styrke Boris Johnson kan ha en mulighet for å få Storbritannia ut av EU. Nøler han, har han tapt.

Moses løftet staven sin i overbevisning om at Sivsjøen skulle åpne seg for dem slik at de kunne komme seg ut av Egypt.

EU vil ikke hindre britene. Det er de britiske parlamentarikerne Johnson må løfte staven mot slik at de kan åpne vei for ham.

Sjansene for at Boris Johnson klarer å få parlamentet med på å forlate EU uten en avtale er ikke store. Sannsynligvis renner Johnson hodet i parlamentsveggen.

Det er bortimot utenkelig at et flertall i Parlamentet vil godta at Storbritannia går ut av EU uten en avtale dersom de er imot at det skjer.

Det er vitterlig Parlamentet og ikke statsministeren som skal ta denne typen avgjørelser. Parlamentet gjorde det tindrende klart for Theresa May at de ikke ville godta en avtaleløs brexit.

Det vil de holde fast på. Det som imidlertid kan skje, er at Boris Johnson får et flertall til å goda at Storbritannia går ut uten en avtale med EU.

Boris Johnson kan ikke være statsminister uten å gjøre alt som står i hans makt for å gjennomføre brexit.

Om Parlamentet sier nei- eventuelt etter at han har stilt kabinettspørsmål – må han skrive ut nyvalg.

Et nyvalg kan gi stor oppslutning om det liberale EU-vennlige partiet. Det kan fort gi et mer EU-vennlig parlament. Resultatet kan bli at Storbritannia forblir i EU.

Boris Johnson vil de neste ukene kjøre hardt på Storbritannia skal ut av EU uten avtale.

Han kan håpe at flertallet vi godta det framfor å kaste landet ut i et valg som kan bli like kaotisk som brexitprosessen har blitt.